8 RAJD ROWEROWY SZLAKIEM PAMIĘCI NARODOWEJ

trasa rajdu 32,8 kilometrów ( Kłosów- Kurzycko-Mieszkowice-Gozdowice-
Czelin- Kłosów)

1.W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
2. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
3. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Kosowie, i informacyjne oraz zabezpieczenia medycznego (ratownik medyczny).
4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych.
5. Osoby biorące udział rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
7. Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych.
8. Zabrania się udziału rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wyświetleń: 2023

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ