Zapisz się na RAJD PAMIĘCI Jana Pawła II

REGULAMIN

 RAJDU PAMIĘCI JP 2

w dniu 15.04.2023r

Organizator :

Braniewski Klub Sportowy  „ SZYBKI STRUŚ”

Miejski Ośrodek Sportu „ Zatoka”  Braniewie 

Cele Rajdu Rowerowego Pamięci  :

 • Upamiętnienie św. Jana Pawła II,
 • Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
 • Promocja i popularyzacja zdrowego stylu życia,

 

Termin i miejsce , trasa :

Termin – 15.04.2023 r. (sobota)

Trasa liczyć będzie 18 km:

          Start - godz. 12:00 spod Basenu,

          Meta - godz. 16:20 Amfiteatr Miejski im. Henryka Mrozińskiego

Zapisy i informacje :

na stronie elektroniczne zapisy i na pocztę elektroniczną slawek75wadolowski@gmail.com z dopiskiem  (Rowerowy Rajd Pamięci JP II , imię i nazwisko)

lub telefonicznie Sławomir Wądołowski  502-622-218

      a także wpłata na nr konta BNP PARIBAS  79 1600 1462 1821 0115 1000 0001 

Opłata startowa:

 • opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 25zł

W ramach opłaty każdy z uczestników otrzyma :

 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,

Zasady uczestnictwa:

 • Ustalamy limit 40 osób,

warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie opłaty startowej za rajd do 04 ,

 • odbiór nr startowego odbędzie się w Biurze Zawodów MOS w dniu wyjazdu tj. 15.04 i umieszczenie numery z przodu roweru na widocznym miejscu,
 • W celu odebrania numeru startowego uczestnik powinien posiadać za sobą dokument tożsamości,
 • każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawo o ruch drogowym – art. 32, podporzadkowanie się decyzjom kierownika rajdu,
 • osoby będące pod wpływem alkoholu , bądź innych środków odurzających nie będą dopuszczone do rajdu rowerowego,
 • rajd rowerowy jest otwarty dla wszystkich od juniora do seniora ,
 • obowiązkiem każdego uczestnika jest, aby każdy z uczestników poruszał się w kasku ochronnym i kamizelce, odblasku,
 • rowerowy rajd Pamięci JP II jest rajdem bez żadnej rywalizacji,
 • wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach,
 • każdy biorący udział w rajdzie powinien posiadać sprawny rower, zapasową dętkę dedykowaną do roweru uczestnika, ubranie na przebranie odpowiednie do pogody,
 • organizator rajdu w zakresie podstawowym zabezpiecza usługi medyczne,
 • każdy uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów regulaminu, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 . W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – dalej również jako „ RODO” , informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/ Pana na gruncie RODO.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Braniewski Klub Sportowy „ Szybki Struś” z siedzibą w Braniewie ul. Wiejska ½.
 • organizator podczas rajdu będzie dokumentował ten fakt w postaci robienia zdjęć , nagrywania filmów, przeprowadzał z każdym uczestnikiem wywiad , a relacje będą udostępniane na Internecie i portalu  FB Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś”  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych.
 • za nieprzestrzeganie w/w regulaminu , zaleceń kierownika rajdu, samowolne zmiany trasy, nastąpi wykluczenie osoby z rajdu,

Sprawy organizacyjne:

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • jeżeli w ciągu kilku dni wcześniej tj. 2,3,4 dni przed wydarzeniem pogorszą się warunki atmosferyczne np. deszcz , część trasy może ulec zmianie ,
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa w rajdzie,
 • każdą chęć chwilowego odpoczynku , postoju zgłaszamy kierownikowi rajdu i w trakcie postoju nie oddalamy się od grupy,
 • uczestnicy rajdu są obowiązani przestrzegać przepisów o ochronie przyrody,
 • za szkody spowodowane przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • zamykający kolumnę uczestników porusza się obowiązkowo w kamizelce odblaskowej,
 • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora ( np. klęski żywiołowej, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będzie zwracane, a w przypadku wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa  SARSOCOV-2 rajd zostanie przełożony na inny bezpieczny termin, o którym fakcie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani,

Wyświetleń: 527

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ