Rajd Rowerowy Konstytucji 3-go maja

REGULAMIN

Rajdu Rowerowego Konstytucji 3-go maja

Zgodnie z Zadanie Publiczne współfinansowane zgodnie z umową nr.21/OR/2022 pod tytułem „ POPULARYZACJA REKREACJI RUCHOWEJ I AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO  pt. ( Zdrowie , wypoczynek , zabawa )  i KALENDARZEM  IMPREZ  SPORTOWYCH ( Uchwała nr. 489/22 ) z dnia  23.02.2022r  POWIATU  BRANIEWSKIEGO     

 

 

 1. Organizator :
 • Braniewski Klub Sportowy „ SZYBKI STRUŚ”
 1. Komitet Honorowy :
 • Starosta Braniewski – Pan Karol Motyka,
 • Burmistrz Miasta Braniewa – Pan Tomasz Sielicki,
 • Wójt Gminy Braniewo – Pan Jakub Bornus,
 • Odział Żandarmerii Wojskowej Odział Braniewo,
 • Galeria Wnętrz – Państwo Łukasz i Ewa Hałajko,
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny,

 

 1. Cele Rajdu Rowerowego Konstytucji 3-go maja :
 • popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji i doskonalenie
 • formy fizycznej,
 • popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Miasta, Gminy i Powiatu Braniewo, poznawanie walorów turystycznych i uroków bliższych

i dalszych zakątków naszej okolicy,

 • integracja mieszkańców Braniewa,

 

 1. Patronat medialny:
 • Ziemia Braniewska ,

 

 1. Termin i miejsce:

termin – 08.05.2022 r. (niedziela)

 • start – godz. 10/00 Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie ul. Moniuszki ,
 • start wirtualnie – zawodnik obowiązany jest udokumentować swój przejazd , przemarsz , marsz czy to na rowerze , na rolkach , z wózkiem inwalidzkim czy z dzieckiem i z całą rodziną za pomocą mobilnej aplikacji ( telefon , zegarek ) pochwalić się zdjęciami na swoim profilu
 1. 6. Trasa :

   - będziemy poruszać się po drogach asfaltowych, leśnych, polnych,

 

 1. 7. Zapisy i informacje :

z dopiskiem  ( Rajd Rowerowy Konstytucji 3-go maja , imię i nazwisko)

 • lub telefonicznie Sławomir Wądołowski 502-622-218

do 05.05.2022   , wirtualnie do 15.05 .

 

 

 1. Opłata startowa:
 • opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 35 zł.

 

 1. W ramach opłaty każdy z uczestników otrzyma :
 • numer startowy,
 • pakiet ,
 • pamiątkowy medal,
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi,

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie opłaty startowej za rajd, pobranie numeru startowego i umieszczenie go na widocznym miejscu,
 • w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwskazań zdrowotnych ( lekarskich)  do uprawniania sportu wytrzymałościowego,
 • odbiór nr startowego odbędzie się w Biurze Zawodów ul. Moniuszki Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny  od godz.9/00  do 9/30 po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W celu odebrania numeru startowego uczestnik powinien posiadać za sobą dokument tożsamości .
 • każdy uczestnik powinien umieścić w miejscu widocznym ( z przodu)  nadany numer ,
 • osoby, które chcą się zapisać w dniu rajdu, ponoszą opłatę w wysokości 45 zł i opłacają ją u organizatora,
 • każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawo o ruch drogowym – art. 32,podporzadkowanie się decyzjom kierownika rajdu,
 • w wycieczkach rowerowych może uczestniczyć każdy miłośnik jazdy na rowerze , niezależnie od wieku i płci (wiek minimum 5 lat)
 • osoby niepełnoletnie uczestniczące w rajdzie muszą być pod

opieką dorosłej,

 • zalecane jest, aby każdy z uczestników poruszał się w kasku

ochronnym, a także w kamizelce odblaskowej, 

 • tempo jazdy dla grupy jest dostosowane do możliwości grupy,

tak aby nikt z uczestników nie pozostawał sam na trasie i nie był

z tego tytułu dyskryminowany,

 • Wydarzenie ma charakter Rodzinny , zabawowy rajd bez żadnej rywalizacji,
 • wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości

oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach,

 • każdy biorący udział w rajdzie powinien posiadać sprawny rower,
 • organizator rajdu w zakresie podstawowym zabezpiecza usługi

medyczne,

 • każdy uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów regulaminu,

w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz.U 2016 poz . 922)

 

 • organizator podczas rajdu będzie dokumentował ten fakt w postaci robienia zdjęć , nagrywania filmów, przeprowadzał z każdym uczestnikiem wywiad , a relacje będą udostępniane na Internecie i portalu  FB Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś”  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych.
 • za nieprzestrzeganie w/w regulaminu , zaleceń kierownika rajdu,

samowolne zmiany trasy, nastąpi wykluczenie osoby z rajdu,

 • Uczestnicy biorący udział wirtualnie pokonują dobrowolny dystans dopasowany do swoich możliwości fizycznych i czasowych, z umieszczonym numerkiem z przodu , w dowolnej aktywności np.
 • Bieg,
 • Marsz , Rodzinny spacer , Rolki , NW , 
 • Na wózku inwalidzkim , itp.
 • Zaliczenie aktywności zaczynamy od 09.05 do 15.05 i swoją aktywność udokumentujemy za pomocą dowolnej aplikacji – wystarczy screen lub zdjęcie z zegarka lub telefonu a także mile widziane zdjęcia z aktywności i podzielisz się tym faktem na FB

 

 1. Sprawy organizacyjne:
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • każdy z uczestników rajdu bierze udział na własną odpowiedzialność,
 • organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa w rajdzie,
 • niedopuszczony będzie uczestnik rajdu w nieodpowiednim obuwiu – czyli klapki, sandały, japonki itp.
 • każdą chęć chwilowego odpoczynku , postoju zgłaszamy kierownikowi

rajdu i w trakcie postoju nie oddalamy się od grupy,

 • uczestnicy rajdu są obowiązani przestrzegać przepisów o ochronie

przyrody,

 • za szkody spowodowane przez uczestników organizator nie ponosi

odpowiedzialności,

 • zamykający kolumnę uczestników porusza się obowiązkowo w

kamizelce odblaskowej,

 • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora ( np. klęski żywiołowej, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będzie zwracane.

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 139

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ