Regulamin

XVII Wojewódzkiego Biegu Przełajowego Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Linia – 23 kwietnia 2023 r.

 

I Organizatorzy

 

 

ORGANIZATOR:  Gmina Linia

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Wejherowie,  Polska Federacja Nordic Walking i Sponsorzy.

 

 II    Cel:

- popularyzacja biegania jako najprostrzej formy uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe;

- biegi jako masowa forma aktywnego wypoczynku;

- wyszukiwanie talentów sportowych;

- integracja osób uczestniczących w biegach i  ich rodzin;

-promocja walorów karajobrazowych Gminy Linia  i Powiatu Wejherowskiego;

- uatrakcyjnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy;

 

III     Termin i miejsce:

23.04.2023 

Godz. 11.00 - uroczyste otwarcie.

Godz. 12.15 - pierwszy bieg przełajowy. Stadion gminny przy ul. Sportowej w Lini.

Program zawodów

Bieg dziewcząt

(rocznik 2013-2015)

400 m

11.20

Bieżnia stadionu

Bieg chłopców

(rocznik 2013-2015)

400 m

11.30

Bieżnia stadionu

Bieg dziewcząt

(rocznik 2010-2012)

1 000 m

11.40

Mała pętla

Bieg chłopców

(rocznik 2010-2012)

1 000 m

11.50

Mała pętla

Bieg dziewcząt

(rocznik 2007-2009)

1 400 m

12.00

Bieżnia stadionu + mała pętla

Bieg chłopców

(rocznik 2007-2009)

1 800 m

12.15

2 x bieżnia stadionu + mała pętla

Bieg juniorek

(rocznik 2004-2006)

3 200 m

12.30

Bieżnia + średnia pętla

Bieg juniorów

(rocznik 2004-2006)

3 200 m

12.45

Bieżnia + średnia pętla

Bieg główny seniorek i seniorów OPEN                 start wspólny (kobiety i mężczyźni) 

10 km

13.00

Trasa terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

BIEG „krasnoludków”

(rocznik 2016 i młodsi) - dziewczynki

200 m

13.10

Bieżnia stadionu

BIEG „krasnoludków”

(rocznik 2016 i młodsi) - chłopcy

200 m

13.20

Bieżnia stadionu

Bieg dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

(z rodzicami i opiekunami)

200 m

13.30

Bieżnia stadionu

 

Zgłoszenia 

 • do 16.04.2023 r.  -  dzieci i młodzież,  GOOD-TIME Zapisy
 • do 16.04.2023 r.  -  seniorki i  seniorzy, GOOD-TIME Zapisy
 • KAŻDEGO UCZESTNIKA BIEGU OPEN OBOWIĄZUJE WPISOWE:
  • 60 zł – on-line do dnia 16.04.2023 r. – przy odbieraniu pakietu startowego wymagane jest posiadanie dowodu wpłaty jeżeli nie została ona zaewidencjonowana w systemie na stronie GOOD-TIME Zapisy ;
  • 70 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów;
  • Zawodnicy posiadający zameldowanie na terenie gminy Linia – zwolnieni są z opłaty startowej, jeśli dokonają rejestracji elektronicznej do dnia 10.04.2023 r. W dniu zawodów obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 70 zł; 
 • Przynależność klubowa w klubach biegacza, klubach lekkoatletycznych nie zwalnia z obowiązku opłaty wpisowego.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Dopuszcza się zgłoszenie seniorów i seniorek na 1,5 godz. Przed rozpoczęciem biegu głównego.
 • Biuro zawodów czynne w godz. 9.00 -12.00.
 • Seniorki i Seniorzy odbierają numery startowe i pakiety w biurze zawodów do godz. 12.30.

Nagrody i wyróżnienia

 • MEDALE DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZĄ BIEG OPEN
 • puchary, medale, nagrody rzeczowe, dyplomy: I - III,
 • nagrody finansowe - dla uczestników biegu OPEN,
 • w każdej z kategorii dziewcząt i chłopców oraz juniorek i juniorów pierwszych 20 zawodników otrzyma pamiątkowe medale.
 • PAKIET STARTOWY: w biegu OPEN każdy uczestnik otrzyma, numer startowy, pamiątkowy medal, wodę, ciepły posiłek.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody dla

l.p.

kategoria

miejsce

OPEN

 

miejsce

mieszkańców gminy Linia w biegu OPEN

1.

 

I

600 zł

 

I

300

2.

SENIORKI

II

500 zł

 

II

200

3.

 

III

400 zł

 

III

150

4.

 

I

600 zł

 

I

300

5.

SENIORZY

II

500 zł

 

II

200

6.

 

III

400 zł

 

III

150

Ponadto organizator przewiduje nagrody w kategoriach : 

l.p.

kategoria

miejsce

Kat. 40-49 lat, rocznik 1983-1974

Kat. 50-59 lat, rocznik 1973-1964

Kat. 60+,   rocznik 1963 i starsi

1.

WETERANKI

I

300

300

300

2.

II

200

200

200

3.

III

150

150

150

4.

WETERANI

I

300

300

300

5.

II

200

200

200

6.

III

150

150

150

 

Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej.

 

WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU  BIEGU  SENIORSKIEGO                   i  WRĘCZENIU  NAGRÓD  ROZLOSOWANE  ZOSTANĄ NAGRODY RZECZOWE.

VII. Postanowienia końcowe

 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne podane podczas zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.
 • Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialnością za udział w Imprezie obarczeni są ich opiekunowie prawni/rodzice). Udział w zawodach oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i pełną akceptację warunków Regulaminu i uczestnictwa w Imprezie.
 • Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 • Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Imprezie. Wizerunki i dane Uczestników pozyskane w toku Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących Imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Z tytułu czego Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 • Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia udział w biegu i konkursie.
 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w niniejszym dokumencie.
 • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Zmiana nie wpływa na uprawnienia już nabyte.
 • Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora zabezpieczających Teren Imprezy, w tym w szczególności trasę biegu.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Na każdym dystansie biegi zostaną przeprowadzone ze startu wspólnego.
 • Zabrania się startu w kolcach.
 • Dojazd uczestników na koszt własny.
 • Organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników zawodów.
 • Organizator nie zapewnia miejsca na przechowywanie rzeczy uczestników imprezy.
 • Na miejscu będzie czynny bufet z artykułami spożywczymi, stoiska gastronomiczne i handlowe.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu OPEN, nie odebrane nagrody w dniu zawodów przepadają na rzecz organizatora.
 • Kontakt do Organizatora: Jagoda Bigus, tel. 795 481 546, e-mail: zawody@pfnw.eu

 

 

Wyświetleń: 9129

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ