Uczestnicy:
a. Uczestnicy mogą startować w grze zorganizowani w grupy liczące od 2 do 5 osób.
b. Jeden uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej grupy.
c. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w grze.
d. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
e. Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
f. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w grze.
g. Samodzielnymi uczestnikami gry mogą być wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia. Młodsi uczestnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (min. 1 dorosły w grupie).
h. Osoby niepełnoletnie biorące udział w grze bez opieki dorosłego zobowiązane są
dostarczyć organizatorom podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w grze.
i. Drużyna powinna posiadać urządzenie mobilne np. smartfon, tablet.

Wyświetleń: 2186

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ