4 Pory Na Rowerze – Wirtualna Wiosna

Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chojnice organizuje wydarzenie pod nazwą "4 Pory Na Rowerze – Wirtualna Wiosna”

 

REGULAMIN

 

 1. Cel wydarzenia
 • Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych miasta i gminny Chojnice;
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu;
 • Rozwijanie turystyki rowerowej;

 

 1. Organizator wydarzenia
 • Organizatorem wyjazdu jest Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów „Cyklista”

 

 • Termin wydarzenia
 • Wydarzenie odbędzie się od 17 kwietnia do 25 kwietnia.
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 1. Zasady i Przebieg wydarzenia
 • Uczestnik wydarzenia rejestruje się na stronie wirtualnezapisy.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń: 50 uczestników
 • W wskazanym okresie uczestnik wydarzenia musi pokonać trasę Chojnice - Mylof - Giełdon - Męcikał - Chojnice.
 • Trasa może być pokonana w odwrotnej kolejności, lecz nie można omijać w/w miejscowości, chyba, że w trakcie przejazdu wystąpią inne czynniki niezależne od uczestnika tj. (droga nieprzejezdna, objazd itp.)
 • Uczestnik wydarzenia w ramach tej trasy musi pokonać dystans min. 40 km
 • Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu mogą jechać same, z rodziną lub z innymi osobami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Na trasie przejazdu uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zrobienia zdjęcia z wizerunkiem osoby przy tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości: Mylof i Męcikał lub wykona zdjęcie na tle obiektu znajdującego się w danej miejscowości
 • Po zakończeniu przejazdu wykonane zdjęcia wraz z zrzutem ekranu aplikacji na której jest trasa przejazdu zamieszcza w wydarzeniu lub przesyła je na adres: cyklista.chojnice@gmail.com
 • Po zakończonym wydarzeniu i weryfikacji prawidłowości wykonania zadania uczestnicy zostaną powiadomieni o dacie, godzinie i miejscu odebrania pamiątki.

 

 

 1. Organizacja przejazdu
 • Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (50 osób);
 • W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych;

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
 • Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się w własnym zakresie
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział, a także nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia;
 • Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu;
 • W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;

 

Wyświetleń: 984

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ