OSIĄGNĘLIŚMY LIMIT UCZESTNIKÓW. ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!

 

Cele zawodów
a) popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Władysławowo,
b) promocja strzelectwa jako dyscypliny sportowej i rekreacyjnej.

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie - tel. 537-247-994,
e-mail: sport@wladyslawowo.pl

Termin i miejsce imprezy
a) termin: 23 listopada 2023 r., godz. 17:00,
b) miejsce: strzelnica KS Grot w Pucku, ul. Lipowa 3c.

Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa w imprezie posiadają mieszkańcy gminy Władysławowo, którzy 23 listopada 2023 r. będą mieli ukończone 8 lat (urodzone przed 23.11.2015 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) osoby, które nie będą miały ukończonych 18 lat muszą uczestniczyć wraz z opiekunami prawnymi lub posiadać ich pisemną zgodę.

Warunki finansowe, zgłoszenia i limit
a) zawodnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i sponsorzy,
c) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przelanie do 20 listopada 2023 r. opłaty startowej w wysokości 20 zł, d) limit uczestników: 40 osób.

Nagrody i zasady rozgrywek
W zależności od ilości startujących zawodników (minimum 10 osób) Organizator przygotuje na miejscu zasady rozgrywek oraz zapewni medale i upominki.

Pozostałe sprawy organizacyjne
- impreza zaliczana jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,
- impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia wymaga wykupienia polisy przez uczestnika,
- zawodnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z imprezą z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
- wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja dostępna będzie podczas imprezy.

Wyświetleń: 861

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ