XXXIX MASOWY BIEGI im. TOMASZA HOPFERA

 

Przytoczna, dnia 25.09.2022 roku

 

PATRONAT HONOROWY. 

 • BARTŁOMIEJ KUCHARYK – Wójt Gminy Przytoczna

 KOMITET HONOROWY, ORGANIZATORZY ORAZ PARTNERZY BIEGU:

 •  GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYTOCZNEJ
 •  URZĄD GMINY I RADA GMINY W PRZYTOCZNEJ
 •  WOKAMID W PRZYTOCZNEJ
 •  PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY PRZYTOCZNA
 •  OGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”

CEL IMPREZY BIEGOWEJ: 

 • Upamiętnienie pracy wybitnego działacza sportowego – prekursora masowych biegów w Polsce: Tomasza HOPFERA 
 • Popularyzacja masowego biegania jako najprostszej formy ruchu, 
 • Popularyzacja Marszu Nordic Walking, 
 • Rozwijanie rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady „FAIR PLAY”, 
 • Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych, 
 • Integracja osób w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych, 
 • Promocja Gminy Przytoczna.

PROGRAM IMPREZY: 

 • 9:00 – 13:45 - otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych dla biegu głównego na 5 i 10 km oraz marszu NW; 
 • 09:55 – uroczyste otwarcie biegów dla dzieci i młodzieży przez Wójta Gminy Przytoczna - Bartłomieja KUCHARYKA
 • 10:00 – start do biegów dzieci i młodzieży wg planów poniżej; 
 • 14:00 – start do Biegu głównego na 10 km, 5km oraz Marszu NW; 
 • 15:30 – regulaminowe zakończenie Biegu głównego; 
 • 16:00 – ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy (lub 30 minut po przekroczeniu mety ostatniego Uczestnika przedsięwzięcia sportowego).

TERMIN I MIEJSCE STARTU: 

 1. 25 września 2022 roku w Przytocznej; 
 1. Szkoła Podstawowa w Przytocznej, ul. Polna 17; 
 1. Biuro będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Przytocznej, ul. Polna 17 (hala sportowa); 
 • niedziela: 25 września 2022r. w godz. 09:00 - 12:30 (Biegi dla dzieci i młodzieży) 
 • niedziela: 25 września 2022r. w godz. 09:00 - 13:45 (Biegi główne) 
 1. Trasa biegu głównego odbędzie się na dystansie około 10 kilometrów i 5 kilometrów (Nawierzchnia gruntowa utwardzona, starannie przygotowana); 
 1. Trasa nie posiada atestu PZLA, ale jej najważniejszym atutem jest niepowtarzalna atmosfera jaką mają w sobie wszyscy mieszkańcy Gminy Przytoczna oraz Uczestnicy; 
 1. Bieg zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli; 
 1. Trasa: Przytoczna (ul. Lipowa, Rokitniańska) – Rokitno – Rokitno Kapliczka – Przytoczna;

Limit czasu: 

 • Limit czasu dla Biegu głównego wynosi 1,5 h. (słownie: dziewięćdziesiąt minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu będą sklasyfikowani oraz do końca czekamy na wszystkich Uczestników!!!
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

NA TRASIE BIEGU MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ. 

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych. 

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH

www.przytoczna.pl 

www.przytoczna.naszgok.pl

www.elektronicznezapisy.pl

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

KLASYFIKACJE BIEGU NA 10 km: 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

OPEN

MĘŻCZYŹNI

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET, MĘŻCZYZN:

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M – 16-19

roczniki 2006 - 2003

Niespodzianka

1-3

K/M – 20-29

roczniki 2002 - 1993

Niespodzianka

1-3

K/M – 30-39

roczniki 1992 - 1983

Niespodzianka

1-3

K/M – 40-49

roczniki 1982 - 1973

Niespodzianka

1-3

K/M – 50-59

roczniki 1972 - 1963

Niespodzianka

1-3

K/M - 60

roczniki 1962 i więcej

Niespodzianka

1-3

KLASYFIKACJE BIEGU NA 5 km:

 

 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

OPEN

MĘŻCZYŹNI

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET, MĘŻCZYZN:

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M – 13-15

roczniki 2009 - 2005

Niespodzianka

1-3

K/M – 16-19

roczniki 2006 - 2003

Niespodzianka

1-3

K/M – 20-29

roczniki 2002 - 1993

Niespodzianka

1-3

K/M – 30-39

roczniki 1992 - 1983

Niespodzianka

1-3

K/M – 40-49

roczniki 1982 - 1973

Niespodzianka

1-3

K/M – 50-59

roczniki 1972 - 1963

Niespodzianka

1-3

K/M - 60

roczniki 1962 i więcej

Niespodzianka

1-3

 KLASYFIKACJE BIEGU NA 5 km osób z niepełnosprawnością:

 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka

1-3

OPEN

MĘŻCZYŹNI

Niespodzianka

1-3

KLASYFIKACJE MARSZU NORDIC WALKING NA 5 KM:

 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

OPEN

MĘŻCZYŹNI

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH MARSZU NORDIC WALKING NA 5 KM:

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M – do 15

roczniki do 2007

Niespodzianka

1-3

K/M – 16-29

roczniki 2006 - 1993

Niespodzianka

1-3

K/M – 30-39

roczniki 1992 - 1973

Niespodzianka

1-3

K/M – 50

roczniki 1972 i więcej

Niespodzianka

1-3

KLASYFIKACJE NAJLEPSI Z GMINY PRZYTOCZNA:

 

KAT:

 

 

 

KOBIETY

3 najlepsze Panie

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

MĘŻCZYŹNI

3 najlepszych Panów

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1-3

Klasyfikacja: NAJMŁODSZY/NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU GŁÓWNY

 

KAT.:

NAGRODA:

MIEJSCA:

 

NAJMŁODSZY

Niespodzianka

1

 

NAJSTARSZY

Niespodzianka

1

 

 

UWAGA!!! Najlepsi z Gminy Przytoczna, którzy chcą być klasyfikowani w tej kategorii muszą posiadać aktualne zameldowanie w Gminie Przytoczna oraz zobowiązane są do zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego pola. 

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia. 

NAGRODY NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ DLA NIEUCZESTNICZĄCYCH W CEREMONII ZAKOŃCZENIA!!!

 W ramach startu w biegu uczestnik otrzymuje: 

 • NUMER STARTOWY;
 • posiłek regeneracyjny;
 • pakiet sponsorski;
 • piękny unikatowy odlewany medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem);
 • możliwość wygrania cennych nagród w losowaniu wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg lub marsz NW.

UWAGA: możliwość wylosowania nagród tylko dla osób obecnych na ceremonii zakończenia, odbiór nagród tylko za okazaniem numeru startowego (dla osób nieuczestniczących w losowaniu, nagrody wylosowane, nie będą wysyłane pocztą).

KLASYFIKACJA W BIEGACH DZIECI i MŁODZIEŻY I WYCHOWANKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE WIEKOWE: 

BIEG START NA 100 METRÓW - GODZINA: 10.00 

KAT.:

ROCZNIK:

 

NAGRODY:

MIEJSCA:

1. PRZEDSZKOLAK

rocznik 2019 i młodsi

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

2. PRZEDSZKOLAK

rocznik 2019 i młodsi

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

3. PRZEDSZKOLAK

roczniki 2018

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

4. PRZEDSZKOLAK

roczniki 2018

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

BIEG START NA 100 METRÓW - GODZINA: 10.20

 

KAT.:

ROCZNIK:

 

NAGRODY:

MIEJSCA:

5. PRZEDSZKOLAK

rocznik 2017

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

6. PRZEDSZKOLAK

rocznik 2017

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

7. PRZEDSZKOLAK

roczniki 2016

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

8. PRZEDSZKOLAK

roczniki 2016

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGU 1-8 

BIEG START NA 150 METRÓW - GODZINA: 10.50

 

KAT.:

ROCZNIK:

 

NAGRODY:

MIEJSCA:

9. KATEGORIA

rocznik 2015

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

10. KATEGORIA

rocznik 2015

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

11. KATEGORIA

roczniki 2014

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

 

niespodzianka

 

12. KATEGORIA

roczniki 2014

 

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

 

niespodzianka

 

 

BIEG START NA 200 METRÓW – GODZINA: 11.10

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

13. KATEGORIA

rocznik 2013

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

14. KATEGORIA

rocznik 2013

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

15. KATEGORIA

roczniki 2012

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

16. KATEGORIA

roczniki 2012

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGU 9-16

 

BIEG START NA 350 METRÓW – GODZINA: 11.40

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

17. KATEGORIA

rocznik 2011

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

18. KATEGORIA

rocznik 2011

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

19. KATEGORIA

roczniki 2010

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

20. KATEGORIA

roczniki 2010

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

21. KATEGORIA

roczniki 2009

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

Dziewczynki

 

 

 

22. KATEGORIA

roczniki 2009

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

Chłopcy

 

 

 

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGU 17-22

 

BIEG START NA 550 METRÓW – GODZINA: 12.20

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

23. KATEGORIA

rocznik 2008

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

24. KATEGORIA

rocznik 2008

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

 

BIEG START NA 150 METRÓW

 

OTWARTY BIEG WYCHOWANKÓW

POMOCY SPOŁECZNEJ - GODZINA: 12.40

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

27. KATEGORIA

Open

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Dziewczynki

 

niespodzianka

 

28. KATEGORIA

Open

Medale okolicznościowe +

1 – 3

Chłopcy

 

niespodzianka

 

 

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGU 23-27

 

OPŁATA STARTOWA i ZAPISY: 

1.Opłata startowa za udział w biegu jest BEZPŁATNA: (Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej)

2.Zapisy do biegu głównego oraz biegów dla dzieci i młodzieży: www.elektronicznezapisy.pl

 

Więcej w regulaminie

Wyświetleń: 5227

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ