Puszcza Borecka, Folwark Łękuk

19-21 listopada 2021

 

REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Fundacja Dystans KRS 0000499134

Wioska Biegaczy  NIP 8451878677 

PARTNERZY

Gmina Wydminy www.wydminy.pl

Gmina Kruklanki www.kruklanki.pl

Folwark Łękuk www.folwarklekuk.pl

Nadleśnictwo Borki www.borki.bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Czerwony Dwór https://czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 2. Propagowanie postaw proekologicznych,
 3. Promocja Puszczy Boreckiej, Gminy Wydminy i Gminy Kruklanki,

TERMIN, MIEJSCE, TRASY,

 1. Borecka Łękuk Trail odbędzie się w terminie 19-21 listopada 2021.
 2. START/META oraz BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będą w hotelu Folwark Łękuk, https://goo.gl/maps/XoVAsmRV912WHiCT8
 3. W ramach edycji 2021 rozegrane zostaną biegi na trzech dystansach;

           Dubinek 13,5 km, +91m / -94m

           Wolisko 21km, +132m / - 132m

           Litygajno 50km, +263m / -261m,

Szczegółowe mapy tras oraz pliki GPXudostępnione zostaną na stronie www.boreckatrail.pl  do dnia 10.11.2021

 1. Limity czasowe na pokonanie poszczególnych dystansów wynoszą odpowiednio:

           Dubinek 13,5km120 minut,

           Wolisko 21km180 minut,                 

           Litygajno 50km7 godzin / zamknięcie strefy METY godzina 16:00 .

         

Limity na punktach kontrolnych:

          Parking Leśny Zakątek 24,5km - 3 godziny 25minut / godzina 12:25

          Zagroda Żubrów Wolisko 41km – 5 godzin 45 minut / godzina 14:45

          Wieś Lipowo 45,5km -  6 godzin 20 minut / godzina 15:20

 

 1. Wyposażenie obowiązkowe. Dystans Litygajno 50km
 • Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu
 • Kubek na wodę lub bidon
 • Folia NRC
 • Czapka lub chusta wielofunkcyjna
 • Gwizdek
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Plecak lub nerka biegowa
 • Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra
 • Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy
 • Numer startowy wraz z chipem – do pobrania w biurze zawodów
 • Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów
 • Dowód osobisty lub paszport

Wyposażenie zalecane przez Organizatora

 • Urządzenie GPS z wgraną trasą biegu
 • Polisa ubezpieczeniowa NNW

 

 1. Bezpieczeństwo.
  Uczestnicy mają obowiązek:
 • Poruszania się lewą stroną drogi (w szczególności na drogach publicznych, asfaltowych)
 • Zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach dróg.
 • Stosowania się do przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Stosowania się do komunikatów służb mundurowych i służby organizatora

PROGRAM

PIĄTEK  19.11.2021

16:00-20:00 Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych - Folwark Łękuk,

19:00 Odprawa przedstartowa,

19:30-20:30  Konferencja prasowa, Pasta Party - Folwark Łękuk, Restauracja Ogień i Woda

SOBOTA  20.11.2021

7:00 – 8:30 Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych. Folwark Łękuk

9:00  START Borecka Łękuk Trail 2021. Dubinek 13,5km, Wolisko 21km, Litygajno 50km

9:50 Pierwszy zawodnik na mecie z dystansu Dubinek 13,5km

ok 10:20 Pierwszy zawodnik na mecie z dystansu Wolisko 21km

11:30  Oficjalna dekoracja dystansów Dubinek 13,5km i Wolisko 21km - Tawerna

12:30 Pierwszy zawodnik na mecie Litygajno 50km

16:00 Oficjalna dekoracja dystansu Litygajno 50km, zakończenie imprezy - Tawerna

20:00 - 3:00 VI Festiwal Piwa w Folwarku Łękuk.  Opcja dodatkowo płatna, na którą serdecznie zapraszamy.

Szczegóły na https://folwarklekuk.pl/pakiety/festiwal-piwa-oktoberfest-w-folwarku-lekuk

NIEDZIELA  21.11.2021 ( opcja dla osób zakwaterowanych w Folwarku Łękuk )

9:00 Coffee Run, czyli poranny rozruch, ok. 4-5km + stretching

9:30 Morsowanie w Jeziorze Łękuk

10:00 Śniadanie

Do godziny 11:00  opuszczenie pokojów,  wyjazd z Folwarku Łękuk.

 

PAKIETY STARTOWE

DUBINEK 13,5km

- ocieplana opaska na głowę z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

-udział w konferencji prasowej

-udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

WOLISKO 21km

- ocieplacze na ramiona z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

-udział w konferencji prasowej

-udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

LITYGAJNO 50km

- koszulka techniczna z logo imprezy

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

-udział w konferencji prasowej

-udział w Pasta Party

- pamiątkowy medal na mecie

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

- upominki od sponsorów (opcjonalnie)

 

UWAGA: Pakiety startowe NIE ZAWIERAJĄ noclegu w Folwarku Łękuk. W celu rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją  T: +48 (87) 428 40 59, T: +48 515 233 784, recepcja@lekuk.pl

 

 

 • ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 

 1. Limit uczestników dla poszczególnych dystansów wynosi:

     DUBINEK 13,5km      - 100 osób

     WOLISKO 21km         - 100 osób

     LITYGAJNO 50km      - 100 osób

 1. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu.
 2. Rejestracja osoby biorącej udział w zawodach (dalej "Uczestnik") odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:

 www.boreckatrail.pl 

 1. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 10.2021 o godzinie 8:00.
  Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 18.11.2021 o godzinie 23:59.
  Rejestracja w dniu zawodów będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej na wskazany rachunek bankowy Organizatora wskazany w pkt 7.6 regulaminu. Decyduje data waluty (data zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora).
 3. Uwaga: Organizator nie zapewnia metody płatności on-line (np.: szybki przelew internetowy pay-by link, Blik, płatności kartą płatniczą) czy płatności przelewem natychmiastowym (np.: Express Elixir)
 4. Opłaty startowe zależnie od terminów i dystansów wynoszą:

 

Do 17.10.2021

Od 18.10.2021
 do 31.10.2021

Od 1.11.2021
 do 18.11.2021

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Pakiet

Standard*

Pakiet

Full**

Dubinek
13,5km

60

160

80

180

120

220

Wolisko
21km

70

170

90

190

130

230

Litygajno
50km

100

180

120

200

160

240

 

* Pakiet Standard: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu

** Pakiet Full dla poszczególnych dystansów:

DUBINEK 13,5km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + ocieplacze na ramiona + koszulka

WOLISKO 21km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + opaska na głowę + koszulka

LITYGAJNO 50km: Całość wymieniona w punkcie VI regulaminu + opaska na głowę + ocieplacze na ramiona

Wpłat należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Dystans
ul. Grunwaldzka 49
11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
 imię nazwisko, Borecka Łękuk Trail + Dystans + Pakiet Standard lub Pakiet Full

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 10.11.2021 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika lub przeniesienia opłaty na przyszłoroczną edycję / inną imprezę organizowaną przez Fundację Dystans. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać poprzez kontakt z Organizatorem.
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) - kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

 

 • KLASYFIKACJA

 

W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

DUBINEK 13,5 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972 i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)

 

WOLISKO 21 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972 i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)
 1. Kategoria Małżeństw miejsca I-III

 

LITYGAJNO 50 KM

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III :
 • Młody Wilk (rocznik 1972 i młodsi)
 • Stary Niedźwiedź (rocznik 1971 i starsi)

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego Uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację Uczestnika.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety

NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – VI w kategoriach open kobiet i mężczyzn otrzymają ręcznie wykonane statuetki oraz nagrody rzeczowe lub vouchery na odzież sportową
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii małżeństw – tylko dystans WOLISKO 21km,
  Otrzymają zaproszenia do Folwarku Łękuk. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

UCZESTNICTWO 

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
 2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. W czasie imprezy Borecka Łękuk Trail zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała Imprezę.
 8. Podczas biegów Uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego z przodu na koszulce lub pasku.
 9. Uczestnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
 10. Organizator nie dopuszcza do startu Uczestników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

 RODO

 

 1. Dane Uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji

( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);

 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

 COVID-19

 

 1. Ze względu na dynamiczną i jednocześnie niestabilną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa covid-19, organizator zastrzega sobie prawo do:
 • Przeprowadzenia startu biegu w formie falowej ( start po kilka osób w serii)
 • Przeprowadzenia startu biegu w formule biegu pościgowego ( start zawodnika co 30 sekund)
 • Przeprowadzenia biegu w formule wirtualnej / hybrydowej / innej
 • Przełożenia biegu na inny termin,
 • Odwołania biegu i przeniesienia wpisowego na inną imprezę organizowaną przez Fundację Dystans
 • Odwołania biegu i przeniesienia wpisowego na następny rok.
  1. Organizator informuje, że obowiązki przestrzegania wszelkich standardów, które będą obowiązywały w terminie 19-21 listopada 2021 leżą zarówno po stronie organizatora, jak i uczestnika zawodów.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w zawodach osób, które nie będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych.
  3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie opłaty startowej jest równoznaczne
   z akceptacją wszystkich przepisów związanych z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
   pandemii COVID-19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie NNW.
 2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 5. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 6. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje
 7. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

Organizator

Wyświetleń: 10349

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ