Mistrzostwa Gminy Władysławowo w Bilard

Cele zawodów
a) popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Władysławowo,
b) promocja bilardu jako dyscypliny sportowej i rekreacyjnej.

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie - tel. 537-247-994, e-mail: sport@wladyslawowo.pl.

Termin i miejsce imprezy
a) termin: 15 grudnia 2023 r., godz. 18:00,
b) miejsce: Pub&Bilard „Olimp” w Wejherowie, ul. Usługowa 9.

Warunki uczestnictwa
a) uczestnicy muszą znać podstawy gry w bilard,
b) prawo uczestnictwa w imprezie posiadają mieszkańcy gminy Władysławowo, którzy 15 grudnia 2023 r. będą mieli ukończone 18 lat (urodzone przed 15.12.2005 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Warunki finansowe, zgłoszenia i limit
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i sponsorzy,
c) zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przelanie do 6 grudnia 2023 r. opłaty startowej w wysokości 15 zł,
d) limit uczestników: 24 osoby (minimum 16 osób).

Zasady rozgrywek i nagrody
a) mistrzostwa rozegrane zostaną w odmianie 8 bil (tzw. ósemka),
b) rozgrywki odbędą się systemem pucharowym - przegrywający odpada; w wypadku pozostania wykupionego czasu będzie możliwość gry o miejsca,
c) Organizator zapewni upominki dla najlepszych zawodników.

Pozostałe sprawy organizacyjne
- impreza zaliczana jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo,
- impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia wymaga wykupienia polisy przez uczestnika,
- zawodnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z imprezą z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
- wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja dostępna będzie podczas imprezy.

Wyświetleń: 455

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ