REGULAMIN

BIEGU ORAZ MARSZU NORDIC WALKING

W MUZEUM TRADYCJI SZLACHECKIEJ W WAPLEWIE WIELKIM Z HISTORIĄ W TLE

 WAPLEWO WIELKIE (GMINA STARY TARG)

 

ORGANIZATOR BIEGU ORAZ MARSZU NW 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU

 

WSPÓŁORGANIZATORZY, SPONSORZY, PARTNERZY

GMINA STARY TARG
SOŁECTWO RAMOTY
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WAPLEWIE WIELKIM
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WAPLEWIE WIELKIM
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAPLEWIE WIELKIM
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM TARGU
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM TARGU
LKS WAPLEWO WIELKIE
GKS „POWIŚLE” STARY TARG

CELE IMPREZY

Naszym priorytetem jest zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej liczby osób, w każdym wieku i na każdym poziomie! Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej; 
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

 

PROGRAM IMPREZY 

18:00 - 19:45 Otwarcie Biura Zawodów;
19:00 - 19.40 Biegi dla Dzieci;
19:50 - 15:59 Ceremonia otwarcia Biegu oraz marszu Nordic Walking przez Wójta Gminy Stary Targ - Pana Wiesława Kaźmierskiego oraz zaproszonych Gości;
20:00 – Start  dla Biegu  na dystansie ok.5 km.;
21:00 – Start  dla Marszu Nordic Walking  na dystansie ok.5 km.;
21:00 – Regulaminowe zakończenie Biegu;
22:15 – Regulaminowe zakończenie Marszu Nordic Walking;
22.30 – 23:30 - Oficjalna ceremonia dekoracji oraz zakończenie imprezy.

 Limit czasu:

 1. Limit czasu dla Biegu wynosi 1 godzina i 1 minuta. (słownie: sześćdziesiąt jeden minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu, też zostaną  będą sklasyfikowani.
 2. Limit czasu dla Marszu NW wynosi 1 godzina i 1 minuta. (słownie: sześćdziesiąt jeden minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 3. Ustalony został limit 100 uczestników (dorośli i dzieci).
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 5. W momencie zgłoszenia przez 100 osób lista startowa zostaje zamknięta dotyczy ona biegów oraz marszu Nordic Walking(dzieci i dorośli) - Razem! 
 6. Dzieci są zwolnieni z OPŁATY STARTOWEJ w przypadku rejestracjii on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 7. W biegu oraz Marszu NW na dystansie ok. 5 km,  mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 19 sierpnia 2022 roku ukończyli 13 rok życia (od 2009 ROCZNIKA). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa.
 8. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 19 sierpnia 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

PAKIET STARTOWY DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA (DZIECI I DOROŚLI)

W ramach startu każdy uczestnik biegu i marszu NW głównego i biegów towarzyszących dla dzieci  otrzymuje:

- numer startowy

- certyfikat

- pakiet motywator;

- unikatowy medal na mecie;

- niespodzianka dla każdego Uczestnika związana z danym regionem;

- szanse wylosowania nagrody w losowaniu.

NAGRODY:

KATEGORIA

OPEN

NIESPODZIANKI

MIEJSCA:

KOBIETY

BIEG NA 5 KM

PUCHARY

1 – 3

MĘŻCZYZNI

BIEG NA 5 KM

PUCHARY

1 – 3

KOBIETY

MARSZ NW  NA 5 KM

PUCHARY

1 – 3

MĘŻCZYZNI

MARSZ NW  NA 5 KM

PUCHARY

1 – 3

oraz wymienionych grupach wiekowych dla:

 

KOBIET i MĘŻCZYZN w Biegu: 

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKI

MIEJSCA:

K/M-do 29

roczniki 2009-1993

PUCHARY

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1992-1983

PUCHARY

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1982-1973

PUCHARY

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1972-1963

PUCHARY

1 – 3

K/M-60+

roczniki 1962+

PUCHARY

1 – 3

 

KOBIET i MĘŻCZYZN w Marszu Nordic Walking: 

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKI

MIEJSCA:

K/M-

do 39

roczniki 2009-1983

PUCHARY

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1982-1973

PUCHARY

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1972-1963

PUCHARY

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1962-1943

PUCHARY

1 – 3

K/M-70+

roczniki 1942-1953

PUCHARY

1 – 3

Dla dzieci nie przewidujemy żadnej rywalizacji, wszystkie dzieci za uczestnictwo otrzymają pakiet motywujący bez względu na zajęte miejsce podczas biegów towarzyszących!

Wyświetleń: 1655

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ