Grupa imprez

plakata

TRASA Z  ATESTEM PZLA

REGULAMIN 

Cel zawodów: 

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Promocja: Lasy Państwowe, Leśnictwo Czarne
 • Popularyzacja Regionu Kociewia oraz integracja wspólnoty mieszkańców

Organizator: 

 • LLKS Ziemi Kociewskiej w Skórczu
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak” 

Współorganizatorzy i Partnerzy: 

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
 • Starostwo powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Stowarzyszenia, Jednostki Samorządowe, Organizacje Społeczne
 • Good TimeThe Nort Event - Informatyczna obsługa imprez - pomiar czasu
 • Energa Grupa Orlen, Iglotex Skórcz, LOTTO odział w Gdańsku, Smakosz Skórcz
 • Nadleśnictwo Lubichowo, Leśnictwo Czarne
 • Radio Gdańsk, Gazeta Tczewska, Wieści z Kociewia, Gazeta Kociewska,Radio Starogard
 • Północna TV

Terminy i Miejsce: 

 • Data: 19 września 2021 r.(niedziela), 12.00 START BIEGU
 • Miejsce:przed Kwaterą Myśliwską Czarne (Leśniczówka), 83-220 Czarne, Czarne 1
 • Dystans:5 km, 100% asfalt, atest PZLA
 • Biuro zawodów:namiot przy Leśniczówce,czynne od 9:30 do 11:30
 • Posiłek regeneracyjny: wydawany przy wiatach leśnych od 13:00 do 14:30
 • Dekoracja zawodników: podium przy Leśniczówce o 13:30

Trasa biegu: 

 • START i META przed Leśniczówką Czarne
 • Trasa wiedzie z przed Leśniczówki Czarne w stronę wojewódzkiej drogi 214 przez tzw. Oleksówkę, gdzie po 2,5 km będzie nawrót (mata z pomiarem czasu), po którym kierować będziemy się tą samą trasą z powrotem.
 • Na trasie biegniemy zawsze przy prawej stronie. Po nawrocie będziemy mijać innych uczestników biegu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności dla Waszego bezpieczeństwa.
 • Trasa oznakowana co 1 km (napisy na trasie)
 • Nawierzchnia 100% asfalt
 • Mapa dostępna na elektornicznezapisy.pl oraz na profilu facebook biegu

Zasady uczestnictwa: 

 • W zawodach może uczestniczyć każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz.U.Nr 101 poz. 1095)
 • W kategorii Młodzieżowej osoby niepełnoletnie musza uzyskać pisemna zgodę Opiekuna Prawnego. Dotyczy to również Biegu Rodzinnego
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wewnętrzne organizatora oraz publikacje wizerunku
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora IV BGPK, współorganizatorów oraz sponsorów ich wizerunku w celu promocji IV Biegowego Grand Prix Kociewia 2021

 Zgłoszenia: 

 Pomiar czasu: 

 • Pomiar czasu:The North Event, Good Time - informatyczna obsługa imprezelektronicznezapisy.pl

Klasyfikacja końcowa: 

 • KATEGORIA MŁODZIEŻOWA mężczyzn – 16-19 latorazkobiet 16-19 lat
 • Kategoria Para Małżeńska
 • Kategoria Rodzinna/Rodzic + Dziecko od 12 lat / tylko biegi od 5 do 8 km, trzeba zaliczyć 4 biegi w cyklu IV BGPK 

Kobiety: 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 i więcej   

Mężczyźni:20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70 i więcej 

Klasyfikacja Drużyn: 

 1. W klasyfikacji drużynowej danego Biegu mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 5/3+2,Kobiet lub Mężczyzn/osób. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.Do punktacji klasyfikuje się suma tylko 5 osób/3+2/
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin danego Biegu cyklu. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: - decyduje o składzie drużyny, występuje w imieniu drużyny, kontaktuje się z organizatorami Biegu
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana. Drużyna musi ukończyć 10 biegów cyklu.
 6. Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny nadsyłając zgłoszenie tylko zawierające dokładną nazwę drużyny (klasyfikowani będą tylko zawodnicy których nazwa w arkuszu rejestracyjnym danego Biegu jest identyczna jak nazwa drużyny zgłoszona przez kapitana) na adres Organizatora danego biegu, w tytule maila wpisując „Bieg drużynowy 2021”.
  Zgłoszenia drużyn można nadsyłać zgodnie z Regulaminem danego Biegu lub w Biurze  zawodów
 7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej
 8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Nagrody:

 • W kategorii OPEN –Puchary i nagrody finansowe za pierwsze 5 miejsc mężczyzn: 

I miejsce: 700zł,
II
miejsce: 500 zł
III
miejsce: 400 zł
IV
miejsce: 300zł
miejsce: 200 zł

 • W kategorii OPEN –Puchary i nagrody finansowe za pierwsze 5 miejsca kobiet: 

miejsce: 700zł,
II 
miejsce: 500 zł
III 
miejsce: 400 zł
IV 
miejsce: 300zł
miejsce: 200 zł

WARUNKI  OTRZYMANIA NAGRÓD FINANSOWYCH :

Mężczyźni: I miejsce czas poniżej 15:45, II m. - 15:46-16:10, III m. - 16:11-16:30, IV m. - 16:31-17.00, V m. - 17:01-17:30

Kobiety: I miejce czas poniżej 18:00, II m. - 18:01-18:45, III m. - 18:46-19:35, IV m. - powyżej 19:35

W przypadku nie uzyskania w/w minimów nagrody finansowe będą pomniejszone o 25 %

Zawodnicy w  kategorii Open Mężczyźni i Kobiety otrzymujący nagrody finansowe będą przed dekoracją zobowiązani przejść badanie antydopingowe które zapewnia  sponsor  nagród Finansowych./pomieszczenie w  Leśniczówce/. 

W kategoriach wiekowych K i M,Pary małżeńskie, Team Rodzinny, Drużyny za miejsca1-3 Puchary, za I miejsce dodatkowo nagrody rzeczowe.

Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są dekorowani w kategoriach wiekowych i innych

Po biegu będą losowane  wartościowe nagrody rzeczowe oraz 4 vouchery 

Organizator może zwiększyć wysokość i ilość nagród 

Postanowienia końcowe: 

 • Pomiar czasu i klasyfikacje będzie prowadzić firma: The North Event, Good Time - Informatyczna obsługa imprez - pomiar czasu
 • Ostateczna interpretacja oraz zmiany Regulaminu należy do Organizatora

Kontakt:

LLKS Ziemi Kociewskiej  Skórcz-  Wojciech Światczyński - 665262726 

klubkociewiak@wp.pl, mgr. Ryszard Różycki, tel. 513 215 854

 

plakata

 

ORGANIZATORZY

Bieg Wilka Kociewskiego w dniu 19.09.2021r. WSZYSCY ZAWODNICY I ZAWODNICZKI ZA MIEJSCA HONOROWANE NAGRODAMI FINANSOWYMI BĘDA ZOBOWIĄZANI PRZEJŚC BADANIA ANTYDOPINGOWE PRZED DEKORACJA. SPONSOR POSATAWIŁ TAKI WARUNEK ORAZ ZAPEWNI PRZEROWADZENIE BADAŃ .

Bieg Wilka Kociewskiego w dniu 19.09.2021r. WSZYSCY ZAWODNICY I ZAWODNICZKI ZA MIEJSCA HONOROWANE NAGRODAMI FINANSOWYMI BĘDA ZOBOWIĄZANI PRZEJŚC BADANIA ANTYDOPINGOWE PRZED DEKORACJA. SPONSOR POSATAWIŁ TAKI WARUNEK ORAZ ZAPEWNI PRZEROWADZENIE BADAŃ .

Wyświetleń: 9966

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ