Marsz Nordic Walking w ramach XXX Jubileuszowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2022

BRAK ZAPISÓW W DNIU IMPREZY!!!

LIMIT WYCZERPANY!!!

======================================

 

REGULAMIN
Marszu Nordic Walking w ramach XXX Jubileuszowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2022


I. Cel:

- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– popularyzowanie marszów Nordic Walking, jako jednej z najprostszej formy ruchu.
– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.


II. Organizatorzy: 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum i SCK


III. Współorganizatorzy i partnerzy:


Miasto i Gmina Sztum-partner strategiczny, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie,
Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”,Pomorskie Z LZS w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.


IV. Patronaty:

– honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,


V. Termin i miejsce:


– 3 maj 2022 r. godz.14.00 – Start okolice i meta na plaży miejskiej
– Długość trasy wynosi 4,8 km -Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /jedna pętla/.
– Biuro zawodów czynne w dniu 3 maja 2022 r. od godziny 11.00 w sali Sztumskiego Centrum Kultury
– Natryski, przebieralnie na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).


VI. Kategorie wiekowe:


Kobiety: Mężczyźni:
- do 39 lat - do 39 lat
- 40- 59 lat - 40-59 lat
- 60-69 lat - 60-69 lat -
- 70 lat + - 70 lat +


VII. Zgłoszenia i weryfikacja:


– Zgłoszenia do marszu Nordic Walking przez portal www.elektronicznezapisy.pl, - pozycja: Sztum „Marsz
Nordic Walking do 30.04.2022 r., do godz. 24.00/do wyczerpania limitu/ oraz opłata startowego w systemie tPay.
Limit uczestników ustala się na 50 osób
– W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 70 zł dla wszystkich chętnych w miarę wolnych miejsc.
– Wszyscy zawodnicy biorący udział w marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Organizacyjnym w dniu 3 maja 2022r. od godziny 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do
udziału w marszu Nordic Walking. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.


VIII. Opłaty startowe:


Opłaty startowe w marszu Nordic Walking
 4-13.02.2022 r. – 35 zł
 13-28.02.2022 r. - 40 zł
 1-31.03.2022 r. - 45 zł
 1-20.04.2022 r. – 50 zł
 21-30.04.2022 lub do wyczerpania limitu -60 zł
 w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc-70 zł
– 30 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2022
– 20 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2022
- Opłaty startowe w systemie „tPay” przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl
– Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
– W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 70 zł w
biurze zawodów/ w miarę wolnych miejsc./
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.


IX. Nagrody:


– puchary/statuetki dla pierwszej trójki kobiet i mężczyzn w każdej kategorii wiekowej oraz upominki
- puchary/statuetki dla 3 najszybszych K i M – mieszkańców Miasta i Gminy Sztum „open”
- 30 nagród do losowania wśród uczestników marszu NW i biegu głównego
- puchary/statuetki i upominki dla 3 najlepszych par małżeńskich/suma czasów./
Dla wszystkich uczestników – numer startowy, koszulka pamiątkowy medal, napoje, posiłek.
UWAGA:
- Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!


X. Postanowienia końcowe:


– W marszu NW obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu i z nich losowanie nagród/
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
– Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
– Ubezpieczenie należy do uczestników marszu NW,
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich
materiałów filmowych i zdjęć
– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora
LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
imprezy.
Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film
promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik
ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.
Zawody przeprowadzone zostaną wg aktualnie obowiązujących przepisów epidemiologicznych w
kraju, o czym będziemy na bieżąco informować na www.zantyr.pl fb i www.zapisyelektroniczne.pl
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor imprezy z sędzią głównym zawodów!!!
Cała impreza pod hasłem „Sport, rekreacja, wypoczynek, relaks i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.
Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608 038 472;
e;mail – sztum@zantyr.pl
Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl
Organizatorzy

Wyświetleń: 2774

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ