4 Pory Na Rowerze – Zima

Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chojnice organizuje drugie wydarzenie pod nazwą: "4 Pory Na Rowerze – Zima”

Zbiórka uczestników wydarzenia odbędzie się na Starym Rynku w Chojnicach przed godz. 11.00

Szczegóły trasy:
10.45 - 11.00 Zbiórka uczestników
11.00 - 13.00 Przejazd do m. Funka (Chojnice Stary Rynek - Bytowska - Charzykowy – Funka
13.00 - 14.30 Integracja cyklistów przy ognisku, pieczenia kiełbasek
14.30 - Zakończenie imprezy, kolejny etap przejazdu będzie uzgodniony na ognisku
Trasa do pokonania: 15 km

 

REGULAMIN
I. Cel wydarzenia
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych miasta i gminny Chojnice;
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu;
3. Rozwijanie turystyki rowerowej;
II. Organizator wydarzenia
Organizatorem wyjazdu jest Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów „Cyklista”
III. Termin wydarzenia
1. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia od godz. 11.00.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
IV. Zasady i Przebieg wydarzenia
1. Uczestnik wydarzenia rejestruje się na stronie www.elektronicznezapisy.pl i dokonuje rezerwacji na uczestnictwo;
2. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz obecność uczestników: 50 uczestników ma zagwarantowane pakiet żywieniowy (ognisko, kiełbasa, pieczywo, woda) oraz pamiątkowy magnes z kolejnej edycji, kolejne 20 uczestników rezerwowych tylko pakiet żywieniowy (chyba, że osoby wcześniej zarejestrowane nie stawią się w dniu imprezy);
3. Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu stosują się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
V. Organizacja przejazdu
1. Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (50 uczestników + 20 osób rezerwowych);
2. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych;
3. Organizatorzy w ramach tego wydarzenia działają w ramach wolontariatu i nie pobierają żadnego wynagrodzenia;
4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
5. Uczestnicy rajdu biorą udział w grupach 15 osobowych, chyba że organizator zadecyduje inaczej.
6. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnie;
7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu;
8. Rajd prowadzony jest po ścieżkach rowerowych. Trasa rajdu przebiega drogami o dużej różnicy wzniesień;
9. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie;
10. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność;
11. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje i jedzenie;
12. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego;
13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
VI. Obowiązki uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu;
2. Przed startem oraz na postojach obowiązkowe używanie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego w trakcie pandemii;
3. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatorów rajdu;
4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony;
6. Stosowanie się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy;
7. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
VII. Zasady poruszania się na trasie rajdu
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie;
3. Ruch odbywa się ścieżkami rowerowymi, leśnymi, zachowuje się jedynie ruch prawostronny;
4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m;
5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie;
7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu;
8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
2. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się w własnym zakresie;
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział, a także nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia;
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu;
9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;
10. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany i przełożony.

Wyświetleń: 535

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ