Uwaga!!!

Na prośbę Uczestników zmieniamy termin naszej historycznej wędrówki po pięknej Gminie Stary Targ na dzień 15 czerwca 2022 roku.

Do miłego zobaczenia Organizatorzy

 

 

REGULAMIN

 

          

Organizatorzy:

Organizatorami HNAF są:

- Gmina Stary Targ

- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu

- OSP Stary Targ

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 791-730-224

Termin i miejsce:

Start aktywności odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 18.00 z pod  GOK Stary Targ, ul. Nowotarska 1, 82-410 Stary Targ.

Długość trasy: ok. 40 km.

Dokładna trasa HNAF zostanie ogłoszona na stronie FB Reichard von Valdano .  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na FB Reichard von Valdano.  Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

Trasa będzie dostępna w postaci „pinezek” przed startem dla Wszystkich Uczestników.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na FB Reichard von Valdano Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.*

Limit czasu:

Uczestników nie obowiązuje limit czasu.

Uczestnicy pozostający na trasie poruszają się w jednej kolumnie, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

Uczestnictwo:

Prawo startu w HNAF mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 15 czerwca 2022 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 30.04.2004 r.).

Wszyscy uczestnicy startujący w HNAF muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:

- osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

- przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed EHNAF) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów:

GMINNY Ośrodek Kultury w Starym Targu

Ul. Nowotarska 1

82-410 Stary Targ 

Godziny pracy Biura Zawodów:

15 czerwca  2022 (środa) – 17:00 – 18:00 dzień przed Bożym Ciałem!!!!

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.elektronicznezapisy.pl

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

Limit Uczestników wynosi 100 osób (90 w zapisach i 10 w biurze zawodów)

Rejestracja prowadzona będzie w następującym terminie:

- od 16 marca   2022 r. do 13 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 13.06.2022 r. Zapisanie się do EHNAF będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów HNAF, z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się od 15.06.2022 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 10.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 3.

Opłaty:

Każdy uczestnik HNAF ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). 

           - od 16 marca  2022 r. do 13 czerwca 2022 r.: 60,00 PLN 

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 13 czerwca  2022 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik, do 13 czerwca 2022 r., ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:

na inną imprezę GOK Stary Targ – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg, NW ect.

na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika

Wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona i do odebrania w dniu EHNAF.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres valdano.rw@interia.pl . Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

Depozyty, wyżywienie i noclegi:

Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Wszyscy uczestnicy EHNAF otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie EHNAF oraz pakiety regeneracyjne dostępne w każdym punkcie odpoczynku.

Punkty odżywiania i punkty kontrolne:

Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone (ta informacja, która będzie dotyczyła całej trasy będzie dostępna 14 dni przed HNAF)

- będzie 5 punktów odżywczych, w każdym punkcie będzie czas 20 minut do dalszego wyjścia

Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.

W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się WC.

Osoby, które nie będą mogły kontynuować aktywności z powodu zmęczenia, specjalnie dla Was będzie dostępny samochód, który będzie przewoził Was w kolejne punkty zwiedzania. Tak więc będziecie ciągle z nami podczas dalszej naszej wspólnej aktywności!

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymują Niespotykane pamiątkowe medale.

Niepowtarzalne Certyfikaty ukończenia EHNAF

Niespodzianka

Pakiet do domu

Przewidujemy nagrody w losowaniu atrakcyjnych nagród

 

Więcej w regulaminie!

 

                                                                                                        Organizator.

Wyświetleń: 2131

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ