REGULAMIN BIEGU  

„Run Fun”

I. CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu;
 2. Popularyzacja zdrowego stylu życia;
 3. Motywowanie do aktywności ruchowej;
 4. Integracja osób aktywnie spędzających wolny czas.

II. ORGANIZATOR

FitOlaa- Aleksandra Nabiałek

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA

 1. Bieg odbędzie się dnia 24.06.2023r. (sobota);
 2. Start i meta: Molo Pogoria 3;
 3. Biuro zawodów:   Molo Pogoria 3;
 4. Dystans – 6 km drogą o nawierzchni asfaltowej ;
 5. Trasa wiedzie dookoła jeziora Pogoria;

IV. PROGRAM ZAWODÓW

 1. 8:30 - 10.30- wydawanie numerów startowych, weryfikacja uczestników;
 2. 10:50 – rozgrzewka;
 3. 11:00 -  Start biegu;
 4. 12:30 - dekoracja zwycięzców;
 5. 13:30 - zakończenie wydarzenia;

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Impreza ma charakter otwarty, skierowana jest do mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych miejscowości;
 2. Uczestników biegu  obowiązuje zapoznanie się z niniejszym  regulaminem;
 3. Niepełnoletni uczestnicy biegu startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie  stanowi załącznik nr 1    do    niniejszego regulaminu;
 4. Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności
  do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność;
 5. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej      z  dnia 12.09.2001    U. Nr 101 poz. 1095);
 6. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej;
 7. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu;
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 9. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji;
 10. Każdy zawodnik ma obowiązek przestrzegać regulamin biegu;
 11. Pobranie numeru        startowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  biegu;

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I PAKIET STARTOWY

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez stronę elektronicznezapisy.pl;
 2. Udział w biegu jest bezpłatny;
 3. Bieg ma charakter symboliczny, nie przewiduje się pomiaru czasu;
 4. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal;
 5. Symboliczne nagrody przewiduje się dla 3 pierwszych kobiet i 3 pierwszych mężczyzn;
 6. Limit 150 osób;

VII. LIMIT CZASU

   Limit czasu wynosi 1h 30 minut

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. W czasie trwania zawodów organizator nie zapewnia opieki medycznej;
 3. Uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

IX. Kontakt

 1. Fanpage na Facebooku Fitolaa
 2. Osoba do kontaktu Aleksandra Nabiałek – Fitolaa@op.pl 797 717 581

Wyświetleń: 2929

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ