Rodzinny Rajd  Rowerowy – TOUR DE EKOLOGIA

 

Rodzinny rajd turystyczno-krajoznawczy rowerowymi szlakami Doliny Baryczy,

największego w Polsce ornitologicznego rezerwatu.

 

 Rejestracja oraz opłata startowa przez kliknięcie w „Zapisz się” w serwisie elektronicznezapisy.pl 

 

 

Zgłoszenia i opłaty internetowe do dnia 25.09.2022 r.

Wysokość opłaty startowej:

  • Dorosły – 59 zł
  • Dzieci i młodzież do 18 r.ż. – 10 zł

Zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane w Biurze Rajdu.

 

Świadczenia dla dorosłych uczestników rajdu :)

  1. numer startowy,
  2. gadżety sponsorskie,
  3. dyplom,
  4. posiłek regeneracyjny,
  5. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  6. koszulka sportowa.

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. – świadczenia od punktu 1 do 5 oraz możliwość nabycia pamiątkowej koszulki za dodatkowa opłatą 20 zł w Biurze Rajdu w dniu imprezy.

 

Dowód opłaty startowej uczestnik musi zachować do wglądu w Biurze Rajdu. Należy również posiadać dowód osobisty do okazania.

UWAGA ! Obowiązuje limit uczestników do 250 osób. Decyduje kolejność wpłat, zgłoszenie internetowe bez dokonania opłaty nie zostanie uwzględnione.

Każdy zgłoszony otrzyma numer startowy. Osobisty odbiór numeru wraz z pakietem startowym w Biurze Rajdu w dniu 01.10.2022 r.

w godz. 8.00-9.30.

 

Zgłoszenie internetowe jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią Regulaminu Tour de Ekologia oraz akceptacją jego warunków.

 

Prawo udziału mają osoby: które ukończyły 18 lat, poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania rajdu  i jej/jego stałą obecnością podczas imprezy – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażające zgodę na udział nieletniego w Tour de Ekologia, według wzoru oświadczenia załączonego i opublikowanego na elektronicznezapisy.pl oraz stronie kpppe.org (rejestracja-oświadczenie), oświadczenie należy pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć podczas odbierania numerów startowych w Biurze Rajdu, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdza poprzez dokonanie zgłoszenia przez Internet.

 

Każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku ochronnym.

Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia rowerów w CET NATURUM wg obowiązujących stawek. Zaleca się wcześniejsze uzgodnienia telefoniczne pod nr telefonu dostępnym na stronie internetowej CET NATURUM.

Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NWW. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników.

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie oraz przestrzegać zasad regulaminu Rezerwatu Przyrody Dolina Baryczy.

 

Na trasie rajdu 5 historyczno-ekologicznych przystanków edukacyjnych.

1.Czatownia pod kormoranem | Stawy Niezgoda
2. Wieża obserwacyjna przy stawie Starym
3. Staw Rudy | Ruda Żmigrodzka
4. Jaz Niezgoda
5. Stawy Południowe | Ruda Sułowska

 

Po zakończonym rajdzie sowity poczęstunek :)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 256

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ