VII Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,

Lubraniec - Brześć Kujawski, 21 sierpnia 2021 r.

Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2021    

 

ORGANIZATORZY

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 54 231 63 10,

e-mail: urzad@brzesckujawski, www.brzesckujawski.pl

 

Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,

e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

 

Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 501 116 615,

e-mail: memorial@brzesckujawski.pl, www.memorial.brzesckujawski.pl, www.gkslokietek.brzesckujawski.pl,

 

PATRONAT MEDIALNY

ddwloclawek.pl

promocjewloclawskie.pl

info-kujawy.pl

Radio Hit

TV Kujawy

 

I CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 3. Promocja gminy Brześć Kujawski oraz gminy Lubraniec

 

II TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 21 sierpnia 2021 roku
 2. Długość trasy: 10 km (100% asfalt)
 3. Start biegu: 12.00, Stadion Miejski w Lubrańcu, meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim
 4. Trasa będzie oznaczona co kilometr.
 5. Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej biegu /memorial.brzesckujawski.pl/

 

III UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 21 sierpnia 2021 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego będzie dostępne do podpisania w biurze zawodów.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

  a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata opłaty startowej;

  b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;

  c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu;

  d) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dokumentowania zawodów.

  e) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych katalogach oraz mediach: telewizja, radio,         gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji VII Memoriału im.   Czesława Wasielewskiego i Grand Prix Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

 4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Good Time Jan Salewski

 2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który powinien zamocować na piersi i nie zasłaniać go podczas biegu odzieżą wierzchnią.

 3. Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma jednorazowy chip z numerem startowym.

 4. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h30.

 

V KLASYFIKACJE

 1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.

  b) Klasyfikacje wiekowe:
 • M/K-1 /16-17 lat/
 • M/K-2 /18-29 lat/
 • M/K-3 /30-39 lat/
 • M/K-4 /40-49 lat/
 • M/K-5 /50-59 lat/
 • M/K-6 /60-69 lat/
 • M/K-7 /70+/

  c) Klasyfikacja VI Mistrzostw Brześcia Kujawskiego o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego na 10km

              Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Brześć Kujawski. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.


       d) Klasyfikacja IV Mistrzostw Lubrańca o Puchar Burmistrza Lubrańca na 10 km

               Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Lubraniec. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

       e) Klasyfikacja Aktywna Drużyna – VI Mistrzostwa Drużynowe o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek”

               Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole z ‘nazwą drużyny’ swoją drużynę.

            Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto osiągniętych przez jej zawodników, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w trakcie rejestracji. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków.

 1. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

 

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie elektronicznezapisy.pl
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 18 sierpnia 2021 roku o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Organizator ustala limit zawodników na 250 osób.
 4. Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty:
  • 30 zł - wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 7 sierpnia 2021
  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 19 sierpnia 2021 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie
   w Biurze Zawodów)
  • 50 zł - wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia
 5. Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko - Pomorskiego w roku 2019 lub wirtualnie w roku 2020 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2019 i wirtualny 2020 mają prawo do zniżki 10 zł.
 6. Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Bluemedia. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.
 7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

            Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

 

VII BIURO ZAWODÓW

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 2. Biuro Zawodów:
 • Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

            21 sierpnia 2021 r., godz. 8.00 – 11.00

 1. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

                        - numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu

                        - napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny

                        - upominki od sponsorów

 

VIII PUNKTY NAWADNIANIA I REGENERACYJNE

 1. Punkty nawadniania znajdować się będą na 3 i 7 km oraz na mecie biegu.
 2. Posiłki regeneracyjne i napoje dla wszystkich uczestników biegu są wliczone w opłatę startową. Posiłki wydawane będą na podstawie bonu otrzymanego wcześniej w Biurze Zawodów w ramach pakietu startowego.

 

IX NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka, nagroda rzeczowa
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych – puchar
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji VI Mistrzostw Brześcia Kujawskiego – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
 5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji IV Mistrzostw Lubrańca – Puchar Burmistrza Lubrańca
 6. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Aktywna Drużyna – Puchar Prezesa , szampan
 7. W klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kategorii generalnej, nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej.

Wyświetleń: 7129

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ