BIEG KWIATOWY - 5 km, 10km i NW 5 km

II BIEG KWIATOWY z GŁUCHE LODGE SPORT

Głuche, 25 czerwiec 2022

 

REGULAMIN

I.ORGANIZATOR  BIEGU:

 1.Głuche Lodge

 II.CEL:

 1. Sport jako najaktywniejszą formą profilaktyki;
 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku;
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 4. Promocja Głuche Lodge;
 5. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych;
 6. Promocja zdrowego trybu życia oraz piękna przyrody

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS:

 1. Impreza odbędzie się dnia 25.06.2022 r. (sobota)
 • o 16:00 na dystansie 10 km bieg (2x pętla 5 km);
 • o 15:00 na dystansie 5 km bieg (1x pętla 5 km);
 • o 16:10 na dystansie 5 km marsz NW;
 1. Impreza odbędzie się w na terenie plaży Głuche i okolicznych lasów bez względu na warunki atmosferyczne;

 

 1. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:
 2. Oficjalne rozpoczęcie imprezy i otwarcie biura zawodów, nastąpi o godz. 14.00. O godz. 14:45 przeprowadzona będzie wspólna rozgrzewka.
 3. Trasa biegu będzie oznakowana przez tablice i zabezpieczona taśmami.
 4. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system chipowy. Dotyczy biegu głównego na dystansie 10 km, 5 km oraz  marszu na dystansie 5 km.
 5. Obowiązuje limit czasu do ukończenia biegu głównego wynoszący 100 min, dla biegu na dystansie 5 km limit wynosi 60 min, a NW 90. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany.
 6. ZGŁOSZENIA:
 1. Zapisy zostaną uruchomione 14.05.2022 o godzinie 22:00 za pomocą formularza elektronicznego: www.elektronicznezapisy.pl
 2. Wszystkie potwierdzenia udziału/zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 20.06.2022 do godziny 16:00  lub do wcześniejszego wyczerpania limitu.
 3. W dniu zawodów (25.06.2022) w przypadku wolnych miejsc zapisy prowadzone będą w biurze zawodów od godziny 13:30 do 14:50 ( zamknięcie biura 10 minut przed rozpoczęciem każdego startu tzn. o 14:50 i 15:50) – o ile wcześniej nie wyczerpie się limit pakietów startowych. Opłata w dniu zawodów 30 zł.
 4. W procesie rejestracji elektronicznej na jeden adres mailowy można zapisać jedną osobę.
 5. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów(zwrot numerów startowych i chipów bezpośrednio po zakończeniu biegu).
 6. Biuro zawodów będzie otwarte w dniu imprezy tj. 25.06.2022 r. w godz. 14:00-15:50
 7. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której nazwisko pojawiło się na liście startowej biegu (zapisy elektroniczne) lub w przypadku wolnych miejsc – poprawnie wypełniła i złożyła w biurze zawodów formularz zgłoszeniowy (zapisy w dniu startu).
 8. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu uczestników w biegach o czym poinformuje na stronie: https://web.facebook.com/Głuche-Lodge-Sport
 9. Opłaty startowe w biegu na 5 km i 10 km wynosi: 20 zł, a od 20 czerwca 30 zł.
 10. Limit startujących w każdej konkurencji  to 40 osób.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. W biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (25.06.2022 r.) będzie miał ukończone 16 lat oraz dostarczy pisemną zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia w biurze zawodów.
 3. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w biegu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu;
 6. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z datą urodzenia – każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji biegu.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu ze zwierzętami.
 11. Uczestnicy mają obowiązek startować według zasady podanych przez organizatora.
 12. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowani . Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając osobom funkcyjnym odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy zapiszą się do startu w zawodach i zostaną zweryfikowani w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy oraz posiłek regeneracyjny po wysiłku fizycznym. Medal dla każdego po przekroczeniu linii mety.
 2. Pakiet startowy zawiera numer, chip i agrafki.
 3. Po biegu możliwość odbioru pamiątki/gadżetu w zależności od pozyskanych nagród.

 

INNE POSTANOWIENIA:

 1. W biegu głównym na dystansie 10 i 5 km i w marszu na dystansie 5 km przeprowadzony zostanie elektroniczny pomiaru czasu. Każdy zawodnik musi posiadać nr startowy.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Biegu.
 3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 godziny od zakończenia Biegu. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane.
 4. Informacje nt. biegu udzielane będą w biurze zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników.
 7. Bezwzględny zakaz pozostawiania po sobie śmieci. Osoby, które nie będą przestrzegać zakazu zostaną zdyskwalifikowane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie.

 

 

Wyświetleń: 1324

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ