Krewki Bieg

Krewki Bieg

 

1. Cele imprezy

 

a) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia

b) Integracja środowiska biegowego

c) Popularyzowanie oddawania krwi oraz krwiolecznictwa

d) Zapoznanie z programem pierwszej pomocy

e) Pomoc w zakupie specjalistycznego wózka inwalidzkiego

2. Organizatorzy:

 

Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

ul. Janusza Kusocińskiego 4, 41-946 Piekary Śląskie

KRS 0000680539 Regon 367407467

 

HDK Julian - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej KWK Julian w Piekarach Śląskich

ul. Janusza Kusocińskiego 4, 41-946 Piekary Śląskie

 

3.Termin i miejsce:

 

a) Wirtualny bieg trwać będzie przez tydzień tj. od 14.06 - 20.06.2021 r.

b) Bieg może odbywać się w dowolnym miejscu na świecie.

 

4. Trasa i dystans:

 

a) Trasa wyznaczona jest indywidualnie przez każdego uczestnika.

b) Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

c) Każdy zawodnik musi w określonym w pkt. 3.a przebiec trasę o długości nie krótszej niż 5 km.

 

5. Warunki uczestnictwa:

 

a) W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w wysokości 35 zł najpóźniej do dnia 18.06.2021 r.

b) W kwocie wpisowego jest już ujęty koszt wysyłki.

c) Zapisy zostaną uruchomione https://elektronicznezapisy.pl/i potrwają do 18.06.2021 r.

d) Każda osoba startująca w biegu nie może mieć przeciwwskazań lekarskich i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 

6. Zgłoszenia:

 

a) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez rejestrację na stronie:

https://elektronicznezapisy.pl/event/z0t653s760o0c1t6k2l0e1p2v6i8p9h3/signup.html

b) Na biegu nie obowiązuje limit zawodników.

c) Za osobę zapisaną uważa się osobę, która poprawnie wypełniła formularz i dokonała opłaty startowej. Opłaty przyjmowane są do 18 czerwca 2021 r., do godziny 23:59. Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.

d)Wpisowe należy przelać na konto organizatora, Stowarzyszenia Lecymy Durś

PKO BANK POLSKI 22 1020 2368 0000 2502 0535 7811

z dopiskiem Imię i Nazwisko Krewki Bieg lub bezpośrednio przy zapisach.

 

7. Pomiar czasu:

 

a) Organizator nie zapewnia pomiaru czasu. Każdy zawodnik może wykorzystać dowolne urządzenie pomiarowe i/lub aplikację niezbędną do jego określenia.

 

8. Klasyfikacje i nagrody:

 

a) Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma na wskazany przez siebie adres na terenie Polski, pamiątkowy medal. Zostanie on wysłany nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia zakończenia całego biegu. Jeśli uczestnik chce zamówić medal do innego kraju przed zapisami musi skontaktować się z organizatorem na FP: LECYMY DURŚ lub HDK Julian – będzie doliczona dodatkowa opłata.

b) Aby otrzymać medal należy przesłać zdjęcie/ screen potwierdzający pokonany dystans na adres:

 

pomagamydursvr@gmail.com

Tytuł wiadomości Krewki Bieg, w treści imię i nazwisko

 

Należy to zrobić najpóźniej do 25 czerwca 2021 r., po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania medalu.
c) Organizator nie zapewnia nagród rzeczowych
d) Nie będzie prowadzona klasyfikacja open biegu, ani w kategoriach wiekowych.
e) Wysyłając maila na powyższy adres w tytule proszę podać Wykonanie zadania, natomiast w treści proszę o wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz musi być załączone zdjęcie z widocznym czasem i pokonanym dystansem.

9. Postanowienia końcowe:

 

a) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

b) Koszty uczestnictwa i wysyłki medalu pokrywa zawodnik.

c) Zawodnik może pokonać trasę biegiem, spacerem lub NW. W sytuacji, gdy porusza się na wózku, organizator przewiduje również taką możliwość.

d) Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń

e) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

f) Uczestnik zapisując się na bieg wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanego zdjęcia przez Organizatora do aktywnego wykorzystania wizerunku uczestnika w celach promocji wydarzenia. Zgoda jest nieograniczona terytorialnie i czasowo. Powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Krewki Bieg

g) Wszystkich zawodników startujących w Krewki Bieg obowiązuje niniejszy regulamin.

h) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podawania przyczyn.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ostateczna wersja będzie dostępna na stronie 14.06.-20.06., w dniach, w których będzie odbywał się bieg.

j) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

 

 

W razie pytań zaleca się kontakt bezpośrednio w wiadomości na fb:

 

https://www.facebook.com/lecymydurs/ lub na mail lecymydurs@gmail.com oraz https://www.facebook.com/hdkjulian

Wyświetleń: 6927

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ