Zapoznajcię z trasą biegu:

Start nastąpi przy wejściu do Przedszkola nr 1 we Władysławowie. Następnie przez bramę wjazdową w lewo między budynkami, po czym należy wbiec na wąską ścieżkę gruntową którą dotrzemy do chodnika. Na końcu chodnika w lewo w gruntową ulicę i za moment w prawo na ul. Skautów. Następnie w lewo w ul. Na Stoku, gdzie na końcu skręcamy w prawo w ul. Harcerską przy ogródkach działkowych. Na końcu w lewo w ul. Droga Chłapowska i jej lewą stroną docieramy do ronda. Jeszcze przed rondem wbiegamy na ścieżkę rowerową i przez przejście dla pieszych/przejazd rowerowy docieramy do końca ścieżki. Dalej podążamy lewą stroną ulicy aż do pierwszej krzyżówki, gdzie w lewo skręcamy w dość mocno terenową drogę gruntową. Docieramy nią do ul. Żwirowej i skręcamy w prawo. Przekraczamy pierwsze napotkane przejście dla pieszych i skręcamy w ul. Wyzwolenia. Na końcu ulicy skręcamy w lewo i za chwilę w prawo do parku, gdzie prosto udajemy się alejką parkową do ul. Żeromskiego. Skręcamy w lewo na chodnik i cały czas prosto docieramy do ul. Drogowców, gdzie skręcamy w lewo. Następnie na tej ulicy skręcamy w prawo i za chwilę w lewo. Na końcu skręcamy w lewo w stronę wejścia do przedszkola, gdzie stać będzie brama startowa.
Poniż
ej znajdują się tylko wybrane podpunkty z regulaminu i konieczne jest zapoznanie z całością tekstu, który znajduje się po prawej stronie.

Cele zawodów
a) promocja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Rodzicielstwa Zastępczego,
b) promocja Władysławowa jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

Organizatorzy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie,
- Przedszkole nr 1 we Władysławowie.

Terminy i miejsce
a) termin: - 23 września 2023 r., start biegu i marszu o godz. 10:00,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
b) miejsce: start i meta przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie, ul. Drogowców 1.

Dystans, trasa, limit
a) dystans: 5 kilometrów,
b) trasa: głównie nawierzchnią asfaltową, po płytach jumbo, ale i fragmentami gruntowymi,
c) limit czasu: 1 godzina.

Warunki uczestnictwa
a) warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału będzie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność,
b) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które podczas weryfikacji potwierdzą tożsamość dokumentem ze zdjęciem; niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu,
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przelanie opłaty startowej do 21 września 2023 r. (czwartek) w wysokości 40 zł,

Biuro Zawodów i depozyt
a) Biuro Zawodów otwarte będzie:
- w przeddzień zawodów, w piątek 22 września 2023 r. w godz. 17:00 - 18:00, siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie, ul. gen. Hallera 19 (IV piętro wieży),
- w dniu zawodów, w sobotę 23 września 2023 r. w godz. 9:00 - 9:40, przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie,
b) depozyt: w dniu biegu, w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.

Nagrody
a) pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg/marsz,
b) dyplomy dla wszystkich uczestników,
c) loteria.

Sprawy organizacyjne
- klasyfikacja kolejności zawodników na mecie prowadzona będzie tylko na potrzeby Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,

Wyświetleń: 2013

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ