III Rajd Rowerowy "Dla Niepodległej"
Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz wsparciu logistycznym 34 Batalionu Radiotechnicznego w Nieżychowicach będzie organizowało kolejny już trzeci Rajd Rowerowy.
Zaplanujcie sobie dzień wolny na rowerze.
Działanie skierowane do ogółu mieszkańców powiatu.
Zbiórka uczestników przed godz. 11.00 na parkingu Chojnickiego centrum Kultury, gdzie wspólnie z pozostałymi uczestnikami Święta Niepodległości udamy się w kierunku pomnika Chrystusa, aby następnie ruszyć w trasę.
Przebieg trasy - 26 km:
Chojnice - Park 1000-lecia - Angowicka - Angowice - Nowy Dwór - Ogorzeliny - Zamarte - Nieżychowice (Jednostka Wojskowa obiad) - Chojnice
Dla pierwszych 40 osób zapewnimy ciepły posiłek i gadżety z okazji Święta Niepodległości.
 
REGULAMIN
I. Cel wydarzenia
1. Popularyzacja świąt patriotycznych;
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu;
3. Rozwijanie turystyki rowerowej;
II. Organizator wydarzenia
Organizatorem wyjazdu jest Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów „Cyklista”
III. Termin wydarzenia
1. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada od godz. 11.00.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
IV. Zasady i Przebieg wydarzenia
1. Uczestnik wydarzenia rejestruje się na stronie www.elektronicznezapisy.pl i dokonuje rezerwacji na uczestnictwo;
2. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz obecność uczestników: 40 uczestników ma zagwarantowane w/w pakiet. Dopuszcza się dodatkowe osoby, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu i mogą otrzymać pakiet za osoby, które się zapisały, lecz nie stawiły się w dniu wydarzenia.
3. Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu stosują się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
V. Organizacja przejazdu
1. Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (60 uczestników)
2. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych;
3. Organizatorzy w ramach tego wydarzenia działają w ramach wolontariatu i nie pobierają żadnego wynagrodzenia;
4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
5. Uczestnicy rajdu biorą udział w grupach 15 osobowych;
6. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnie;
7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu;
8. Rajd prowadzony jest po ścieżkach rowerowych oraz terenach leśnych. Trasa rajdu przebiega drogami o małej różnicy wzniesień;
9. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie;
10. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność;
11. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje i jedzenie;
12. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego;
13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
VI. Obowiązki uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu;
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatorów rajdu;
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony;
5. Stosowanie się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy;
6. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
VII. Zasady poruszania się na trasie rajdu
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie;
3. Ruch odbywa się ścieżkami rowerowymi, leśnymi, zachowuje się jedynie ruch prawostronny;
4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m;
5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie;
7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu;
8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
2. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się w własnym zakresie;
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział, a także nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia;
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu;
9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;
10. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany i przełożony 

Wyświetleń: 629

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ