Regulamin rajdu rowerowego

Bike Krajna 2023

27 maja 2023 r.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna

ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Nad Notecią

Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie

PATRONAT

 • Starosta Złotowski, p. Ryszard Goławski,

 • Starosta Sępoleński, p. Jarosław Tadych,

 • Starosta Pilski, p. Eligiusz Komarowski,

 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, p. Waldemar Stupałkowski,

 • Burmistrz Złotowa, p. Adam Pulit,

 • Wójt Gminy Lipka, p. Przemysław Kurdzieko,

 • Burmistrz Więcborka, p. Waldemar Kuszewski,

 • Burmistrz Łobżenicy, p. Piotr Łosoś,

 • Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie, p. Krzysztof Jacek Oświecimski,

 • Burmistrz Wyrzyska, p. Bogusława Jagodzińska.OSOBY DO KONTAKTU

 • Dyrektor Biura LGD Krajna Złotowska – p. Marek Romaniec,

tel.: 67 263 33 98, email: dyrektor@krajnazlotowska.pl,

 • Dyrektor biura LGD Krajna Nad Notecią, p. Grzegorz Supron,

 • Kierownik biura LGD Nasza Krajna, p. Sławomir Rekowski,

 • komandor: p. Roman Wawrzyniak,

tel.: 504 258 980, email: wawrzyniak.roman@o2.pl,

 • koordynator: p. Bartosz Woźniak,

tel.: 696 195 945, email: wozniak_b@o2.pl.

CELE RAJDU

 • popularyzacja turystyki rowerowej w regionie,

 • integracja lokalnej społeczności powiatów sępoleńskiego, złotowskiego i pilskiego,

 • poznanie walorów krajoznawczych Krajny.

TERMIN I TRASY RAJDU

 • termin: 27 maja 2023 r., godz. 8:00,

 • cztery miejsca startu:

  • Złotów, ul. Partyzantów 8 - Zagroda Krajeńska w Złotowie, (https://goo.gl/maps/u3CDDhFsqhH5LWAy6)

  • Sępólno Krajeńskie, ul. Chojnicka 19 - Centrum Sportu i Rekreacji Krajna Arena,

(https://goo.gl/maps/FVbCMtF6ibNkPWWQ8)

  • Piła, Stadion Powiatowy, ul. Okrzei – dla Uczestników biorących udział w rajdzie z Piły i okolic na dystansie 100 km,

(https://goo.gl/maps/eix2p2mc7HAWARAx9)

  • Miasteczko Krajeńskie – Park przy ul. Tadeusza Kościuszki dla Uczestników biorących udział w rajdzie z Piły i okolic na dystansie 70 km,

(https://goo.gl/maps/FSCzmTCiXWCH5dXL9).

 • harmonogram rajdu:

  • godz. 8:00 – 11:00 – potwierdzenie uczestnictwa i odbiór pakietów startowych,

  • godz. 9:00 – strat grup na trasie 100 km (Złotów, Sępólno Krajeńskie, Piła),

  • godz. 10:00 – start grup na trasie 70 km (Złotów, Sępólno Krajeńskie, Miasteczko Krajeńskie),

  • godz. 10:45 – start grup na trasie 50 km (Złotów),

  • grupy ze Złotowa: bufet Bługowo - wiata turystyczna, (https://goo.gl/maps/AHgiFpZP14WBYx5x8),

  • grupy z Sępólna Krajeńskiego: bufet Szkoła podstawowa w Runowie Krajeńskim,

(https://goo.gl/maps/3NwTiuiZMmdwMNg78)

 • grupy z Piły: bufet Stadion Olimpijski TSK Orzeł w Osieku,

(https://goo.gl/maps/Urw2hhVVacvuPw9Y6)

  • ok godz. 12:30 – ciepły posiłek : Park Miejski w Łobżenicy wydawany do godz. 15:30,

(https://goo.gl/maps/cW9NSHa8uZrL6U2EA)

ok. godz. 15:00 – 17:00 – zakończenie rajdu, wręczenie okolicznościowych medali dla wszystkich Uuczestników:

   • grupy ze Złotowa – półwysep rybacki, promenada nad Jeziorem Miejskim w Złotowie, ok. 100 m od wcześniejszego miejsca startu,

(https://goo.gl/maps/q13iAaDHUwm7RTtM6),

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • każdy Uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem i potwierdzić go podpisując kartę zgłoszeniową w trakcie odbioru pakietu startowego.

 • uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne, wynosi 80,00 zł od osoby, bez względu na długość trasy,

 • rejestracja Uczestników odbywać się będzie na stronie internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/, w zakładce imprezy,

 • termin zgłoszeń i dokonywania wpłat: do 15 maja 2023 r.

 • posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego uczestnictwo w rajdzie, w tym, w szczególności, brak stwierdzonego lub wskazującego poprzez objawy zarażenia wirusem covid-19,

 • posiadanie przez Uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

 • zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych,

 • osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat mają prawo uczestnictwa w rajdzie tylko za pisemną zgodą   rodziców bądź opiekunów, pozwolenie należy dostarczyć do organizatorów w momencie odbioru pakietu startowego,

 • osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej w wieku powyżej 21 lat,

 • w przypadku, gdy ze względów na pandemię, w planowanym terminie rajdu, wprowadzone zostaną obostrzenia zakazujące m.in. organizacji imprez masowych, wówczas organizator wskaże nowy termin rajdu. Jeżeli uUczestnikowi nowy termin nie będzie odpowiadał organizator zwróci wpisowe Uuczestnikowi na jego wniosek przekazany drogą email na adres: biuro@krajnazlotowska.pl.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • okolicznościowa koszulka rajdowa,

 • oryginalny numer startowy z własnym imieniem (należy go zamocować na kierownicy roweru),

 • medal (wręczany na mecie rajdu),.

 • ubezpieczenie nw,

 • bufety na trasie i jeden ciepły posiłek w wyznaczonych na trasie miejscach.

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

 • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

 • posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie, do piętnastu rowerów, należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Kolumny oddalone od siebie o 200 m (umożliwiając pojazdom wyprzedzenie danej kolumny; na podstawie art. 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym)),

 • każdy Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym do prędkości innych Uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

 • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 • podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

 • zachowujemy aktualne na dzień wyjazdu wymogi związane z sytuacją pandemiczną,

 • indywidualna jazda rowerem po trasie rajdu w czasie trwania rajdu lub zboczenie z trasy rajdu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w rajdzie,

 • rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 • niszczenia przyrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 • organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich,

 • każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników,

 • organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu, warunków RODO, OWU ubezpieczyciela oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku na potrzeby promocji i publikacji relacji z rajdu,

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

 • w sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną,

 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uuczestnika od jego przestrzegania.

   

INFORMACJE DODATKOWE

 • - każdy Uuczestnik na starcie rajdu otrzyma talony do bufetu do wykorzystania w miejscu postoju - Park Miejski w Łobżenicy

 • podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,

 • dostępne formy płatności:

  przelew tradycyjny na konto Organizatora, SBL Złotów
 • 83 8941 0006 0025 3679 2000 0010

Karty płatnicze:

  • Visa

  • Visa Electron

  • Mastercard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro,

 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,

 • czas rejestracji wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą wynosi 3 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora,

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Wyświetleń: 14712

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ