Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Piotr Kowalczyk Pomiechówek
2 Paulina Baran Pomiechówek
3 Paweł Wojtas Pomiechówek
4 Zdzisław Zowczak Pomiechówek