1. Termin i miejsce imprezy

V „Lubowidz Czelendż” odbędzie się w dniu 24.02.2023 (sobota). Start Biegu i Marszu wyznaczono na godz. 10:00 przy plaży ZWAR nad jeziorem Lubowidz (gm. Nowa Wieś Lęborska).

  1. Organizator

Organizatorem Imprezy jest Fundacja Active AGE.

Kontakt: e-mail: activeage.strefarozwoju@gmail.com

telefon: 660-634-702

  1. Cel imprezy

- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie depresji

- Integracja lokalnego środowiska

- Promocja kompleksów leśnych Nadleśnictwa Lębork i Strzebielino

- Rywalizacja w duchu „Fair Play” Uczestników na wyznaczonej trasie

  1. Dystans, przebieg i stopień trudności trasy

Bieg odbędzie się na dystansie 9 km. Start / Meta - plaża ZWAR, jezioro Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska.

Trasa biegu jest oznakowana trwałymi tabliczkami kierunkowymi, w większości prowadzi drogami gruntowymi. Ruch pojazdów na odcinku przebiegającym drogą asfaltową (około 500 m) nie będzie wstrzymywany. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Łączne przewyższenie na trasie Biegu wynosi 120 metrów.

Przebieg trasy: https://www.plotaroute.com/route/1691167

  1. Opłaty startowe

I próg -  55 zł do 10.01.2023

II próg - 65 zł do 22.02.2024

III próg - 80 zł wpisowe w dniu Zawodów (o ile będą wolne miejsca)

Zapisy do dnia 22.02.2024 będą odbywać się poprzez portal internetowy elektronicznezapisy.pl 

  1. Limit Uczestników

Organizator ustala łączny limit 200 Uczestników V Biegu i Marszu „Lubowidz Czelendż”.

  1. Zgłoszenia, rejestracja Uczestników i Pomiar Czasu

Do dnia 22.02.2024 zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę intrernetową elektronicznezapisy.pl

W dniu Zawodów (24.02.2024 w godz. 09:00 - 09:30) zgłoszenia będą przyjmowane z wyższą opłatą startową.

Podczas Imprezy zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Klasyfikacja Uczestników odbywać się będzie na podstawie uzyskanego czasu i zostanie ustalona przez Organizatora. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator Imprezy.

  1. Szczegóły Imprezy

1. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia. Ocenę stanu zdrowia Uczestnicy dokonują samodzielnie.

2. Uczestnikiem Biegu może być jedynie osoba, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat. Warunkowo za zgodą Organizatora dopuszczone zostaną do udziału w Imprezie osoby niepełnoletnie (muszą dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego).

3. Każdy Uczestnik odbierając numer startowy oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowania od Organizatora w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub w innych przypadkach związanych z Biegiem.

4. Dobrowolny udział w Biegu obliguje Uczestników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń wydawanych przez Organizatora.

5. Uczestnicy Zawodów poprzez odbiór numerów startowych akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku w celu opublikowania wyników Imprezy.

6. Ubezpieczenie Uczestników Imprezy (NNW) odbywa się we własnym zakresie Uczestnika.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami

8. Każdy Uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy medal.

9. Pierwszych trzech Zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn w Biegu i Marszu otrzyma dodatkowe upominki.

10. Po zakończonym biegu i marszu zorganizowany zostanie poczęstunek regeneracyjny i ognisko.

  1. Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

2. Wyniki Biegu zostaną ogłoszone w komunikacie końcowym.

3. Każdy Uczestnik rezygnujący z ukończenia Biegu zobowiązany jest poinformować o powyższym Organizatora telefonicznie. Numer telefonu Organizatora znajdować się będzie na numerze startowym.

4. Wszyscy Uczestnicy biegną lub maszerują z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu.

5. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody.

6. Bieg odbywa się na zasadach „Fair Play”.

7. Wyznacza się limit 2:30h na ukończenie Zawodów.

8. Zaleca się posiadanie w trakcie Biegu naładowanego i włączonego telefonu komórkowego.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów z przyczyn losowych. Podjęcie takiej decyzji zostanie przekazane niezwłocznie Uczestnikom.

10. Szczegóły Imprezy zostaną przedstawione w komunikacie przedstartowym w dniu 23.02.2024 (piątek) na Fan Page'u Facebook ActiveAge (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063616688773).

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.

Do zobaczenia!

Wyświetleń: 7985

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ