Impreza została odwołana

Szanowni biegacze!
Szanowne biegaczki!
Dziękujemy za zapisanie się na Gryfny Bieg w Chorzowie.
Jednak ze względu na niewielkie zainteresowanie biegiem, z ciężkim sercem podjęto decyzje o jego odwołaniu.
Postaramy się zorganizować ten bieg w innym terminie.
Mimo wszystko zapraszamy do świętowania w Dni Miasta.

Łączymy pozdrowienia!


3...2...1... Startujemy z Gryfnym Biegiem!
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjatkowym biegu.
Tu nie liczy się osiągniety wynik ale dobra zabawa.
Start: Chorzów, Szyb "Prezydent" godzina 15:00
Zapraszamy całe rodziny. Bieg nie ma limitu wieku uczestników.
Na trasie czekają na Was strefy kolorowania.
Szczegóły w regulaminie biegu.
 

REGULAMIN

GRYFNY BIEG - 11 CZERWCA 2022 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest:

Stowarzyszenie Festiwal Kolorów

ulica Madalińskiego 4A/8, 02-513 Warszawa, Polska

NIP: 5213671229, REGON: 147222005

 

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU

 1. Bieg odbędzie się 11 czerwca 2022 roku na terenie miasta Chorzów

 2. Miejsce startu oraz mety: Szyb „Prezydent” ul. Skargi 41, 41-500 Chorzów

 3. Start: godzina 15:00

 4. Długość trasy: ok 3 km

 5. Pomiar czasu odbędzie się na podstawie ręcznego pomiaru czasu i będzie dokonany dla najszybszego zawodnika i najszybszej zawodniczki.

 6. Klasyfikacja najszybszego zawodnika i zawodniczki odbywa się wg czasu brutto.

 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 50 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15:50, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


III. UCZESTNICTWO I SUBSTANCJE BARWIĄCE

 1. Ideą biegu jest aktywizacja całych rodzin, w związku z tym start w biegu nie ma limitu wieku uczestników. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 3. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

 4. Uczestnik biegu oświadcza, że ma świadomość, iż podczas biegu przewiduje się wejście jego uczestników
  w kontakt ze związkami takimi jak syntetyczne barwniki spożywcze i skrobia, które składają się na substancję powodującą krótkotrwałe (ustępujące) zabarwienie powierzchni skórnych i włosów. Substancje te nie są szkodliwe dla zdrowia lub życia ludzkiego, niemniej nie można wykluczyć, że niektórzy z uczestników biegu mogą być uczuleni na te substancje lub reagować na nie w sposób powodujący nieprzewidziane
  i niepożądane skutki. Dlatego też każdy z uczestników jest zobowiązany zasięgnąć opinii lekarskiej
  w przedmiocie braku przeszkód zdrowotnych dla udziału w biegu w tym braku przeciwwskazań dla kontaktu z substancjami określonymi w pkt III ust. 4.

 5. Substancje określone w pkt III ust. 4 zwykle nie powodują, jednak w sporadycznych przypadkach mogą spowodować trwałe zafarbowanie lub nawet zniszczenie (uszkodzenie) części garderoby (obuwia), co skutkować będzie poniesieniem przez uczestników biegu określonej szkody majątkowej, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego też uczestnicy, w celu ograniczenia ich własnej, ewentualnej szkody, powinni dla uczestnictwa w biegu przeznaczyć garderobę nie przedstawiającą większej wartości.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, wiek) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegu.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat biegu.

 8. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniach:

 • 10 czerwca od godziny 16:00 do godziny 20:00, lokalizacja: Chorzów, Rynek

 • 11 czerwca, tj. w dniu biegu, od godziny 12:00 do godziny 14:30.

 1. Uczestnik, biorąc udział w biegu wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu tym samym w pełni akceptuje powyższe regulacje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Pełne zgłoszenie wymaga także opłacenia startu. Uczestnik zapisany a nie opłacony nie będzie widoczny na liście startowej biegu.

 2. Opłatę startową należy uiścić poprzez formularz zgłoszeniowy (płatność online lub przelew na konto Stowarzyszenia 53 1140 2004 0000 3102 8128 7623).

 3. Zapisy będą możliwe także w Biurze Zawodów w dniach 10-11.06.2022 r. w miarę dostępności pakietów.

 4. Wysokość opłaty startowej:

 1. uiszczona płatnością on-line lub przelewem na konto do dnia 5.06.2022 roku: 50 zł.

 2. uiszczona gotówką w Biurze Zawodów w dniach 10-11.06.2022 roku: 60 zł.

 1. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt podczas zapisu on-line, podając NIP oraz dane do faktury.

 2. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.

 3. Osoby o orzeczonej niepełnosprawności wnoszą opłatę startową w wysokości 50% opłaty podstawowej
  tj. 25 zł, dokonaną zarówno płatnością on-line w tracie zapisu jak i w Biurze Zawodów w dniach
  10-11.06.2022 r. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia orzeczenia w trakcie weryfikacji w Biurze Zawodów.

 4. Opłata startowa obejmuje:

 1. numer startowy, agrafki;

 2. atrakcje na trasie biegu (strefy kolorów);

 3. medal na mecie biegu;

 4. napój na mecie biegu;

 5. ubezpieczenie NNW.

 1. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje

 1. najszybsza kobieta,

 2. najszybszy mężczyzna,

 3. najciekawsze/najśmieszniejsze przebranie kobiece,

 4. najciekawsze/najśmieszniejsze przebranie męskie,

 5. najstarsza uczestniczka,

 6. najstarszy uczestnik.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 2. Pierwsza osoba w każdej kategorii zostanie nagrodzona pucharem/statuetką.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe w widocznym miejscu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego. Zabroniony jest udział w biegu bez numeru startowego.

  2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające
   z winy uczestników biegu.

  5. Organizator zapewnia depozyt na starcie/mecie biegu.

  6. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 30.06.2022 r. w przypadku gdy ilość zawodników biorących udział w biegu przekroczy liczbę medali dostępnych na mecie biegu w dniu imprezy.

  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 606101830 Katarzyna Zazgórnik – Sitz.

 

Wyświetleń: 715

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ