Bieg Charytatywny "Biegamy Dla Oliwki"

I. Cel : 

– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

– podnoszenie sprawności ruchowej młodzieży i osób starszych,

- pomoc dla Oliwki 

– upowszechnianie i popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców Piekar Śląskich,

 

II. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 

Stowarzyszenie „Lecymy Durś” 

Grupa SPI Piekary 

 

III. Termin i miejsce: 

– 8 maja 2021r. Godz. 6 00 – 21 00

 

IV. Uczestnicy i zasady udziału : 

Zawody są imprezą ogólnodostępną, udział mogą brać wszyscy chętni. 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach sportowych oraz brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 

Każdy z uczestników musi posiadać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł, płatność w dniu zawodów, będą przygotowane specjalne puszki Fundacji, która wspiera chorą na Oliwkę. 

 

V. Dystans i zasady uczestnictwa: 

Zmagania polegać będą na pokonywaniu ciągle na wyznaczonej ok.5 km pętli przez uczestników rywalizacji. Każdy z uczestników może pokonać wyznaczoną trasę dowolną ilość razy. Start uczestników ze stadionu MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3 a trasa przebiegać będzie w lesie Dioblina. Chcemy, żeby cały czas na trasie znajdowali się uczestnicy zmagań. W danej godzinie może wystartować maksymalnie 25 osób. 

Aby wziąć udział w zawodach należy zgłosić swój udział na konkretną godzinę. Pierwsza grupa uczestników wyruszy na trasę o godz. 6 00 a start ostatniej grupy planujemy na godz. 20 00, tak aby o 21 00 zakończyć imprezę. 

Zapisy do imprezy elektroniczne pod linkiem: 

 https://elektronicznezapisy.pl/event/5657/strona.html

Zapisy przyjmowane są na następujące godziny: 6 00, 7 00, 8 00, 9 00, 10 00, 11 00, 12 00, 13 00, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00, 19 00 oraz 20 00. 

Zapisy przyjmowane są do czwartku 6 maja. 

Limit osób na daną godzinę wynosi 25 osób !!!

W zmaganiach mogą brać udział również osoby niepełnoletnie ale muszą się one znajdować pod opieką osoby dorosłej. 

 

VII. Nagrody: 

certyfikaty dla wszystkich uczestników

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania decyzji w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie.

Impreza przeprowadzona zostania zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. 

Osoby biorące udział w imprezie oświadczają, iż w ostatnich 14 dniach nie występowały u nich żadne objawy związane z chorobą COVID – 19 tj. kaszel, duszności, katar, bóle głowy oraz nie miały kontaktu z osobom zarażoną wirusem COVID – 19. 

 

IX. Ochrona danych osobowych: 

 

 1. Dane osobowe uczestników uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

 2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

 5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

 6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika na liście startowej zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.

Wyświetleń: 10161

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ