W DNIU BIEGU NIE BĘDZIE ZAPISÓW NOWYCH UCZESTNIKÓW!

II Nocny Bieg z Gwiazdami

Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śl.
Współorganizatorzy:
- Miasto Wodzisław Śląski
- MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski,
- Wodzisławska Akademia Biegania,
Termin: 9 lipca 2016 r. godz. 22:00 (sobota)
Biuro zawodów: przy zabudowie kontenerowej Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Wjazd od ulicy Matuszczyka.
Trasa: alejki Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – dystans 5,0 km (dwie pętle), bieg w porze nocnej, trasa w większości oświetlona.
Uczestnictwo
1. Warunkiem udziału w biegu jest:
- ukończenie 16 lat najpóźniej w dniu 9.07.2016 r.
- w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego).
- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału
w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
- uiszczenie opłaty wpisowej przelewem elektronicznym
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów opłatę należy wnieść w biurze zawodów
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność
posiadania dowodu osobistego)
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
odbędzie się w dniu zawodów 9.07.2016 r. w Biurze Zawodów.
4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończą bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy zawodnik otrzyma specjalny chip pomiarowy umieszczony w numerze startowym.
5. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój numer startowy oraz chip elektroniczny. Brak
powyższych powoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Ustala się limit zawodników – 300 osób.
7. Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.mosir-centrum.pl lub www.trzywzgorza.pl
8. Zgłoszenie widoczne będzie na liście startowej po dokonaniu zapłaty.
Zgłoszenie bez opłaty startowej nie rezerwuje miejsca startowego i nie gwarantuje otrzymania
pakietu startowego w dniu zawodów.
9. Jest możliwość przepisania pakietu.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
Zgłoszenia
• Odnośnik do zapisów: www.mosir-centrum.pl lub www.trzywzgorza.pl
• w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w dniu zawodów 9.07.2016 r. w godz. 19:00 – 21:00 w razie nie wyczerpania limitu bądź zwiększenia limitu przez organizatora.
• Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do
Opłata startowa
• Opłata startowa w wysokości 20 zł przy zapisach elektronicznych na konto współorganizatora MKP Odra Centrum: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001.
• W dniu następnym po zamknięciu zapisów elektronicznych zostanie oficjalnie ogłoszona ilość pakietów startowych dostępnych do nabycia w dniu zawodów
• w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w dniu zawodów 9.07.2016 r. w godz. 19:00 – 21:00
W dniu startu opłata wynosi 50 złotych.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Nagrody
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrody pieniężne oraz puchary za miejsca 1-3
Mężczyźni Kobiety
1 miejsce – 250 złotych 1 miejsce – 250 złotych
2 miejsce – 150 złotych 2 miejsce – 150 złotych
3 miejsce – 100 złotych 3 miejsce – 100 złotych


W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet: statuetki + dyplomy
Kategorie wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M1 16 – 29 lat K1 16 – 29 lat
M2 30 – 39 lat K2 30 – 39 lat
M3 40 – 49 lat K3 40 – 49 lat
M4 50 – 59 lat K4 50 lat i powyżej
M5 60 lat i powyżej

Ponadto
- upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z Wodzisławia Śląskiego,
Uczestnicy biegu otrzymują:
- pamiątkowy numer startowy
- okolicznościowy bidon i bandanę
- napoje - woda
- nagrody dodatkowe (quiz)
Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (kat. OPEN) nie będą dekorowani w klasyfikacjach wiekowych.
Postanowienia końcowe
- pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych;
- limit czasu na ukończenie biegu wynosi 60 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia
z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
Na trasie ustawiony będzie 1 punkt kontrolny; bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, ok. godz. 23:15 – 23:30
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zawodów.
Kierownik biegu: Ireneusz Górnik, e-mail: irek.gornik@gmail.com

Wyświetleń: 5805

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ