Grupa imprez

REGULAMIN
Cel zawodów:
• Upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej;
• Propagowanie zdrowego stylu życia;
• Kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym;
• Propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Zblewo.
Organizator:
• Wójt Gminy Zblewo Artur Herold;
• Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie;
• Klub Sportowy Sokół Zblewo.
Terminy i miejsce:
• Data: 26 września 2021r. (niedziela), godz. 10.00 - start biegu i 10.05 - start marszu NW;
• Miejsce: Twardy Dół, „dzika plaża” nad jeziorem Niedackim;
• Dystans: bieg - ok.15 km, marsz NW - ok.5 km;
• Trasa: 98% drogi i dukty leśne, 2% nawierzchnia asfaltowa, oznakowania co 1 km;
• Biuro zawodów: Budynek Ośrodka Wypoczynkowego Twardy Dół, przy „dzikiej plaży”;
• Posiłek regeneracyjny, ciasto, liczne atrakcje dla dzieci pod opieką animatorki w tym: bieg dla dzieci po słodycze (w czasie biegu głównego);
• Elektroniczny pomiar czasu.
Program minutowy imprezy:
• godz. 8.00 - 9.30: weryfikacja zawodników i odbiór pakietów startowych;
• godz. 9.40: wspólna rozgrzewka;
• godz. 10.00: start biegu głównego pod komendą Wójta Gminy Artura Herold;
• godz. 10.05: start marszu NW;
• godz. 10.10: start biegu dla dzieci po słodycze;
• godz. 12.30: dekoracja zawodników.
Zasady uczestnictwa:
• Bieg odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb porządkowych oraz obsługi biegu;
•W zawodach może uczestniczyć każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu i podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• W kategorii młodzieżowej osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę Rodziców lub Opiekuna Prawnego, którą należy przedłożyć w Biurze Zawodów lub podpisać na miejscu;
• Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i MorsyZblewo zwolnieni są z opłaty wpisowej;
• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora oraz na publikację wizerunku. Administratorem danych jest Gmina Zblewo.
Zgłoszenia:
• Ilość uczestników – ograniczona: bieg główny – 150 osób, NW – 50 osób;
• Zgłoszenia można dokonywać w terminie od 02.09.2021 – 22.09.2021 na platformie – elektronicznezapisy.pl;
• Mieszkańcy Gminy Zblewo oraz reprezentanci KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo dokonują jedynie zgłoszenia na platformie elektronicznezapisy.pl bez wnoszenia opłaty;
• Opłata startowa dla pozostałych zawodników wynosi: do 22.09 – 30 zł, w dniu zawodów - 50 zł;
• Opłatę startową należy uiścić na nr konta bankowego, wskazany w systemie elektronicznezapisy.pl podczas dokonywania zapisu tj.

58 8342 0009 4004 8853 2000 0003,

odbiorca: Stowarzyszenie Sportowe KS
Sokół Zblewo; wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko – bieg/NW.
Klasyfikacje:
• Kategoria OPEN K/M 1-4;
Kategorie wiekowe K/M 1-3: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59,  60 i starsze (K), 60-69 (M), 70 i starsi (M);
• Kategoria lokalna K/M 1- 4 (kategoria dotyczy mieszkańców Gminy Zblewo oraz reprezentantów KS Sokół Zblewo i Morsy Zblewo);
• Kategorie dodatkowe: klasyfikacja drużynowa, klasyfikacja małżeństw, klasyfikacja rodzinna – wg regulaminu BGPK 2021;
• Kategoria OPEN NW K/M 1-3.
Nagrody:
• W kategorii OPEN K/M- puchary oraz nagrody finansowe;
• W kategoriach wiekowych K/M – puchary i nagrody rzeczowe;
• W kategorii lokalnej K/M – nagrody finansowe;
• W kategoriach dodatkowych – puchary;
• W kategorii OPEN NW K/M - puchary i nagrody rzeczowe;
• Uczestnicy biegu głównego oraz marszu NW otrzymują pamiątkowe medale;
• Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są dekorowani w kategoriach wiekowych;
• Organizator może zwiększyć ilość nagród.
Zasady obowiązujące w związku z COVID- 19:
• Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania bieżących zaleceń Ministra Zdrowia związanych z pandemią SarsCov-2;
• Podczas biegu obowiązują zasady i ograniczenia dotyczące COVID-19, które dotyczą wszystkich uczestników.
Postanowienia końcowe:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w depozycie;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu, zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, w tym także transport poszkodowanego Uczestnika w bezpieczne miejsce;
• Uczestnik zobowiązany jest do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu;
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa na trasie biegu.
Dane kontaktowe Organizatora:
Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo; (58) 588 43 81, gmina@zblewo.pl.

Wyświetleń: 7095

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ