VI. Półmaraton Doliną Rospudy

REGULAMIN Półmaratonu Doliną Rospudy i Filipowskiego Biegu Jaćwinga

Bieganie w Dolinie Rospudy w związku z akcją „Rozpraw się ze szkodliwymi nałogami”

 

 

====================================

Zapisy Półmaraton -> PÓŁMARATON

Zapisy Bieg Jaćwinga -> BIEG Jaćwinga

====================================

UWAGA! W roku 2022 brak możliwości startu handbaików.

====================================

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, adres: Szafranki 2, 16-424 Filipów, e-mail: filipowbiega@wp.pl, tel. 602-521-746 (dalej „Organizator”)

Współorganizatorzy:

- Gmina Bakałarzewo,

- Gmina Filipów.

TERMIN I MIEJSCE

Termin – 01 maja 2022 r.

Uwaga! W przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią, Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu imprezy. W takim przypadku nastąpi zaliczenie opłaty wpisowej na nowy termin, chyba że Uczestnik zażąda jej zwrotu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia tego żądania.
Start i meta:
Start: wspólny dla obu biegów godz. 12.00 spod Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2. Z uwagi na Covid – możliwość rozdzielenia czasowego startujących w obu biegach (decyzja uzależniona będzie od liczby zawodników)

Meta: plac przy UG Filipów, ul. Garbaska 2
Zakończenie i dekoracja: 15.00, plac przy UG Filipów


Długość trasy:

- półmaraton – 21,0975m. (trasa bez atestu)

- Filipowski Bieg Jaćwinga – 12,5 km (trasa bez atestu)
Trasa półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej,
Trasa Filipowskiego Biegu Jaćwinga – 50% nawierzchnia utwardzona, 50% droga gruntowa
Oznaczenie trasy półmaratonu – co 1 km.
Punkty orzeźwiające - 5 dla półmaratonu , 2 – dla Filipowskiego Biegu Jaćwinga.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

BIURO ZAWODÓW 

Adres Biura Zawodów:
 - Filipów, Urząd Gminy, ul. Garbaska 2;

 Czynne w dniu zawodów w godz. 8.30 – 11.30

PROGRAM ZAWODÓW 

 1. 08:30 - 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
 2. 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki,
 3. 11:55 - uroczyste otwarcie biegu,
 4. 12:00 - start wspólny dla obu biegów, z ewentualnością rozdzielenia startujących na grupy (w zależności od sytuacji epidemiologicznej),
 5. 15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje.

 

UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 maja 2022 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Filipów w dniu zawodów 01 maja 2022 r. w godz.9.00 - 11.30.

Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną, napój, materiały promocyjne);
– napoje na trasie i mecie biegu;
– posiłek po ukończeniu biegu;
– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal
Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu. Czip podlega zwrotowi.
Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

Uwaga

Koszulki w deklarowanym rozmiarze gwarantowane są jedynie zawodnikom zapisanym i opłaconym w terminie do 20 kwietnia 2022 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są od 15 grudnia 2021 r. poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl:

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie  opłaty startowej.

Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
Organizator ustala limit uczestników:
- Półmaraton - 100 osób
- Bieg Jaćwinga – 100 osób

Zgłoszenia nowych zawodników w Biurze Zawodów będą możliwe tylko w sytuacji, gdy w
trakcie zapisów elektronicznych nie zostanie osiągnięty limit 100 uczestników opłaconych w 
    danym biegu. Po osiągnięciu w/w limitu, nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących.

OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa wynosi 90 zł - Półmaraton, 70 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 100 zł - Półmaraton i 80 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Z opłaty startowej zwolnieni 
– osoby urodzone przed 1957r
- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w poprzedniej edycji
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- wolontariusze pomagający w organizacji biegów
- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora

Opłatę należy wnieść:
- na konto: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2

nr konta: 33 9367 0007 0020 0203 6304 0002

 (tytuł: opłata startowa w półmaratonie, ew. Filipowskim Biegu Jaćwinga za ....)

Odbiorca:

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy

Szafranki 2

16-424 Filipów

-  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
- Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu  
   bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
- Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w
   ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest
   zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, preferuje się opłaty dokonywane elektronicznie.
   Po wyczerpaniu limitu osób startujących (opłaconych) w danym biegu, zapisy i opłaty w Biurze Zawodów nie będą realizowane.

KLASYFIKACJE

- Open (miejsca 1-3)
- Open Kobiet (miejsca 1-3)
- Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):
           K 18-29
           K 30-39
           K 40-49
           K 50-59
           K 60+

- Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):
          M 18-29
          M 30-39
          M 40-49
          M 50-59
          M 60+
         

Dodatkowe klasyfikacje:
w ramach Półmaratonu i Filipowskiego Biegu Jaćwinga:
      - najlepszy zawodnik gminy Filipów
      - najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo.

          bez podziału na płeć.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg .
Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy Półmaratonu i Filipowski Bieg Jaćwinga otrzyma pamiątkowy medal.
Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy obu biegów w:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w    kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, I – III miejsce.
- klasyfikacji dodatkowej (najlepszy zawodnik gminy Filipów i Bakałarzewo).
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach open kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie i Filipowskim Biegu Jaćwinga.

 

Dodatkowe nagrody FINANSOWE za pobicie rekordu trasy:

w Półmaratonie Doliną Rospudy i Filipowskim Biegu Jaćwinga w kategoriach „OPEN” kobiet i  mężczyzn:

 • miejsce – 500 zł.
 • miejsce – 300 zł.
 • miejsce – 200 zł.
 • miejsce – 150 zł.
 • miejsce – 100 zł.
  Początek wręczania nagród około godz. 15:00

 

Więcej w regulaminie

Wyświetleń: 4776

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ