REGULAMIN I Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet 12.03.2022 r.

1. ORGANIZATOR BIEGU/MARSZU:

• Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

2. WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU/MARSZU:

• Urząd Miejski w Nowym Stawie,

• Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”

• Stowarzyszenie zwykłe Nowy Staw Biega

3. CEL:

• Promocja Nowego Stawu;

• Propagowanie aktywnych form wypoczynku;

• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;

• Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Nowego Stawu i innych miejscowości z całej Polski

• Upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Kobiet

4. PATRONAT MEDIALNY:

• Portal na Plus

• Tv Regionalna Malbork

5. SPONSORZY I PARTNERZY:

• 4 Plast

• OSP Lipinka

• OSP Nowy Staw

• Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku

6. TERMIN I MIEJSCE:

 • 12 marzec 2022 roku w Nowym Stawie
 • Dystans: ok. 5,0 kilometra;
 • Start i meta Biegu /Marszu (Rynek Kościuszki) trasa dostępna będzie na: FB: Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki i Reichard von Valdano;
 • Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr;
 • Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1h. (słownie: jedna godzina, 00 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu/marszu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Punkty medyczne – w okolicach mety zabezpieczy ratownicy medyczni w Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Natomiast na trasie biegu/Marszu będą usytuowane stanowiska Strażaków OSP Nowy Staw oraz OSP Lipinka
 • Ustalony został limit 200 uczestników, razem z biegiem/marszem. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Wszyscy Uczestnicy Biegu/Marszu muszą być urodzeni przed 12.03.2006 r., czyli w dniu Biegu/Marszu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu/marszu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa.
 • Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu/marszu tj. 12 marca 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 • Biuro zawodów mieści się będzie na terenie Galerii Żuławskiej W NOWYM STAWIE (ul. Rynek Kościuszki). Czynne w dniu imprezy tj. 12 marca 2022 od 11:00 do 13:50.
 • Biuro zawodów po godzinie 14:00 zostaje zamknięte. W dniu 12 marca 2022 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

7. PROGRAM IMPREZY:

12.03.2022 r.

• 14:00 – Oficjalne otwarcie Imprezy przez organizatorów. Wprowadzenie do wydarzenia. Wydanie pakietów startowych

• 14:15 – Zumba z Madzią dla każdego – ćwiczenie taneczne dla wszystkich chętnych

• 14:45 – Rozgrzewka zawodników przed biegiem i marszem

• 15.00 – Start do biegu

• 15:01 – Start do marszu Nordic Walking walking

• 16:30 – Zakończenie biegu oraz marszu NW

• 17:00 – Wręczenie nagród dla uczestników. Zakończenie imprezy

OPŁATA STARTOWA:

1. Opłata startowa za udział w biegu / marszu wynosi:

• 30 zł do dnia 11 marca 2022 roku do 22.00 pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

• 40 zł w dniu 12 marca 2022 roku pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę

2. Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW: WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL Z PŁATNOŚCIĄ NA NUMER KONTA BANKOWEGO

3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu / marszu głównego otrzymuje: - numer startowy wraz z czterema agrafkami; - wodę niegazowaną; - posiłek regeneracyjny; - unikatowy medal tłoczony na mecie; - szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu.

Kategoria OPEN nie będzie prowadzona!!!!

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla KOBIET w biegu oraz marszu:

KAT.: ROCZNIK: WYRÓŻNIENIE MIEJSCA:

K-16/19 roczniki 2006-2003 NIESPODZIANKA 1 – 3

K-20/29 roczniki 2002-1993 NIESPODZIANKA 1 – 3

K-30/39 roczniki 1992-1983 NIESPODZIANKA 1 – 3

K-40/49 roczniki 1982-1973 NIESPODZIANKA 1 – 3

K-50/59 roczniki 1972-1963 NIESPODZIANKA 1 – 3

K-60/70 roczniki 1962-1952 NIESPODZIANKA 1 – 3

 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla MĘŻCZYZN w biegu oraz marszu:

KAT.: ROCZNIK: NIESPODZIANKA MIEJSCA:

M-16/19 roczniki 2006-2003 NIESPODZIANKA 1 – 3

M-20/29 roczniki 2002-1993 NIESPODZIANKA 1 – 3

M-30/39 roczniki 1992-1983 NIESPODZIANKA 1 – 3

M-40/49 roczniki 1982-1973 NIESPODZIANKA 1 – 3

M-50/59 roczniki 1972-1963 NIESPODZIANKA 1 – 3

M-60/70 roczniki 1962-1952 NIESPODZIANKA 1 – 3

Klasyfikacja w kategoriach „Mieszkańcy Nowego Stawu lub Gminy dla KOBIET I MĘŻCZYZN:

KAT.: NAZWA: WYRÓŻNIENIE MIEJSCA:

K MIESZKAŃCY NIESPODZIANKA 1 – 3

M MIESZKAŃCY NIESPODZIANKA 1– 3

8. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz Marszu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 200 biegaczy / maszerów w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

Wyświetleń: 6208

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ