R E G U L A M I N
VIII MARATON MTB „KOCIEWIE SZLAKIEM”


1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański
Gmina Starogard Gdański – współorganizator
Nadleśnictwo Starogard - współorganizator


2. CEL
Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej.
Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i turystycznych Kociewia.
Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez połączenie rywalizacji sportowej z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem.
Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas maratonu.


3. TERMIN I MIEJSCE
11.09.2021 – Leśniczówka Szpęgawsk k/Starogardu Gdańskiego


4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Maraton MTB „Kociewie Szlakiem " jest imprezą otwartą, mogą w niej brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach posiadający licencję PZKol z wyłączeniem licencji U23 oraz ELITA.
Uczestnikiem maratonu będzie mogła zostać osoba, która dokona rejestracji oraz opłaty startowej. Rejestracji będzie można dokonać w Biurze Zawodów w godzinach 8.00-10.30 w dniu zawodów, jak również za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na:
https://elektronicznezapisy.pl/event/5805.html  do dnia 07.09.2021 r.
W przypadku rejestracji przez internet wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia Grupy Kolarskiej Starogard Gdański - Bank SGB w Starogardzie Gd. 94 8340 0001 2002 0004 4482 0001.
W przypadku dokonania wpłaty na konto, przy rejestracji lub weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić potwierdzenie dokonania przelewu.
Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat (wymagane przedstawienie dowodu tożsamości), poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , (według wzoru
oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl/Kociewie Szlakiem, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu), osoby w wieku 14 - 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w maratonie. Osoby poniżej 14 lat wyłącznie, w Maratonie Rodzinnym lub Paradzie Rowerków Biegowych razem z rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą opiekę na maratonie.
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Wyjątek stanowią zawodnicy niepełnoletni zrzeszeni w klubach – w ich przypadku rodzica zastępuje trener, który bierze odpowiedzialność za zawodnika, podpisując się na formularzu zgłoszeniowym oraz oświadczeniu.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do startowania w sztywnych kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. Zawodnicy startują na sprawnych technicznie rowerach MTB lub innych odpowiednich do jazdy w terenie leśnym. Dopuszcza się uczestnictwo w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora podczas odbioru chipu wraz z numerem startowym w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnik
Każdy uczestnik maratonu na dystansie MINI lub MEGA otrzymuje świadczenie w postaci posiłku regeneracyjnego. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.


5. OPŁATY WPISOWE
60 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansach MEGA / MINI - przelew do dnia 7.09.2021
80 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansach MEGA / MINI – wpłata na miejscu w dniu
zawodów
0 zł - koszt uczestnictwa w Maratonie Rodzinnym oraz Paradzie Rowerków Biegowych


6. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 8:00 – 10:30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 11:00 - start Maratonu MEGA
godz. 11:05 - start Maratonu MINI
godz. 11:10 - start Maratonu Rodzinnego
godz. 11:15 - start Parady Rowerków Biegowych
godz. 13:00 - zamknięcie wjazdu na drugę pętlę (Maraton MEGA)
godz. 15:00 - zamknięcie pętli Maratonów MEGA/MINI
godz. 15:00 - rozpoczęcie dekoracji zwycięzców maratonu
godz. 15:30 – loteria fantowa dla uczestników Maratonów MEGA/MINI
godz. 16.00 – zakończenie imprezy
Program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.


7. DYSTANSE
MEGA - 52 km (dwie pętle) - przeznaczony jest dla zawodników o odpowiednim zaawansowaniu kondycyjnym specjalizujących się w jeździe długodystansowej.
MINI - 26 km (jedna pętla) - przeznaczony jest dla zawodników specjalizujących się w średnich dystansach
Podczas zgłoszenia do zawodów uczestnik deklaruje dystans, na którym wystartuje. Zmiana dystansu w trakcie jazdy nie jest możliwa.


8. KATEGORIE

OPEN – dystans MEGA / MINI – kobiety / mężczyźni

Dystans MEGA – kobiety / mężczyźni

- wiek od 15 do 29 lat (rok ur. 2006-1992)

- wiek od 30 lat do 39 lat (rok ur. 1991-1982)

- wiek od 40 lat do 49 lat (rok ur. 1981-1972)

- wiek od 50 lat (rok ur. 1971 i starsze/starsi)

Dystans MINI – kobiety / mężczyźni

- wiek od 15 do 18 lat (rok ur.2006-2003)

- wiek od 19 do 29 lat (rok ur. 2002-1992)

- wiek od 30 lat do 39 lat (rok ur. 1991-1982)

- wiek od 40 lat do 49 lat (rok ur. 1981-1972)

- wiek od 50 lat do 59 lat (rok ur. 1971-1962)

- wiek od 60 lat (rok ur. 1961 i starsze/starsi)

ZOSTAJE WPROWADZONA klasyfikacji OPEN na obu dystansach!


9. POMIAR CZASU
Podczas rozgrywania zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach na dystansach MINI/MEGA zobowiązany jest do posiadania chip-a, który wręczony będzie przez organizatora przed startem. Chip należy zwrócić organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu zawodów.


10. MARATON RODZINNY
Maraton Rodzinny zostanie przeprowadzony na zasadzie rekreacyjnego przejazdu rowerowego najmłodszych adeptów kolarstwa MTB pod bezpośrednią i stałą opieką rodziców lub opiekunów.
Zawodnicy, w tym opiekunowie zobowiązani są do posiadania roweru przystosowanego do jazdy w terenie leśnym.
Zabrania się uczestnictwa osób pieszych, a w szczególności prowadzących wózki dziecięce oraz uczestnictwa dzieci na rowerkach biegowych.
Przejazd odbędzie się na krótkiej, oznaczonej pętli o długości 4km. Nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna, przejazd nie będzie miał charakteru wyścigu. Każdy niepełnoletni uczestnik maratonu zobowiązany jest do zastosowania kasku ochronnego. Wymagana jest rejestracja uczestników.


11. PARADA ROWERKÓW BIEGOWYCH
Parada Rowerków Biegowych zostanie przeprowadzona na zasadzie rekreacyjnego przejazdu najmłodszych pod bezpośrednią i stałą opieką rodziców lub opiekunów.
Najmłodsi zawodnicy zobowiązani są do posiadania rowerku biegowego, zaś pełnoletni opiekunowie zobowiązani są do stałego nadzoru dziecka pokonując trasę pieszo lub rowerem.
Zabrania się uczestnictwa opiekunów prowadzących wózki dziecięce.
Przejazd odbędzie się na krótkiej, oznaczonej pętli o długości 1km. Nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna, przejazd nie będzie miał charakteru wyścigu. Każdy niepełnoletni uczestnik maratonu zobowiązany jest do zastosowania kasku ochronnego. Wymagana jest rejestracja uczestników – posiadaczy rowerków biegowych, nie jest wymagana rejestracja opiekunów.


Wiecej w regulminie.

WYŁĄCZNIE W SYTUACJI RATOWANIA ŻYCIA LUB ZDROWIA!!!
Dostępny będzie także na odwrocie numerów startowych.

Wyświetleń: 6899

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ