Zapisz się na Bieganie w Dolinie Rospudy - VII Półmaraton Doliną Rospudy

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, adres: Szafranki 2, 16-424 Filipów, e-mail: filipowbiega@wp.pl, tel. 602-521-746 (dalej „Organizator”)'


Współorganizatorzy:
- Urząd Gminy Bakałarzewo
- Urząd Gminy Filipów

TERMIN I MIEJSCE

Termin – 01 maja 2023 r.
Start i meta:
Start ostry: godz. 12.00, Rynek Bakałarzewo
Meta: Rynek Bakałarzewo
Zakończenie i dekoracja: 15.30, Rynek Bakałarzewo
Długość trasy – 21,0975m. Bieg Bakałarza 12 km
Trasa Półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej, Biegu Bakałarza – 25% nawierzchnia utwardzona, 75% drogi gruntowe.
Oznaczenie trasy Półmaratonu - co 1 km.
Punkty orzeźwiające dla Półmaratonu – 5, dla Biegu Bakałarza – 2. Nie ma możliwości pozostawienia własnych odżywek na punktach napojowych.
Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

BIURO ZAWODÓW

Adres Biura Zawodów:
 - Bakałarzewo, Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3;

 - Czynne w dniu zawodów w godz. 9.oo – 11.30

PROGRAM ZAWODÓW 

 • 9:00 - 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów;
 • 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki;
 • 11:55 - uroczyste otwarcie biegu;
 • 12:00 - start wspólny dla obu biegów, z ewentualnością rozdzielenia startujących na biegi i grupy (zgodnie z wymogami epidemiologicznymi);
 • 15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje.

 

 


UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 maja2023 roku ukończą 18 lat. 
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność i informacją Covidową oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Bakałarzewo w dniu zawodów w godz.9.oo-11.3o.

Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną, napój, materiały promocyjne);
– napoje na trasie i mecie biegu,
– posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu;
– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,
Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu.
Czip po ukończeniu zawodów podlega zwrotowi.
Uczestnicy obu biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu. Osobom zarejestrowanym po 15 kwietnia 2023 r. organizator nie gwarantuje koszulki w wybranym rozmiarze i medalu. Brakujące medale Organizator dośle zawodnikom indywidualnie
po zawodach.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są od 15 grudnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

Opłata startowa winna być wniesiona na konto organizatora w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania. Nie wniesienie opłaty w terminie 7 dni spowoduje wykreślenie zgłaszającego się z listy startowej.

Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.

Organizator ustala limit startujących na 100 zapisanych osób w Półmaratonie i 100 zapisanych
osób w Biegu Bakałarza.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących (w zależności

    od sytuacji epidemiologicznej i uregulowań prawnych w tym zakresie).

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi: 90 zł - Półmaraton, 80 zł - Bieg Bakałarza.
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 110 zł  i 100 zł
Z opłaty startowej zwolnieni są: 
– osoby urodzone w 1958 r. i wcześniej;
- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w poprzedniej edycji;
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego  
   niepełnosprawność;
- wolontariusze pomagający w organizacji biegów;
- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

 • Opłatę należy wnieść na konto organizatora:

STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 

      BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK

      16-400 SUWAŁKI, UL. SEJNEŃSKA 2

33 9367 0007 0020 0203 6304 0002

- Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zgłoszenia na portalu 
  zapisów. Nie wniesienie opłaty w tym terminie spowoduje wykreślenie z listy zapisanych zawodników.
Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, preferuje się opłaty dokonywane 
   elektronicznie.

Po wyczerpaniu limitu osób startujących (opłaconych) w danym biegu, zapisy w Biurze Zawodów nie będą realizowane.

KLASYFIKACJE (w obu biegach):
- Open Mężczyzn (miejsca 1-3)
- Open Kobiet (miejsca 1-3)
- Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):
           K 18-29
           K 30-39
           K 40-49
           K 50-59
           K 60-69
           K 70+

- Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):
          M 18-29
          M 30-39
          M 40-49
          M 50-59
          M 60-69
          M 70+
      

Dodatkowe klasyfikacje:
1. w ramach Półmaratonu i Biegu Bakałarza:
      - najlepszy zawodnik z gminy Filipów
      - najlepszy zawodnik z gminy Bakałarzewo
   (bez podziału na płeć).

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg .
Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton otrzyma pamiątkowy medal.
Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy w:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych I – III miejsce
- zwycięzcy w kat. najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo i gminy Filipów
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnej edycji zawodów w danych biegach.

Ponadto organizator przygotował dwa zegarki biegowe marki Suunto do wygrania w konkursie po zakończeniu biegów.

DODATKOWE NAGRODY:

FINANSOWE ZA POBICIE REKORDU TRASY:

w Półmaratonie Doliną Rospudy i Biegu Bakałarza w kategoriach „OPEN”

kobiet i  mężczyzn:

 • zawodnik z 1. czasem – 700 zł
 • zawodnik z 2. czasem – 400 zł
 • zawodnik z 3. czasem – 200 zł
  Początek wręczania nagród około godz. 15:30

ŻYWIENIE 

Zawodnicy po ukończeniu obu biegów otrzymają na mecie napoje oraz posiłek regeneracyjny.

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny i naturalne ukształtowanie tras biegowych nie dopuszcza się możliwości udziału w biegach zawodników niepełnosprawnych startujących na wózkach typu „handbike”.

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym, z warunkowym dopuszczeniem ruchu kołowego przez służby zabezpieczające, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników biegów.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej oraz służby porządkowej.
Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „ORGANIZATOR” oraz pieczątką Organizatora.

 

W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.

Wyświetleń: 1106

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ