Sportowy Dzień Jedności Kaszubów 2022

Wizualizacja medalu.

Trochę inaczej niż dotychczas, ale organizujemy kolejny Sportowy Dzień Jedności Kaszubów!

Poniżej znajdują się tylko wybrane podpunkty z regulaminu i konieczne jest zapoznanie z całością tekstu, który znajduje się po prawej stronie.

Rozmowa na temat Sportowego Dnia Jedności Kaszubów:
 http://radiokaszebe.pl/podcast/sportowy_dzien_jednosci_kaszubow/ 


Cele zawodów
a) popularyzacja Dnia Jedności Kaszubów,
b) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia.

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie
Kontakt: tel. 537 247 994 (pon. pt. 8:00 15:00), e-mail: sport@wladyslawowo.pl

Współorganizatorzy:
stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, Radio Kaszëbë.

Termin, miejsce, konkurencje
a) termin: 18-20 marca 2022 r.,
b) miejsce: dowolne,
c) konkurencje: dowolna aktywność fizyczna zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, tj. hala, siłownia, itp.

Warunki uczestnictwa
a) prawo do uczestnictwa posiadają wszyscy chętni, a osoby małoletnie za zgodą lub pod nadzorem opiekunów prawnych,
b) zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl do czasu zakończenia wydarzenia, tj. do godz. 23:59 dnia 20 marca 2022 r.
c) uczestnik aktywności fizycznej musi udokumentować ją jedną (!) fotografią, którą prześle Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres sport@wladyslawowo.pl, najpóźniej do godz. 23:59 dnia 20 marca 2022 r.; na jednej fotografii może być uwieczniona większa ilość uczestników, ale wówczas w e-mailu należy podać imiona i nazwiska wszystkich widocznych osób; spośród nadesłanych zdjęć zostanie utworzony pamiątkowy plakat.

Dyplomy, upominki i medale
a) pamiątkowy dyplom oraz plakat zdjęciowy otrzymają pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy wydarzenia,
b) drobne upominki wysłane zostaną:
- trzem uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu w miejscu najdalej położonym od Władysławowa,
- trzem uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze fotografie wraz z kilkuzdaniową relacją,
- trzem uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze nagranie dźwiękowe (tj. relację, pozdrowienia, życzenia - max 10 sek.), nagrania te emitowane będą w Radio Kaszëbë i na www.radiokaszebe.pl
c) pamiątkowe medale otrzymają osoby, które do czasu zamknięcia zapisów zapłacą kwotę 22 zł i w e-mailu z fotografią podadzą adres korespondencyjny do wysyłki medalu; w wypadku braku adresu korespondencyjnego Organizator przyjmie, że odbiór medalu nastąpi osobiście w biurze OSiR Władysławowo; medale będą wysyłane po kilku dniach od zakończenia wydarzenia; opłata za medal nie podlega zwrotowi; opłata dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana.


Udział w wydarzeniu wliczany jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo.
Uczestnik otrzyma dwa punkty za udział.

Wyświetleń: 2601

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ