I Międzynarodowy Leśny Bieg Przełajowy – Sztum-Parpary

Regulamin

I Międzynarodowego Leśnego Biegu Przełajowego – Sztum-Parpary 28 maja 2022

Bieg rozegrany zostanie w ramach Pucharu Polski w Nordic Walking

I.  Cel.

 • uczczenie XX rocznicy powstania Powiatu Sztumskiego
 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy
 • promocja Powiatu Sztumskiego i Miasta i Gminy Sztum 

II.  Organizatorzy.

    Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Sztumskie Centrum Kultury 

III.  Partnerzy.

Powiat Sztumski, Miasto i Gmina Sztum, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku i liczni darczyńcy. 

IV.  Patronaty.

 • O Puchar Starosty Sztumskiego

V.  Termin i miejsce

-28 maja 2022 r. godz.10.00-start i meta Gapiory na Parparach/10 km od Sztumu/           

-długość trasy 10 km-dwie pętle  drogami leśnymi

-Biuro zawodów i depozyt – Gapiory - czynne w dniu 28 maja 2022 r. od godziny 8.00.

VI.  Kategorie

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

- klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

- K i M-18 (18-29 lat) -      2004-1993

- K i M-30 (30-39 lat)-       1992-1983

- K i M-40 (40-49 lat) -      1982-1973

- K i M-50 (50-54 lata)-     1972-1968

- K i  M-55 (55-59 lat) -     1967-1963

- K-60+ (60 lat i więcej)-     poniżej 1962

- M-60 (60-64 lata) -           1962-1958

- M-65 (65-69 lat)  -           1957-1953

- M-70 (70-74 lata)  -         1952-1948

- M-75 (75-79 lat)-             1947-1943     

- M-80+ (80 lat i więcej/-    poniżej 1942

 

VII. Zgłoszenia

- Zgłoszenia do biegu głównego przez portal elektronicznezapisy.pl , do wyczerpania limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Tpay przy zapisach. Limit uczestników ustala się na 150 osób.

- W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 70 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o możliwości zapisów dniu zawodów podamy 25 maja  b.r po godz. 20.00.!!!

- Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 28 maja 2022 r. od 8.00 do 9.45. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

- Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat. /za zgodą opiekunów od lat 16!/

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

VIII. Nagrody.

 • W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i
 • W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary, ew. upominki
 • Dla 3-ch najlepszych zawodniczek i zawodników powiatu sztumskiego w kategorii „Open” – puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych

 

Nagrody specjalne

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika biegu głównego i dla 20 na mecie

20 atrakcyjnych nagród do losowania wśród uczestników biegu .

Dla wszystkich uczestników biegu -medale, napoje, posiłek, koszulki. 

UWAGA:

Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

 

IX.  Opłaty startowe:

Opłaty startowe w biegu głównym:

- do 15.03.2022r.            - 35 zł

- 16-31.03.2022 r.            - 40 zł 

- 1-15.04.2022 r.            - 45 zł

- 16.04-15.05.2022 r.     - 50 zł 

- 16.05 -25.05.2022 lub do wyczerpania limitu - 60 zł

-  w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc - 70 zł

-  30 zł mieszkańcy Powiatu Sztumskiego – przez cały okres zgłoszeń do 25. 05. 2022

-  20 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 25. 05. 2022

 • Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na elektronicznezapisy.pl
 • Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
 • W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu w kwocie 70 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 X.  Sprawy różne

 • W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu)
 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
 • Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione
 • Ubezpieczenie należy do uczestników
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy. 

Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

Zawody przeprowadzone zostaną wg aktualnie obowiązujących przepisów epidemiologicznych w kraju, o czym będziemy na bieżąco informować na www.zantyr.pl, fb i www.zapisyelektroniczne.pl

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

Cała impreza pod hasłem „Bieg i marsz Nordic Walking -sport, rekreacja, relaks”

 

Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum email – sztum@zantyr.pl  ryszardm@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl  ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

 

 

Organizatorzy

 

Wyświetleń: 1743

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ