X BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

 

REGULAMIN

 

 I. Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie.

 II. Cele imprezy

Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.

Promocja walorów turystycznych śródmieścia Bytomia.

 III. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2022 roku.
Biuro zawodów: Centrum Handlowe Agora Bytom – pl. Kościuszki 1

Start biegu:

- BIEGI DZIECI - od godz. 10:00 z bytomskiego Rynku.

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING - godz. 11:00.

 IV. Trasa i dystanse

Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa.

 

- BIEGI DZIECI:

 • do 7 lat (2021 - 2014) - dystans około 100m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 8 - 11 lat (2013 - 2010) - dystans około 200m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 12 - 15 lat (2009 - 2006) - dystans około 400m wzdłuż bytomskiego rynku.

 

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING:

 • dystans około 4,5km ulicami centrum Bytomia. Trasa nie posiada atestu.

 V. Zapisy

Zapisy do biegu głównego i nordic walking będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 

W przypadku biegów dzieci konieczne jest również wypełnienie oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów, w dniu biegu.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30.11.2022.
Istnieje również możliwość zapisania się w biurze zawodów, jednak limit uczestników biegu wynosi 300 osób (decyduje liczba opłaconych zawodników). W przypadku jego wyczerpania zapisy zostaną zamknięte. Podana ilość może również zostać ograniczona ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

 VI. Uczestnictwo i opłata wpisowa

Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym wynosi 30 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Wspólnoty Burego Misia: http://buremisie.org.pl/

 

Wpłaty można dokonać w dniu biegu, lub na konto:

 

Stowarzyszenie MYbytomianie

37 1020 2368 0000 2202 0458 1494

(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby startującej.

Wpłat na konto można dokonywać do 30.11.2022.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Biuro będzie czynne:

- 2 grudnia od 16.00 do 19.00

- 3 grudnia od 9:00 do 10:45.
Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony strój itp.

VII. Kategorie wiekowe w biegu głównym

W biegu głównym obowiązuje podział na dwie kategorie, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Decyduje rok urodzenia:

 • 2006 – 1983
 • 1982 i starsze

 

W konkurencji nordic walking nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

 VIII. Nagrody i wyróżnienia

Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, przy pomocy zwrotnych chipów mocowanych do buta.

 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową zawieszkę.

Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach będą przyznawane statuetki.

Zwycięzcy w biegach dla dzieci otrzymają słodkie upominki.

 

Rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze zawodów.

 IX. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie My Bytomianie z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Woźniaka 63/8. Adres korespondencyjny: 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 34/16.
 2. Dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nazwa klubu będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji VII Biegu Świętych Mikołajów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy klubu na stronie internetowej Stowarzyszenia MYbytomianie - mybytomianie.pl, na profilu społecznościowym Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz na stronach www.elektronicznezapisy.plwww.timing4u.pl.
 5. Wizerunek uczestników zawodów może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

 X. Postanowienia końcowe

Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC oraz nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz zmiany przebiegu wydarzenia w przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych.

 

Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.

 

zapraszaMY!

 

Wyświetleń: 8799

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ