Regulamin I Biegu Zawierciańskiego

 

 1. CELE IMPREZY:
 • Promocja miasta Zawiercie oraz okolic.
 • Upamiętnienie 108 rocznicy nadania praw miejskich miastu Zawiercie
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 1. ORGANIZATORZY:
 • Grupa biegowa „Warto Biegać Zawiercie”
 1. PATRONAT
 • Prezydent Miasta Zawiercie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • Impreza odbędzie się dnia 2 lipca 2023 r w ramach Dni Zawiercia i obchodów 108 rocznicy nadania praw miejskich Zawiercia,
 • Start I Biegu Zawierciańskiego zaplanowany jest na godz. 10.00,
 • Start oraz meta usytuowane będą w Zawierciu na ul. Sienkiewicza obok MOK
 1. TRASA I DYSTANS:
  • Trasa zawodów będzie wiodła w 100% po drodze asfaltowej oraz zostanie poprowadzona
  po zawierciańskich ulicach przy wyłączonym ruchu samochodowym.
  Przewidziane dystanse;
  • 10 800 m – bieg główny
  • 5 000 m - bieg
  • 5 000 m – marsz NW
  • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację. • Podczas imprezy przewidziane są również biegi dla dzieci. Zapisy na bieg dzieci w dniu
  startu w biurze zawodów 8:00 – 8:30
  • Na trasie biegu wyznaczony jest limit czasu na pokonanie biegu i wynosi on 1 godz. 30 min. • Przekroczenie limitu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
  • Na trasie biegu głównego znajdować się będzie 1 punkt z wodą.

6. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów czynne będzie przy ulicy Sienkiewicza w dniu biegu od godziny 8,00.
W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną (przez osobę startującą) na piśmie. Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy. Będzie można skorzystać z depozytu, za cenne rzeczy pozostawione w nim organizator nie ponosi odpowiedzialności. Odbiór depozytu tylko na podstawie numeru startowego.


7. ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenie na imprezę będzie możliwe na stronie https://elektronicznezapisy.pl do dnia
25.06.2023 r.po zweryfikowaniu wpłat nieopłacone zapisy zostaną usunięte 27-06-2023
• Limit uczestników 1 Biegu Zawierciańskiego wynosi łącznie 200 osób na wszystkie
dystanse.


8. OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa wynosi 20,- i należy ją uiszczać przelewem na konto;
LMD ZAWIERCIE nr konta : 66 1050 1591 1000 0023 2482 9254. Przelew należy zatytułować
wg wzoru: Opłata za zawody (imię i nazwisko uczestnika; nazwa dystansu.
W ramach opłaty startowej każdemu uczestnikowi zapewnia się:
- pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu,
- posiłek regeneracyjny,
- wodę,
- pakiet startowy zawierający gadżety z zawodów,
- profesjonalny pomiar czasu przez firmę Timing4u (uczestnik otrzyma chip startowy zwrotny
po biegu),
- obsługę medyczną,
Chcesz mieć zapewniony start- po zapisie niezwłocznie zapłać opłatę startową.


9. KLASYFIKACJA:
Uczestnicy będą klasyfikowani w poniższych kategoriach
• Kategorie OPEN - kobiety na dystansie 10 km, Kategoria OPEN kobiet na dystansie 5 km,
Kategorie OPEN - mężczyźni na dystansie 10 km, Kategoria OPEN mężczyzn na dystansie 5
km , Kategorie OPEN - kobiety na dystansie NW, Kategoria OPEN mężczyźni na dystansie
NW, kategoria dodatkowa – najszybsza mieszkanka Zawiercia na 10km i najszybszy
mieszkaniec Zawiercia na 10km,najstarszy zawodnik NW


10. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI:
• Klasyfikacja w ramach rywalizacji biegowych będzie przeprowadzona na podstawie czasów
brutto.


11. NAGRODY:
Dla miejsc od I do VI (na poszczególnych dystansach i z podziałem na płeć) w kategoriach
OPEN, przewidziane są puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 02.07.2023 zapoznały się z regulaminem zawodów i akceptują warunki w nim zawarte, ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z otrzymaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, a zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
 • Zawodnicy biorący udział w rywalizacji nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. Złamanie tego zakazu wiąże się z natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Jednocześnie Organizatorzy informują, że dane osobowe podawane podczas procesu rejestracji nie są sprzedawane ani udostępniane osobom i podmiotom trzecim.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Nieprawidłowe zamocowanie chipa (niezbędnego do pomiaru czasu), jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 • Problemy, uwagi oraz wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy. Komisja rewizyjna w przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać niezwłocznie każdy problem.
 • Skracanie trasy wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy kontrolują się nawzajem, a o zauważonych nieprawidłowościach powinni niezwłocznie poinformować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ponoszą pełną odpowiedzialność za własne czyny i zachowanie.
 • Żaden zawodnik nie może być zwolniony z opłaty .
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
 • W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy.
 • Bieg zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad i aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

O szczegółach organizatorzy będą informowali w miarę zbliżającego się terminu.

 1. KONTAKT:

  Tel.503 010 549
  Mail: wartobiegaczawiercie@gmail.com,
  Facebook:  Warto Biegać Zawiercie

Wyświetleń: 7821

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ