Zapisz się na XI Bytomski Bieg Świętych Mikołajów

XI BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

REGULAMIN

 I. Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie.

 II. Cele imprezy

Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.

Promocja walorów turystycznych śródmieścia Bytomia.

 III. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2023 roku.
Biuro zawodów: Centrum Handlowe Agora Bytom – pl. Kościuszki 1

Start biegu:

- BIEGI DZIECI - od godz. 10:00 z bytomskiego Rynku.

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING - godz. 11:00.

 IV. Trasa i dystanse

Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa.

 

- BIEGI DZIECI:

 • do 7 lat (2023 - 2016) - dystans około 100m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 8 - 11 lat (2015 - 2012) - dystans około 200m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 12 - 15 lat (2011 - 2008) - dystans około 400m wzdłuż bytomskiego rynku.

 

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING:

 • dystans około 4,5km ulicami centrum Bytomia. Trasa nie posiada atestu.

 V. Zapisy

Zapisy do biegu głównego i nordic walking będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 

W przypadku biegów dzieci konieczne jest również wypełnienie oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów, w dniu biegu.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 28.11.2023.
Istnieje również możliwość zapisania się w biurze zawodów, jednak limit uczestników biegu wynosi 300 osób (decyduje liczba opłaconych zawodników). W przypadku jego wyczerpania zapisy zostaną zamknięte. Podana ilość może również zostać ograniczona ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

 VI. Uczestnictwo i opłata wpisowa

Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym wynosi 30 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Wspólnoty Burego Misia: http://buremisie.org.pl/

 

Wpłaty można dokonać w dniu biegu, lub na konto:

 

Stowarzyszenie MYbytomianie

37 1020 2368 0000 2202 0458 1494

(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby startującej.

Wpłat na konto można dokonywać do 28.11.2023.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Biuro będzie czynne:

- 1 grudnia od 16.00 do 19.00

- 2 grudnia od 9:00 do 10:45.
Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony strój itp.

VII. Kategorie wiekowe w biegu głównym

W biegu głównym obowiązuje podział na dwie kategorie, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Decyduje rok urodzenia:

 • 2007 – 1984
 • 1983 i starsze

 

W konkurencji nordic walking nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

 VIII. Nagrody i wyróżnienia

Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, przy pomocy zwrotnych chipów mocowanych do buta.

 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową zawieszkę.

Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach będą przyznawane statuetki.

Zwycięzcy w biegach dla dzieci otrzymają słodkie upominki.

 

Rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze zawodów.

 IX. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie My Bytomianie z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Woźniaka 63/8. Adres korespondencyjny: 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 34/16.
 2. Dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nazwa klubu będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji VII Biegu Świętych Mikołajów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy klubu na stronie internetowej Stowarzyszenia MYbytomianie - mybytomianie.pl, na profilu społecznościowym Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz na stronach www.elektronicznezapisy.plwww.timing4u.pl.
 5. Wizerunek uczestników zawodów może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

 X. Postanowienia końcowe

Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC oraz nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz zmiany przebiegu wydarzenia w przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych.

 

Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.

 

zapraszaMY!

 

Wyświetleń: 889

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ