4 Pory Na Rowerze – Lato

Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chojnice organizuje drugie wydarzenie pod nazwą "4 Pory Na Rowerze – Lato”

Wspierający wydarzenie jest firma „Osada Swory”

 

Zbiórka uczestników wydarzenia odbędzie się na Starym Rynku w Chojnicach przed godz. 10.00. Powrót planowany jest na godz. 16.00

 

Szczegóły trasy:

09.45 - 10.00 Zbiórka uczestników

10.00 - 12.00 Przejazd do m. Małe Swornegacie (Osada Swory) Chojnice Stary Rynek - Kościerska - Klosnowo – Małe Swornegacie

12.00 - 13.30 Integracja cyklistów

13.30 - 15.30 Powrót uczestników Chojnice – Bachorze – Funka – Charzykowy - Chojnice

 

REGULAMIN

 1. Cel wydarzenia
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych miasta i gminny Chojnice;
 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu;
 4. Rozwijanie turystyki rowerowej;

 

 1. Organizator wydarzenia

Organizatorem wyjazdu jest Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów „Cyklista”

 

 • Termin wydarzenia
 1. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca od godz. 10.00.
 2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 1. Zasady i Przebieg wydarzenia
 2. Uczestnik wydarzenia rejestruje się na stronie elektronicznezapisy.pli dokonuje rezerwacji na uczestnictwo;
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz obecność uczestników: 50 uczestników ma zagwarantowane pakiet żywieniowy (ognisko, kiełbasa, pieczywo, woda) oraz pamiątkowy magnes z kolejnej edycji, kolejne 20 uczestników rezerwowych tylko pakiet żywieniowy (chyba, że osoby wcześniej zarejestrowane nie stawią się w dniu imprezy);
 4. Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu stosują się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

 

 1. Organizacja przejazdu
 2. Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (50 uczestników + 20 osób rezerwowych);
 3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych;
 4. Organizatorzy w ramach tego wydarzenia działają w ramach wolontariatu i nie pobierają żadnego wynagrodzenia;
 5. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
 6. Uczestnicy rajdu biorą udział w grupach 15 osobowych;
 7. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnie;
 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu;
 9. Rajd prowadzony jest po ścieżkach rowerowych oraz terenach leśnych. Trasa rajdu przebiega drogami o dużej różnicy wzniesień;
 10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie;
 11. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność;
 12. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje i jedzenie;
 13. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego;
 14. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

 1. Obowiązki uczestników rajdu
 2. Przestrzeganie regulaminu rajdu;
 3. Przed startem oraz na postojach obowiązkowe używanie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego w trakcie pandemii;
 4. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatorów rajdu;
 5. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
 6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony;
 7. Stosowanie się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy;
 8. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 

 • Zasady poruszania się na trasie rajdu
 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie;
 3. Ruch odbywa się ścieżkami rowerowymi, leśnymi, zachowuje się jedynie ruch prawostronny;
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m;
 5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie;
 7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu;
 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się w własnym zakresie;
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
 4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział, a także nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia;
 6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu;
 9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;
 10. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany i przełożony.

Wyświetleń: 980

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ