Jesienny Bieg Charytatywny dla Darka - Kruszka

REGULAMIN

I. CELE IMPREZY:

1. Cel charytatywny – zbiórka środków na potrzebująca rodzinę z miejscowości Kruszka.

2. Popularyzacja biegania i nordic walking, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.

3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II. ORGANIZATORZY:

OSP w Nowej Cerkwi

Kamila Grzonka, Karolina Szmaglińska

Lokalna społeczność

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Data: 26 listopada 2022 r. godz. 11.00 (sobota).

2. Miejsce: Kruszka, plac przy świetlicy wiejskiej

3. Dystans: ok. 6 km bieg, ok. 6 km nordic walking.

4. Biuro zawodów: świetlica wiejska w Kruszce.

5. Otwarcie biura zawodów nastąpi 26 listopada 2022 r. o godz. 9.00, zamknięcie o godz. 10:45.

6. Bieg główny na 6 km wystartuje o godz. 11.00.

7. Zawodnicy nordic walking wystartują o godz. 11.05..

IV. TRASA BIEGU:

1. Trasa biegu wiedzie drogami asfaltowymi i szutrowymi oraz duktami leśnymi.

2. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona przez wolontariuszy i OSP.

V. TRASA NORDIC WALKING:

1. Trasa nordic walking wiedzie asfaltowymi i leśnymi drogami oraz duktami leśnymi.

2. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona przez wolontariuszy i OSP.

VI. POMIAR CZASU:

1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Good – Time Jan Salewski.

2. Posiadanie numeru startowego oraz chip jest warunkiem wystartowania w biegu

i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 26 listopada 2022 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu i marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).

2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.

3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

4. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu

i marszu z przodu koszulki.

5. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu i marszu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

6. Zawodnicy startujący w biegu i marszu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji imprezy tegorocznej oraz jej przyszłych edycji.

9. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.

VIII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA, LIMIT UCZESTNIKÓW:

1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej elektroniczezapisy.pl. Zapisy elektroniczne będą otwarte do północy 23 listopada 2022 roku.

2. Wpłat dokonujemy wyłącznie w biurze zawodów.

3. Wysokość wpisowego jako cegiełka Biegu Głównego i Marszu NW wynosi minimum 40 złotych. Mile widziane większe kwoty :)

IX. KLASYFIKACJA:

• OPEN Kobiet,

• OPEN Mężczyzn,

• OPEN NW,

• Kategorie wiekowe:

Mężczyźni: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+,

Kobiety: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+,

• Najstarszy i najmłodszy zawodnik.

X. NAGRODY:

1. W kategorii OPEN – puchary za pierwsze 3 miejsca kobiet i mężczyzn oraz NW.

2. W kategoriach wiekowych upominki

3. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody.

XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 26.11.2022 r. znajdować się będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Kruszce.

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.

3. Po biegu i marszu nastąpi dekoracja zawodników oraz uroczyste przekazanie zebranych środków dla potrzebującej rodziny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Bieg i marsz odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, które sprawią, że organizator nie będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom, zawody mogą zostać opóźnione, przełożone lub odwołane. Decyzja o ewentualnym opóźnieniu przełożeniu lub odwołaniu zawodów należeć będzie do dyrektora biegu po konsultacji z organizatorami oraz przedstawicielami służb zabezpieczających imprezę.

2. Organizacja biegu i marszu jest uzależniona od wytycznych premiera polskiego rządu i odpowiedniego ministra, które będą obowiązywały w dniu imprezy. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do zaleceń rządu polskiego dotyczących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. W związku z tym, że wytyczne rządu polskiego dotyczące organizacji imprez biegowych mogą się zmieniać, organizator będzie informował uczestników na bieżąco.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział

w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.

7. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.).

8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Kamila Grzonka – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

9. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na cel charytatywny stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa na trasie biegu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Telefony kontaktowe w sprawie biegu:

• Kamila Grzonka 781-447-087,

• Karolina Szmaglińska 600-195-078.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 4862

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ