REGULAMIN BIEGU

 X DYCHA ANNY WAZÓWNY

02.07.2023 r.

CEL ZAWODÓW: 

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Brodnicy, Powiatu Brodnickiego oraz Gminy Brodnica w Polsce i zagranicą.

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Brodnicy i okolic oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie „Brodnica Biega”

Współorganizatorzy:

OSiR Brodnica

Urząd Gminy Brodnica

Starostwo Powiatowe Brodnica

 

TERMIN I MIEJSCE: 

BIEG 5 i 10 KM :

Bieg na 5 i 10 km, oraz biegi towarzyszące dla dzieci odbędą się  02.07. 2023 na ul. Niskie Brodno 19 przy plaży miejskiej w Brodnicy 

Start biegów na 5 i 10 km o godz. 14:00 (zbiórka godz. 13:50).

Start i meta biegów 5 i 10 km, ul Niskie Brodno 19 przy przy plaży miejskiej w Brodnicy

BIEGI DLA DZIECI

Biegi dla dzieci odbędą się 02.07. 2023 do lat 15 z podziałem na kategorie wiekowe: do lat 6(100 m), 7-9(100 m),  10-12(200 m) 13-15(400 m). Start i meta biegów dziecięcych przy ul.Niskie Brodno 19. Biegi dzieci start o godz. 12:00 (zbiórka 11:45). Dzieci bez opłaty startowej.

``       

Pomiar czasu zawodników na 5 i 10 km odbędzie w dwóch wariantach, brutto od strzału startera oraz netto od przebiegnięcia przez zawodnika przez linie startu. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto.

 

Bezpieczeństwo uczestników biegów.

Limit czasu na ukończenie biegów: na 5 km - 50 min, 10km – 90 min.

Osoby, które ukończą bieg po limicie czasu nie będą klasyfikowane.

Zawodnicy którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

Każdy zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegów, czyli sygnalistów i Policji.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Uczestnicy biegów startują na własną odpowiedzialność.

TRASA

Trasa biegów na 5 i 10 km o nawierzchni asfaltowej, oznakowana co 1 km, prowadzi ulicami miasta Brodnicy i zostanie na czas biegu wyłączona czasowo z ruchu.

UCZESTNICTWO

Uczestnikami biegu na 5 i 10 km mogą być osoby, które do dnia 02.07. 2023 roku ukończyły 18 lat, opłaciły wpisowe oraz w biurze zawodów podpisały oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zgoda dla uczestników poniżej 18 roku życia.

Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia dodatkowo muszą posiadać zgodę od opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu na 5 i 10km.

Zawodnicy ubezpieczają się na czas zawodów na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Podczas rejestracji proszę okazać DOWÓD WPŁATY.

Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/1822.html   

Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 27.06. 2023 roku o godz 24:00. Opłatę za bieg należy dokonać także do 27.06. 2023r. i musi być widoczna na liście opłaconych. Po tym terminie zgłoszenia on-line nie będą możliwe. W dniu zawodów w biurze przy ul. Niskie Brodno będą w siedzibie nowej przystani wodnej w Brodnicy będą wydawane pakiety i numery startowe w godzinach od 10:00 do 13:20. Przewiduje się limit 500 zawodników. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal, oraz upominki przewidziane w pakiecie startowym, pod warunkiem zarejestrowania się w terminie podanym w regulaminie tzn. do 27.06. 2023 r.

UwagaZgłoszenie możliwe w dniu zawodów w biurze przy ul. Niskie Brodno  w pomieszczeniach nowej przystani wodnej od 10:00 do 13:20. Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów nie otrzymują pakietu startowego. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal.

OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa 5 km

Opłata startowa dla osób, które zarejestrowały się do 27.06. 2023r. do godz. 24:00 na 5 km wynosi 49 zł i musi być uiszczona do 27.06. 2023r. do godz. 24:00. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny przelewem na konto Stowarzyszenie “BRODNICA BIEGA”, Szabda 80  , 87-300 Brodnica Bank BGŻ BNP Paribas, nr konta 61 1600 1462 1838 1789 7000 0001

Tytułem „Bieg Anny Wazówny, imię i nazwisko uczestnika, dystans”. Dla mieszkańców powiatu brodnickiego opłata wynosi 39 zł.

Opłata startowa na 10 km

Opłata startowa dla osób, które zarejestrowały się do 27.06. do godz. 24:00   na 10 km wynosi 59 zł i musi być uiszczona do 27.06. 2023r. do godz. 24:00. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny przelewem na konto Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Wyspiańskiego 13 , 87-300 Brodnica Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nr konta 85 9484 1150 0002 7100 2000 0001 Tytułem „Bieg Anny Wazówny, imię i nazwisko uczestnika, dystans”. Dla mieszkańców powiatu brodnickiego opłata wynosi 49 zł.

Opłata startowa w dniu zawodów na 5 i 10 km

Opłata startowa dla osób, które zarejestrują się w dniu zawodów wynosi 69 zł. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Wyspiańskiego 13 , 87-300 Brodnica. Opłata dotyczy wszystkich zapisujących się w tym dniu. 

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesienia na innego zawodnika.

KATEGORIE

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN miejsca 1-3 na 5 i 10 km (nagrody nie dublują się w kategoriach wiekowych).

Klasyfikacja kobiet

K16-19  K20-29  K30-39  K40-49  K50-59  K60-69  K70  i powyżej.

Klasyfikacja mężczyzn

M16-19  M20-29  M30-39  M40-49  M50-59  M60-69  M70  i powyżej.

Klasyfikacja dzieci do lat 15 z podziałem na kategorie wiekowe: do lat 6(100 m), 7-9(100 m),  10-12(200 m) 13-15(400 m)

NAGRODY :

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na 5 i 10 km otrzymają pamiątkowe medale, specjalnie bite na tę okazję i wykonane przez dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy. Wszyscy zawodnicy zajmujący pierwsze miejsce w swoich kategoriach biegowych otrzymają statuetkę Anny Wazówny.

W biegach dziecięcych nagrody rzeczowe za miejsca od 1 do 5 w wymienionych kategoriach wiekowych: 4-6, 7-9, 10-12, 13-15. Tu również statuetka za zajęcie pierwszego miejsca w swojej kategorii wiekowej.

Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród po biegach odbędzie się przy ul. Niskie Brodno na pomoście widokowym się o  godzinie 15:45.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pomiar czasów z wykorzystaniem chipów (po biegu obowiązkowy zwrot chipów. )

Organizator zapewnia depozyt, prysznice, parking, napoje na trasie oraz posiłek regeneracyjny po biegu dla wszystkich uczestników. Również na mecie biegu będzie można skorzystać z darmowego masażu.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania biegów.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie będą sklasyfikowane.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegów rozstrzyga organizator biegu. Jego decyzje są ostateczne. Organizator biegów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, a także zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Wyświetleń: 2390

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ