Ogólnopolski II Rajd Rowerowy dla WOŚP Rowerowo i wirtualnie

CHTMR "Cyklista" wspólnie z Chojnickim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz drugi zorganizuje Rajd rowerowy. Tym razem uczestnicy mogą jechać z nami na rowerze, a także mogą wziąść udział wirtualnie (tj. za pomocą bieżni, orbitreka, rowerka treningowego lub innej formy aktywności)

 

Startujemy o godz. 11.30 z Starego Rynku  w Chojnicach.

 

Jedziemy trasą: Chojnice - Charzykowy - Kopernica (Kaszubska Marszruta)

Na zakończeniu rajdu w Kopernicy czekać będzie na was pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek.

 

Dalsza kontynuacja jazdy rowerem już w własnym zakresie, bądź wspólnie z cyklistami, którzy na miejscu udadzą się proponowaną trasą.

 

Szczegóły trasy zorganizowanej:

11.15 - 11.30 Zbiórka uczestników

11.30 - 12.30 Przejazd do m. Kopernica (Chojnice Stary Rynek - Bytowska – Charzykowy)

12.30 - 13.30 Zakończenie i Integracja uczestników, kolejny etap przejazdu będzie uzgodniony na miejscu

Trasa do pokonania: 15 km

 

REGULAMIN

 1. Cel wydarzenia
 2. Sportowe i finansowe wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej i innych form aktywnego wypoczynku.

 

 1. Organizator wydarzenia
 2. Organizatorem wyjazdu jest Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów „Cyklista” oraz Chojnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

 

III. Termin wydarzenia

 1. Wydarzenie zorganizowane odbędzie się 29 stycznia od godz. 11.30.
 2. Wydarzenie wirtualne odbędzie się od 24 stycznia do 30 lutego do godz. 20.00
 3. Udział w wydarzeniu jest płatny – koszt 30 złotych za uczestnika

 

 1. Zasady i Przebieg wydarzenia
 2. Uczestnik wydarzenia zorganizowanego i wirtualnego rejestruje się na stronie www.elektronicznezapisy.pl i dokonuje rezerwacji na uczestnictwo;
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz obecność uczestników: 50 zarejestrowanych uczestników ma zagwarantowany okolicznościowy medal, a uczestnicy zorganizowani dodatkowo ciepły posiłek. Dopuszcza się udział zarejestrowanego uczestnika wirtualnego w wydarzeniu na miejscu mety (Kopernica) i skorzystanie z posiłków na miejscu.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika;
 5. Uczestnicy zorganizowani wpłacają na miejscu zbiórki w/w kwotę do puszki wolontariusza WOŚP ChTMR „Cyklista”, bądź za pomocą e-skarbonki: https://eskarbonka.wosp.org.pl/1jz7pl podając imię i pierwszą literę nazwiska
 6. Uczestnicy wirtualni wpłacaja za pomocą e-skarbonki https://eskarbonka.wosp.org.pl/1jz7pl podając imię i pierwszą literę nazwiska, oraz w trakcie zbiórki, lub w dniu finału WOŚP (data i godzina będzie podana w wydarzeniu)
 7. Uczestnicy wirtualni w/w terminie przeprowadzają jedną z aktywności fizycznej oraz publikują swój wynik na stronie wydarzenia, bądź przesyłają zrzut ekranu na stronę cyklista.chojnice@gmail.com
 8. Po wykonaniu zadania uczestnicy wirtualni mogą odbrać medale w dniu finału tj. 30 stycznia 2022 roku. Godzina odebrania medalów będzie podana na wydarzeniu. Uczestnicy z poza powiatu chojnickiego mogą otrzymać medale listem poleconym przesyłając dodatkowo 9 złote na konto ChTMR "Cyklista" (Konto: 88 8146 0003 0000 0925 2000 0001) podając w e-mailu adres wysyłki.
 9. Osoby uczestniczące w rajdzie zorganizowanym w tym wydarzeniu stosują się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 1. Organizacja przejazdu
 2. Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (50 uczestników);
 3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych;
 4. Organizatorzy w ramach tego wydarzenia działają w ramach wolontariatu i nie pobierają żadnego wynagrodzenia;
 5. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
 6. Uczestnicy rajdu biorą udział w grupach 15 osobowych;
 7. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnie;
 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu;
 9. Rajd prowadzony jest po ścieżkach rowerowych. Trasa rajdu przebiega drogami o dużej różnicy wzniesień;
 10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie;
 11. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność;
 12. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego;
 13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

 1. Obowiązki uczestników rajdu
 2. Przestrzeganie regulaminu rajdu;
 3. Przed startem oraz na postojach obowiązkowe używanie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego w trakcie pandemii;
 4. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatorów rajdu;
 5. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
 6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony;
 7. Stosowanie się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy;
 8. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 

VII. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie;
 3. Ruch odbywa się ścieżkami rowerowymi, leśnymi, zachowuje się jedynie ruch prawostronny;
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m;
 5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie;
 7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu;
 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się w własnym zakresie;
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy;
 4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział, a także nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia;
 6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu;
 9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;

Wyświetleń: 714

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ