IX Bytomski Bieg Świętych Mikołajów

IX BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

REGULAMIN


I.    Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie.

II.    Cele imprezy
Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.
Promocja walorów turystycznych śródmieścia Bytomia.

III.    Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w sobotę 4 grudnia 2021 roku.
Biuro zawodów: Centrum Handlowe Agora Bytom – pl. Kościuszki 1
Start biegu:
- BIEGI DZIECI - od godz. 10:00 z bytomskiego Rynku.
- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING - godz. 11:00.

IV.    Trasa i dystanse
Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa.

- BIEGI DZIECI:
•    do 7 lat (2021 - 2014) - dystans około 100m wzdłuż bytomskiego rynku,
•    8 - 11 lat (2013 - 2010) - dystans około 200m wzdłuż bytomskiego rynku,
•    12 - 15 lat (2009 - 2006) - dystans około 400m wzdłuż bytomskiego rynku.

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING:
•    dystans około 4,5km ulicami centrum Bytomia. Trasa nie posiada atestu.

V.    Zapisy
Zapisy do biegu głównego, nordic walking i biegów dzieci będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl/event/6459/strona.html

W przypadku biegów dzieci konieczne jest również wypełnienie oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów, w dniu biegu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1.12.2021.
Istnieje również możliwość zapisania się w biurze zawodów, jednak limit uczestników biegu wynosi 300 osób (decyduje liczba opłaconych zawodników). W przypadku jego wyczerpania zapisy zostaną zamknięte. Podana ilość może również zostać ograniczona ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

VI.    Uczestnictwo i opłata wpisowa
Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym wynosi 30 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Wspólnoty Burego Misia: http://buremisie.org.pl/

Wpłaty można dokonać w dniu biegu, lub na konto:

Stowarzyszenie MYbytomianie
37 1020 2368 0000 2202 0458 1494
(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby startującej.
Wpłat na konto można dokonywać do 1.12.2021.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Biuro będzie czynne:
- 3 grudnia od 16.00 do 19.00
- 4 grudnia od 9:00 do 10:45.
Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony strój itp.

VII.    Kategorie wiekowe w biegu głównym
W biegu głównym obowiązuje podział na dwie kategorie, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Decyduje rok urodzenia:
•    2005 – 1982
•    1981 i starsze

W konkurencji nordic walking nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

VIII.    Nagrody i wyróżnienia
Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, przy pomocy zwrotnych chipów mocowanych do buta.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową zawieszkę.
Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach będą przyznawane statuetki.
Zwycięzcy w biegach dla dzieci otrzymają słodkie upominki.

Rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze zawodów.

IX.    Ochrona Danych Osobowych
1.    Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie My Bytomianie z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Woźniaka 63/8. Adres korespondencyjny: 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 34/16.
2.    Dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nazwa klubu będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji VII Biegu Świętych Mikołajów.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.    Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy klubu  na stronie internetowej Stowarzyszenia MYbytomianie - www.mybytomianie.pl, na profilu społecznościowym Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz na stronach www.elektronicznezapisy.pl i www.timing4u.pl.
5.    Wizerunek uczestników zawodów może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.
6.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

X.    Postanowienia końcowe
Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC oraz nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz zmiany przebiegu wydarzenia w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń epidemiologicznych.

Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.


zapraszaMY!

 

Wyświetleń: 6064

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ