II Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ

II Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ

 I . CEL IMPREZY

 1. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
 2. Propagowanie nordic walking jako prostej, ale atrakcyjnej formy aktywności ruchowej, przeciwdziałającej patologiom, używkom i wykluczeniom społecznym.
 3. Integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia i odpowiedzialność za środowisko naturalne.
 4. Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Annopol.

 ORGANIZATOR

Stowarzyszenie  Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA”

 Projekt „II Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ” jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Annopolu

  III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Marsz odbędzie się 18 września 2022 r. (niedziela) w Annopolu.
 2. Miejsce spotkania: Annopol ul. Lipowa, przy hałdzie pokopalnianej.
 3. Start imprezy o godz. 10:00, biuro marszu czynne od godz. 9:00.
 4. Do wyboru będą 2. trasy, dla mniej i bardziej zaawansowanych, ok. 5 i ok. 10 km.
 5. Liczba uczestników marszu jest ograniczona.
 6. Po trasach marszu uczestników prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i stosowania się do poleceń obsługi marszu.
 8. Udział w marszu jest bezpłatny.
 9. Po zakończeniu marszu, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
 10. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny i woda.
 11. Na zakończenie marszu, wśród jego uczestników, odbędzie się losowanie bonów podarunkowych.

 UCZESTNICTWO

 1. W „II Nadwiślańskim Marszu Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ” prawo startu mają osoby, które do dnia marszu ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w marszu pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie, z tym że osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Rodzic/opiekun prawny bierze odpowiedzialność, że osoba nieletnia przemaszeruje trasę marszu razem z całą grupą. W innym przypadku samodzielnie wraca na miejsce zbiórki.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze organizatora
  w dniu marszu celem złożenia oświadczenia o stanie zdrowia, zapoznania się z niniejszym regulaminem, ewentualnie innymi dokumentami wymagającymi przez prawo i podpisania listy uczestnictwa.
 4. Marsz ma charakter rekreacyjny, nie będą prowadzone na trasie pomiary czasu.
 5. Na koniec losowanie upominków wśród uczestników marszu.

 ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia na marsz odbywają się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://elektronicznezapisy.pl/ oraz w formie telefonicznej pod numerem telefonu 605 204 754, do 16 września, do godziny 20:00.
 2. W razie dostępności wolnych miejsc możliwe będą zapisy w biurze zawodów
  w dniu imprezy na godzinę przed jej rozpoczęciem.
 3. Udział w marszu jest bezpłatny.
 4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 605 204 754.

 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników marszu.
 2. Organizator zapewnia posiłek i wodę na zakończenie marszu.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w marszu na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku zagrożenia epidemicznego publikowane będą zasady właściwego postępowania związane z Covid. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego ich przestrzegania.
 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność, świadomi swojego stanu zdrowia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestnika.
 7. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Wszyscy uczestnicy biorący udział w marszu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych
  w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami marszu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
 11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Wyświetleń: 823

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ