1. Termin i miejsce imprezy

 „V Lęborski Dzikus” odbędzie się w dniu 28.05.2023 (niedziela). Start Biegu i Marszu wyznaczono na godz. 14:00 przy Szkole Podstawowej w Leśnicach k/ Lęborka.

  1. Organizator

Organizatorem Imprezy jest Fundacja Active AGE.

Kontakt: e-mail: activeage.strefarozwoju@gmail.com

telefon: 660-634-702

  1. Cel imprezy

 - Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie depresji

 - Integracja lokalnego środowiska

 - Promocja kompleksów leśnych Nadleśnictwa Lębork i Cewice

 - Rywalizacja w duchu „Fair Play” Uczestników na wyznaczonej trasie

  1. Dystans, przebieg i stopień trudności trasy

Bieg odbędzie się na dystansie ok. 21 km (330 m przewyższenia) , marsz Nordic Walking odbędzie się na dystansie ok. 17 km (240 m przewyższenia). Start / Meta – w pobliżu Szkoły Podstawowej w Leśnicach k/ Lęborka, gm. Nowa Wieś Lęborska. Trasa biegu będzie oznakowana za pomocą taśm ostrzegawczych.

Trasy zawodów prowadzą ścieżkami leśnymi i edukacyjno – przyrodniczymi, wiodą poprzez miejscowości Krępkowice i Dziechlino. W pobliżu miejscowości Leśnice trasa przecina drogę asfaltową, na której odbywa się normalny ruch pojazdów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Linki do przebiegu tras: https://www.plotaroute.com/route/2186602

                                   https://www.plotaroute.com/route/2185029

  1. Opłaty startowe

Opłata startowe wynoszą w zależności od terminu zgłoszenia i zaksięgowania wpłaty odpowiednio:

- 55 zł do dnia 14.04.2023 dla wszystkich Uczestników

- 65 zł do dnia 24.05.2023 dla wszystkich Uczestników

i należy je wnieść podczas zapisów na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

Opłata startowa w dniu Zawodów będzie wynosić 70 zł dla wszystkich Uczestników
(o ile będą wolne miejsca).

  1. Limit Uczestników

Organizator ustala łączny limit 200 Uczestników V Biegu i Marszu „Lęborski Dzikus”.

  1. Zgłoszenia i rejestracja Uczestników

Do dnia 24.05.2023 zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową elektronicznezapisy.pl. W dniu Zawodów (28.02.2023 w godz. 12:30 - 13:30) zgłoszenia będą przyjmowane w razie nie wyczerpania limitu miejsc.

  1. Szczegóły Imprezy

Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia. Ocenę stanu zdrowia Uczestnicy dokonują samodzielnie.

Uczestnikiem Biegu może być osoba, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat.

Każdy Uczestnik odbierając numer startowy oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowania od Organizatora w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub w innych przypadkach związanych z Biegiem.

Dobrowolny udział w Biegu obliguje Uczestników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń wydawanych przez Organizatora.

Uczestnicy Zawodów poprzez odbiór numerów startowych akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku w celu opublikowania wyników Imprezy.

Ubezpieczenie Uczestników Imprezy (NNW) odbywa się we własnym zakresie Uczestnika.

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.

Każdy Uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy medal.

Pierwszych trzech Zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn w Biegu i Marszu otrzyma puchary.

Po zakończonym biegu i marszu zorganizowany zostanie poczęstunek regeneracyjny. Zachęcamy do zabrania własnych kubków.

9. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Wyniki Biegu zostaną ogłoszone w komunikacie końcowym.

Każdy Uczestnik rezygnujący z ukończenia Biegu zobowiązany jest poinformować o powyższym Organizatora telefonicznie. Numer telefonu Organizatora znajdować się będzie na numerze startowym.

Wszyscy Uczestnicy biegną lub maszerują z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu.

Podczas Imprezy zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu (ręczny pomiar czasu w przypadku niskiej frekwencji).

Klasyfikacja Uczestników odbywać się będzie na podstawie uzyskanego czasu i zostanie ustalona przez Organizatora. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator Imprezy.

Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody.

Bieg odbywa się na zasadach „Fair Play”.

Wyznacza się limit 3:30h na ukończenie Zawodów.

Zaleca się posiadanie w trakcie Biegu naładowanego i włączonego telefonu komórkowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów z przyczyn losowych. Podjęcie takiej decyzji zostanie przekazane niezwłocznie Uczestnikom.

Szczegóły Imprezy zostaną przedstawione w komunikacie przedstartowym stronie Facebook Active Age w dniu 25.05.2023 (czwartek).

Wyświetleń: 3664

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ