4. Bieg Patriotyczny  – 10  KM – Jaworzno  2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. (32)745 10 30 w.80,

Oficjalna strona internetowa: www.mckis.jaworzno.pl 

 

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

12 listopada 2022 roku –  Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, Jaworzno - okolice strefy sportowej przy dolnym parkingu.

Harmonogram:
•    8.00 – otwarcie biura zawodów
•    9.30 – zamknięcie biura zawodów
•    9.55 – powitanie zawodników na linii startu
•    10.00 – start biegu
•    ok. 13.00 – wręczenie nagród

 

 

TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 10 km (dwukrotne pokonanie pętli ok. 5 km).
 • Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
 • Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.
 • Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się
  do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 • Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
 • Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

 

KLASYFIKACJA

 • Generalna kobiet.
 • Generalna mężczyzn.

 

POMIAR CZASU
Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do wyznaczonego punktu. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

 

NAGRODY

 • Mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III – bony podarunkowe.
 • Kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III – bony podarunkowe.

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Bieg Patriotyczny – 10 km Jaworzno 2022 to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia - zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 12.11.2022. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy
 • Organizator ustala limit zawodników na – 250 osób.
 • Zgłoszenie do imprezy należy przesyłać w formie elektronicznej od dnia 1 października 2022 do dnia 8 listopada 2022  poprzez strony: wmckis.jaworzno.pl  lub www.timing4u.pl
 • W przypadku osiągnięcia przed 8 listopada wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy nie wszyscy zawodnicy zapisani drogą internetową zgłoszą się do biura zawodów.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

 

                                                      

Wyświetleń: 150

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ