Puszcza Borecka, Folwark Łękuk
19-20 listopada 2022
www.boreckatrail.pl
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY
Fundacja Dystans KRS 0000499134
Wioska Biegaczy NIP 8451878677
II. PARTNERZY
Gmina Wydminy www.wydminy.pl
Gmina Kruklanki www.kruklanki.pl
Folwark Łękuk www.folwarklekuk.pl
Nadleśnictwo Borki www.borki.bialystok.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Czerwony Dwór https://czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego www.warmia.mazury.pl
III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
2. Propagowanie postaw proekologicznych,
3. Promocja Puszczy Boreckiej oraz Gmin Wydminy i Kruklanki,
4. Promocja turystyki biegowej na Mazurach poza wysokim sezonem
IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASY
1. Borecka Łękuk Trail odbędzie się w terminie 19 listopada 2022.
2. START/META oraz BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będą w hotelu Folwark Łękuk,
https://goo.gl/maps/XoVAsmRV912WHiCT8
3. W ramach edycji 2022 rozegrane zostaną następujące biegi;
ŁĘKUK 5km, +30m / - 32m
DUBINEK 13,5 km, +91m / -94m
WOLISKO 21km, +132m / - 132m
LITYGAJNO 50km, +263m / -261m,
BORECKA KIDS - Biegi dziecięce na dystansach od 200m do 800m.
Szczegółowe mapy tras oraz pliki GPX dostępne są na stronie www.boreckatrail.pl
4. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów wynoszą:
ŁĘKUK 5km – 45 minut,

DUBINEK 13,5km –120 minut,

WOLISKO 21km – 150 minut,

LITYGAJNO 50km – 7 godzin / zamknięcie strefy METY godzina 16:00


Limity na punktach kontrolnych dla dystansu LITYGAJNO 50km:
Parking Leśny Zakątek 24,5km - 3 godziny 25minut / godzina 12:25
Zagroda Żubrów Wolisko 41km – 5 godzin 45 minut / godzina 14:45
Wieś Lipowo 45,5km - 6 godzin 20 minut / godzina 15:20
5. Wyposażenie obowiązkowe. Dystans Litygajno 50km
 Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu
 Folia NRC
 Czapka lub chusta wielofunkcyjna
 Gwizdek
 Kurtka przeciwdeszczowa
 Plecak lub nerka biegowa
 Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra
 Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy
 Numer startowy wraz z chipem – do pobrania w biurze zawodów
 Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów
 Dowód osobisty lub paszport
Wyposażenie zalecane przez Organizatora
 Urządzenie GPS z wgraną trasą biegu
 Polisa ubezpieczeniowa NNW
6. Bezpieczeństwo.
Uczestnicy mają obowiązek:
 Poruszania się lewą stroną drogi (w szczególności na drogach publicznych, asfaltowych)
 Zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach dróg.
 Stosowania się do przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Stosowania się do komunikatów służb mundurowych, służb leśnych i służby organizatora

V. PROGRAM
PIĄTEK 18.11.2022
18:00-20:00 - Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych - Folwark Łękuk,
19:00 - Odprawa techniczna,
19:30-20:30 - Konferencja prasowa, Spotkanie z Gwiazdami Biegów Ultra.

19:30-20:30 - Pasta Party, Restauracja Ogień i Woda w Folwarku Łękuk

SOBOTA 19.11.2022
7:00 – 8:30 Praca Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych. Folwark Łękuk
9:00 START dystansów DUBINEK 13,5km, WOLISKO 21km, LITYGAJNO 50km
9:10 START dystansu ŁĘKUK 5km
ok. 9:27 Pierwszy zawodnik na mecie ŁĘKUK 5km
ok. 9:50 Pierwszy zawodnik na mecie DUBINEK 13,5km
ok 10:15 Pierwszy zawodnik na mecie WOLISKO 21km
11:30 Oficjalna dekoracja dystansów ŁĘKUK 5km, DUBINEK 13,5km i WOLISKO 21km
12:00-12:30 Biegi Dziecięce BORECKA KIDS
12:00 Bieg przedszkolaków 3-6 lat, roczniki 2016-19, dziewczęta i chłopcy dystans ok.200m
12:05 Bieg klas I-III, 7-9 lat, roczniki 2013-2015, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 400m
12:10 Bieg klas IV – VI, 10-12 lat, roczniki 2010-2012, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 600m
12:15 Bieg klas VII-VII, 13-15 lat, roczniki 2007-2009, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 800m
12:20 Dekoracja Biegów dziecięcych.
ok. 12:30 Pierwszy zawodnik na mecie Litygajno 50km
16:00 Oficjalna dekoracja dystansów Litygajno 50km, zakończenie imprezy.
20:00 -3:00 BORECKA ŁĘKUK BAL. Opcja dodatkowo płatna w ofercie Folwarku Łękuk.
Szczegóły na: https://folwarklekuk.pl/borecka-lekuk-bal/

NIEDZIELA 20.11.2022 ( opcja dla osób zakwaterowanych w Folwarku Łękuk )
9:00 Coffee Run, czyli poranny rozruch, ok. 5km + stretching
9:30 Morsowanie w Jeziorze Łękuk
10:00 Śniadanie
Do godziny 11:00 opuszczenie pokojów, wyjazd z Folwarku Łękuk.

VI. PAKIETY STARTOWE
ŁĘKUK 5km
- chusta wielofunkcyjna / komin z logo imprezy
- numer startowy
- chip do elektronicznego pomiaru czasu
-udział w konferencji prasowej
-udział w Pasta Party, odprawie technicznej i konferencji prasowej

- pamiątkowy medal na mecie
- zabezpieczenie medyczne imprezy
- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej
- możliwość wygrania dodatkowych nagród
DUBINEK 13,5km
- chusta wielofunkcyjna / komin z logo imprezy
- numer startowy
- chip do elektronicznego pomiaru czasu
-udział w konferencji prasowej
-udział w Pasta Party
- pamiątkowy medal na mecie
- zabezpieczenie medyczne imprezy
- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej
- możliwość wygrania dodatkowych nagród
WOLISKO 21km
- koszulka techniczna z logo imprezy
- numer startowy
- chip do elektronicznego pomiaru czasu
-udział w konferencji prasowej
-udział w Pasta Party
- pamiątkowy medal na mecie
- zabezpieczenie medyczne imprezy
- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej
- możliwość wygrania dodatkowych nagród
- upominki od sponsorów (opcjonalnie)
LITYGAJNO 50km
- koszulka techniczna z logo imprezy
- numer startowy
- chip do elektronicznego pomiaru czasu
-udział w konferencji prasowej
-udział w Pasta Party
- pamiątkowy medal na mecie
- zabezpieczenie medyczne imprezy
- SMS z wynikiem w kategorii open i w kategorii wiekowej
- możliwość wygrania dodatkowych nagród
- upominki od sponsorów (opcjonalnie)
UWAGA: Pakiety startowe NIE ZAWIERAJĄ noclegu w Folwarku Łękuk oraz udziału w Borecka Łękuk Bal.
W celu rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją T: +48 (87) 428 40 59 , T: +48
515 233 784 , recepcja@lekuk.pl
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Limit uczestników dla poszczególnych dystansów wynosi:
ŁĘKUK 5km - 125 osób
DUBINEK 13,5km - 125 osób
WOLISKO 21km - 125 osób
LITYGAJNO 50km - 125 osób
Biegi Dziecięce BORECKA KIDS - łącznie 200 osób we wszystkich biegach
2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia zapisów.
3. Rejestracja osoby biorącej udział w zawodach (dalej "Uczestnik") odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.boreckatrail.pl

4. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 15.09.2022 o godzinie 20:00.
Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 17.11.2022 o godzinie 23:59.
Rejestracja w dniu zawodów nie będzie możliwa.
5. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej na wskazany rachunek bankowy
Organizatora wskazany w pkt VII.6 regulaminu. Decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym
Organizatora.
6. Uwaga: Organizator nie zapewnia metody płatności on-line (np.: szybki przelew internetowy pay-by
link, Blik, płatności kartą płatniczą) czy płatności przelewem natychmiastowym (np.: Express Elixir)
7. Opłaty startowe zależnie od terminów i dystansów wynoszą:

 

Do 30.09.2022

Od 1.10.2022
 do 31.10.2022

Od 1.11.2022
 do 18.11.2022

W biurze zawodów

ŁĘKUK
5km

50

70

90

110

DUBINEK
13,5km

70

90

110

130

WOLISKO
21km

100

130

160

190

LITYGAJNO
50km

150

180

210

240

Biegi Dziecięce
BORECKA KIDS

10

20

30

50

Wpłat należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja Dystans
ul. Grunwaldzka 49
11-510 Wydminy
Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas
W tytule przelewu należy wpisać: imię nazwisko, BŁT, dystans. Przykład: Jan Kowalski BŁT 50km
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega
zwrotowi. Do dnia 10.11.2022 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego
na innego zawodnika lub przeniesienia opłaty na przyszłoroczną edycję / inną imprezę organizowaną
przez Fundację Dystans. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy
dokonać poprzez kontakt z Organizatorem.
9. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie
podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) - kserokopii/skanu dokumentu tożsamości
Uczestnika Imprezy.
10. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy
13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun
prawny/rodzice.
VIII. KLASYFIKACJA
W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
ŁĘKUK 5km
1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III

DUBINEK 13,5 km
1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 Młodość – rocznik 1973 i młodsi
 Wieczność – rocznik 1972 i starsi

WOLISKO 21 km
1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 Młodość - rocznik 1973 i młodsi
 Wieczność – rocznik 1972 i starsi

LITYGAJNO 50 km
1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 Młodość - rocznik 1973 i młodsi
 Wieczność – rocznik 1972 i starsi
Kategoria open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego
Uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego.
Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak
odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację Uczestnika.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
IX. NAGRODY
1. Zwycięzcy w kategoriach open kobiet i mężczyzn otrzymają trofea sportowe i statuetki oraz nagrody
rzeczowe lub vouchery na odzież sportową
2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i upominki rzeczowe
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
X. UCZESTNICTWO
1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na
odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać
między innymi na utracie zdrowia lub życia.
2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności
rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego
oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,
wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
4. W czasie imprezy Borecka Łękuk Trail zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych,
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania
się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie
Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u
których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających,
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone
zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do
uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora,
sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające
trasę biegu oraz cała Imprezę.
8. Podczas biegów Uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego
umieszczonego z przodu na koszulce lub pasku.
9. Uczestnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
10. Organizator nie dopuszcza do startu Uczestników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni
lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Więcęj w regulaminie

 

Wyświetleń: 9756

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ