Regulamin Biegu Pamięci 2023

15 Kwietnia 2023 r.

 1. CEL
 2. Upamiętnienie św. Jana Pawła II
 3. Wyrażenie wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II
 4. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 5. Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej

 TRASY: Trasy biegu wiodą po drogach o nawierzchni: żwirowej, bitumicznej (z betonu asfaltowego), z kostki betonowej, drogą leśną oraz Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo

 1. 18 km bieg zespołowy w kolumnie na trasie Frombork-Braniewo
 2. 1 km bieg rodzinny oraz nordic walking ulicami miasta Braniewa

 TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2023 roku.
 2. O godzinie 15:00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie zostanie odprawiona msza święta.
 3. Miejsce i czas startu:
  • dla uczestników biegu zespołowego w kolumnie Frombork-Braniewo, trasa 18 km – godzina 12:15 obowiązkowa odprawa uczestników, start o godzinie 12:30 – z placu przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku (Frombork, ul. Katedralna 13)– bieg odbędzie się tylko i wyłącznie jeżeli liczba uczestników zapisanych i opłaconych wynosić będzie min. 25 osób w przeciwnym razie osoby będą miały możliwość przepisania się na bieg rodzinny 1km.
 •  
  • dla uczestników biegu rodzinnego oraz nordic walking ulicami Miasta Braniewa, trasa 1 km – start o godzinie 16:00 – z Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa (plac przed Bazyliką Mniejszą   św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie - Braniewo, ul. Katedralna 3),
 • MetaAmfiteatr im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie

 UCZESTNICTWO:

 1. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
 2. Zaleca się, aby w wydarzeniu uczestniczyły osoby zdrowe bez objawów chorobowych: kaszel, katar oraz innych objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną lub przeziębienie. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 3. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2023 jest dokonanie zgłoszenia.
 4. Podczas zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać buton z numerem startowe (przypięte z przodu).
 6. Uczestnicy biegu zespołowego w kolumnie, na trasie Frombork Braniewo przemieszczając się po trasie   nie wyłączonej z ruchu kołowego zobowiązani są do zachowania zwartej kolumny i utrzymywania tempa ok. 6,30 minut na każdy kilometr. Uczestnicy, którzy oddalą się od kolumny będą kierowani do samochodu organizatora poruszającego się za kolumną.
 7. Osoby, które nie ukończą biegu rodzinnego oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa do godziny 16:30 zobowiązane są do zejścia z trasy biegu na chodnik. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie tego czasu, ponoszą odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. Wysokość opłaty startowej wynosi: 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł/00).
 2. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają pamiątkowy medal oraz buton z numerem startowym.
 3. Zgłoszenia na Bieg Pamięci przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2023 r. jeżeli limit wolnych miejsc nie zostanie wyczerpany.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 5. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem systemu internetowego https://elektronicznezapisy.pl/
 6. Za dokonane elektronicznie zgłoszenie należy dokonać opłaty wyłącznie przelewem na konto zgodnie z poniższymi danymi:                                                                    Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM                                                                       ul. PCK 4, 14-500 Braniewo,                                                                                     numer konta: 92 2030 0045 1110 0000 0263 6170 ,                                                   Tytuł przelewu:  „NAZWISKO, IMIĘ „Bieg Pamięci 2023”,

 ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH: Odbiór numerów startowych odbędzie się na podstawie okazanego dowodu wpłaty.

 1. trasa 18 km - bieg zespołowy w kolumnie na trasie Frombork–Braniewo : odbiór pakietów wyłącznie we Fromborku  na placu przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia                NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, dnia 15 kwietnia  2023 r.,                              w godz. 11:00 – 12:15                                                                                      Organizator nie zapewnia dowozu uczestników biegu kolumnowego do Fromborka
 1. trasa 1 km - bieg rodzinny oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa: odbiór pakietów w Braniewskim Centrum Kultury (ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo) dnia 15 kwietnia 2023 r. w godz. 14:30 – 15:50

 

Wyświetleń: 5276

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ