REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

 1. GMINA STEGNA
 2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 1. SOŁECTWO STEGNA
 2. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BAŁTYK” W STEGNIE
 3. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W STEGNIE

PATRONAT MEDIALNY:

ŻUŁAWY TV

CEL

Naszym priorytetem jest zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej liczby osób, w każdym wieku i na każdym poziomie!

Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.

 1. Poprawa odporności w okresie sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych;
 2. Upowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu;
 3. Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego.
 4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stegna oraz całego województwa pomorskiego i nie tylko;
 5. Promocja Gminy Stegna jako miejsca aktywnego spędzania czasu;

PATRONAT HONOROWY

Ewa DĄBSKA  - Wójt Gminy Stegna;

 

KOMITET HONOROWY ORAZ PARTNERZY BLBiNW:

 

TERMINY, MIEJSCE ORAZ GODZINY STARTÓW: 

 1. 28 listopada 2021 roku (niedziela) start godzina 12.00;
 2. 05 grudnia 2021 roku (niedziela) start godzina 12.00;
 3. 23 stycznia 2022 roku (niedziela) start godzina 12.00;
 4. 26 lutego 2022 roku (sobota) start godzina 12.00;
 5. 26 lutego 2022 roku (sobota) GALA Z PODSUMOWANIEM I WRĘCZENIEM NAGRÓD BLBiNW godzina 15.00

MIEJSCE STARTU I METY:

           Ośrodek  Wypoczynkowy „Bałtyk” ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna  

BIURO ZAWODÓW:

Biuro będzie zlokalizowane będzie w siedzibie głównej OW „BAŁTYK”(jeżeli warunki związane z COVID-19, nie pozwolą nam organizować biura zawodów w pomieszczeniach, poinformujemy Was 7 dni przed zawodami, gdzie będzie rozmieszczone biuro zawodów),

Trasa nie posiada atesut PZLA ale jej najważniejszym atutem jest piękna naturalna trasa oraz start i meta zlokalizowana przy OW „Bałtyk” w Stegnie.

Limit czasu:

  1. Limit czasu dla Biegu oraz NW wynosi 1,0h. (słownie: sześćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą także klasyfikowani.
  2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu nordic walking zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownedo przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

NA TRASIE  BIEGU ORAZ MARSZU NW  MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY  POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ.

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych oraz OSP Stegna.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ:

Zostanie udostępnione wydarzenie na Facebooku: Reichard von Valdano, gdzie będziemy, kolejno podawać wszystkie szczegóły.

PROGRAM IMPREZY:

 • 10:30 - 11:50: otwarcie biura zawodów oraz wydawanie numerów startowych;
 • 11:55 - 11:59: uroczyste otwarcie biegu oraz marszu Nordic Walking;
 • 12:00 - start do biegu;
 • 12:01 - start do marszu NW (Panowie ze stref)
 • 12:02 - start do marszu NW (Panie ze stref);
 • 13:00-13:02 - regulaminowe zakończenie biegu oraz marszu Nordic Walking,

Po zakończeniu każdego biegu lub marszu Nordic Walking – dla każdego uczestnika posiłek regeneracyjny oraz medal pamiątkowy!!!

(JEŻELI SYTUACJA Z COVID POZWOLI BĘDZIE POSIŁEK REGENERACYJNY, JEŻELI NIE POZWOLI,  BĘDĄ ZAPAKOWANE PAKIETY MOTYWACYJNE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA)                                        

PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NIESPODZIANEK, ODBEDZIE SIĘ W OSTATNIEJ EDYCJI BIEGU ORAZ MARSZU NORDIC WALKING W DNIU 26 LUTEGO 2022 ROKU (miejsce podamy podczas 3 edycji w dniu 23 stycznia 2022 roku)

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych…

ZASADY KLASYFIKACJI: 

 1. Pierwsza kolejność, aby zostać sklasyfikowanym na najwyższym miejscu trzeba ukończyć 4 biegi lub marsze NW z sumą czasów uzyskanych  w zawodach (im mniejsza suma czasów tym wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej)
 2. Druga kolejność, aby zostać sklasyfikowanym na .... miejscu trzeba ukończyć 3 biegi lub marsze NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 3. Trzecia kolejność aby zostać sklasyfikowanym na … miejscu trzeba ukończyć 2 biegi lub marsze NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 4. Czwarta i ostatnia kolejność aby w ogóle zostać sklasyfikowanym na … miejscu trzeba ukończyć 1 bieg lub marsz NW, wtedy do uczestnika dodajemy czas jedynego biegu (liczy się najlepszy czas, wśród wszystkich uczestników biorących udział w jednym wydarzeniu).

Przy równej sumie czasów w całej edycji biegów oraz marszu Nordic Walking wygrywa uczestnik/a, który uzyskał/a najlepszy czas podczas  I Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking.

KLASYFIKACJE: 

KLASYFIKACJA OPEN (Bieg): 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka

1 – 3

OPEN

MĘŻCZYZNI

Niespodzianka

1 – 3

 KLASYFIKACJA OPEN (Nordic Walking): 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka

1 – 3

OPEN

MĘŻCZYZNI

Niespodzianka

1 – 3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN (BIEG): 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M-13/19

roczniki 2009-2003

Niespodzianka

1 – 3

K/M-20/29

roczniki 2002-1993

Niespodzianka

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1992-1983

Niespodzianka

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1982-1973

Niespodzianka

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1972-1963

Niespodzianka

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1962-1953

Niespodzianka

1 – 3

K/M-70/79

roczniki 1952-1943

Niespodzianka

1 – 3

K/M-80 i więcej

roczniki 1942

Niespodzianka

1 – 3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN (NORDIC WALKING): 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M-13/19

roczniki 2009-2003

Niespodzianka

1 – 3

K/M-20/29

roczniki 2002-1993

Niespodzianka

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1992-1983

Niespodzianka

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1982-1973

Niespodzianka

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1972-1963

Niespodzianka

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1962-1953

Niespodzianka

1 – 3

K/M-70/79

roczniki 1952-1943

Niespodzianka

1 – 3

K/M-80 i więcej

roczniki 1942

Niespodzianka

1 – 3

 

UWAGA!!!!

ZALICZAJĄC ZAWODNIKA DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII WIEKOWEJ, PRZYJMUJE SIĘ ROK URODZENIA NA ROK KALENDARZOWY 2022, A NIE ROK 2021 LUB DOKŁADNĄ DATĘ URODZENIA. 

NAGRODY NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ… DLA NIEUCZESTNICZĄCYCH W CEREMONII ZAKOŃCZENIA.                     

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych Organizatora.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI:

 

OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w biegu oraz marszu NW wynosi:
 • 40,00 zł
 • 50,00 zł (opłata startowa dokonana w dniu zawodów)
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 1. Opłatę należy uiścić na konto:  ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW  WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL  

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” WALENDZIAK RYSZARD

ING 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: imię i nazwisko (plus słowa) BLBiNW CZ.1 ( CZ.2, CZ.3, CZ.4)

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu NW  otrzymuje:

- numer startowy

- pakiet motywator

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal tłoczony na mecie ( 4 części medali utworzą jedną całość….);

- niespodzianka dla każdego Uczestnika;

- szanse na  atrakcyjne nagrody w losowaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 150(RAZEM) biegaczy oraz maszerów NW . W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
 3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu oraz marszu NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 4. Odbiór Numeru Startowego. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego  należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na FB: Reichard von Valdano . Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
 5. Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu oraz marszu NW. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatorado udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Biegu oraz marszu NW, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionychw związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu oraz marszu NW w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu oraz marszu NW się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzykoi zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem Biegu oraz marszu NW i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu oraz marszu NW wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty(w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdegoz jego ubezpieczycieli) w związku                                z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu oraz marszu NW                     z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 6. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą posiadać ukończone 12 lat w dniu startu. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. Uczestnicy Marszu NW powinni mieć ukończone 12 lat lub mniej ale obowiązkiem jest i być pod opieką Rodziców lub opiekunów.
 7. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu oraz marszu NW. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu oraz marszu NW zabroniony jest udział osób poruszających się na , wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu i marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu oraz marszu NW zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu oraz marszu NW Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu oraz marszu NW osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 8. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub pomaszerują z numerem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu oraz marszu NW. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW, w szczególności zasad fair play.
 10. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 1 godziny od zakończenia Biegu oraz marszu NW. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, Covid-19 itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

Więcej w regulaminie:

 

Z WYRAZAMI SZACUNKU

ORGANIZATORZY

Wyświetleń: 3799

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ