Zapisy przedłużone do 22 września.

- informujemy, iż podczas zawodów nie będzie prowadzony pomiar czasu,

Poniżej znajdują się tylko wybrane podpunkty z regulaminu i konieczne jest zapoznanie z całością tekstu, który znajduje się po prawej stronie.

1. Cele zawodów
- promocja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Rodzicielstwa Zastępczego,
- promocja Władysławowa jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

2. Organizatorzy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie.

3. Terminy i miejsce
a) termin: 25 września 2021 r.
- start marszu nordic walking o godz. 10:00,
- start biegu o godz. 11:00,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
b) miejsce: start i meta przy OW „Szafir” - Władysławowo, ul. Zuchów 50,
c) wręczenie nagród i loteria fantowa rozpoczną się około godz. 12:15.

4. Dystans, trasa, limit
a) dystans: 5 kilometrów,
b) trasa: głównie nawierzchnią asfaltową, po płytach jumbo, ale i fragmentami gruntowymi, c) limit czasu: 1 godzina.

5. Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 25 września 2021 r. będą miały ukończone 8 lat i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność (druki oświadczenia dostępne będą w Biurze Zawodów),
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

6. Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przelanie opłaty startowej do 22 września (środa) 2021 r. w wysokości 30 zł. Opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi,
c) istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem w Biurze Zawodów - w tym wypadku medal za ukończenie biegu może zostać przesłany pocztą w późniejszym terminie, a numer startowy może zostać wydrukowany na miejscu.

7. Biuro Zawodów i depozyt
a) Biuro Zawodów otwarte:
- w przeddzień zawodów, w piątek 24 września 2021 r. w godz. 18:00 - 19:00, siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie, ul. gen. Hallera 19 (tzw. łącznik, wejście przez wieżę),
- w dniu zawodów, w sobotę 25 września 2021 r. w godz. 9:00 - 9:40, w OW „Szafir” we Władysławowie.
Podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe.
b) depozyt: przy Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.

8. Nagrody
a) pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg/marsz,
b) dyplomy dla wszystkich uczestników,
c) loteria.

Wyświetleń: 3984

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ